Bộ Công an hướng dẫn thủ tục cấp văn bản cho phép sử dụng thẻ ABTC tại các bộ, ngành

Chủ đề   RSS   
 • #604607 09/08/2023

  nguyenhoaibao12061999
  Top 50
  Dân Luật bậc 1

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:03/08/2022
  Tổng số bài viết (2008)
  Số điểm: 65525
  Cảm ơn: 98
  Được cảm ơn 1711 lần
  ContentAdministrators
  SMod

  Bộ Công an hướng dẫn thủ tục cấp văn bản cho phép sử dụng thẻ ABTC tại các bộ, ngành

  Ngày 02/8/2023 Bộ Công an ban hành Quyết định 5358/QĐ-BCA năm 2023 về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực quản lý xuất nhập cảnh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Công an.
   
  Theo đó, thủ tục hướng dẫn thủ tục cấp văn bản cho phép sử dụng thẻ ABTC cấp trung ương được thực hiện như sau:
   
  bo-cong-an-huong-dan-thu-tuc-cap-van-ban-cho-phep-su-dung-the-abtc-tai-cac-bo-nganh
   
  (1) Trình tự thực hiện cấp văn bản cho phép sử dụng thẻ ABTC
   
  Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật.
   
  Bước 2: Nộp hồ sơ trực tiếp tại cơ quan chuyên môn của bộ, ngành hoặc nộp trực tuyến qua Cổng dịch vụ công quốc gia hoặc Cổng dịch vụ công bộ, ngành.
   
  - Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ: cơ quan chuyên môn của bộ, ngành có trách nhiệm hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ theo mẫu CV03 (ban hành kèm theo Quyết định 09/2023/QĐ-TTg năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ).
   
  - Trường hợp hồ sơ hợp lệ: cơ quan chuyên môn của bộ, ngành tiếp nhận, xử lý, xem xét, trình cấp có thẩm quyền ban hành văn bản đồng ý cho phép doanh nhân được sử dụng thẻ ABTC đối với trường hợp doanh nhân đủ điều kiện hoặc có văn bản trả lời đối với trường hợp không đủ điều kiện.
   
  Cấp có thẩm quyền xem xét, ban hành văn bản đồng ý cho phép doanh nhân được sử dụng thẻ ABTC; trường hợp từ chối phải thông báo bằng văn bản, nêu rõ lý do.
   
  Bước 3: Nhận kết quả
   
  Cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp đề nghị cấp văn bản cho phép sử dụng thẻ ABTC có thể đăng ký nhận kết quả trực tiếp hoặc trực tuyến qua Công dịch vụ công hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích.
   
  (2) Cách thức cấp văn bản cho phép sử dụng thẻ ABTC
   
  - Trực tiếp: nộp hồ sơ, nhận kết quả trực tiếp tại cơ quan chuyên môn của của bộ, ngành.
   
  Trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp thì cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp có thể cử người đi nộp hồ sơ và nhận kết quả thay.
   
  - Trực tuyến: nộp hồ sơ, nhận kết quả trực tuyến qua Cổng dịch vụ công quốc gia hoặc Cổng dịch vụ công bộ, ngành.
   
  - Bưu chính công ích: nhận kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích.
   
  (3) Hồ sơ đề nghị cấp văn bản cho phép sử dụng thẻ ABTC
   
  - Thành phần hồ sơ:
   
  + Bản chính văn bản đề nghị cho phép sử dụng thẻ ABTC do lãnh đạo của cơ quan, tổ chức hoặc người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký và chịu trách nhiệm về nhân sự theo mẫu CV01
   
  + Bản sao có chứng thực hoặc bản sao điện tử có chứng thực Quyết định cử cán bộ đi công tác hoặc các giấy tờ, tài liệu chứng minh nhiệm vụ tham dự các hội nghị, hội thảo, cuộc họp và các hoạt động về hợp tác, phát triển kinh tế của APEC. Trường hợp bản sao không có chứng thực thì xuất trình bản chính để kiểm tra, đối chiếu.
   
  - Số lượng hồ sơ: 01 (một) bộ.
   
  (4) Thời hạn giải quyết cấp văn bản cho phép sử dụng thẻ ABTC
   
  - Trong thời gian 15 ngày: cơ quan chuyên môn của bộ, ngành xem xét, trình cấp có thẩm quyền ban hành văn bản đồng ý cho phép doanh nhân được sử dụng thẻ ABTC đối với trường hợp doanh nhân đủ điều kiện hoặc có văn bản trả lời đối với trường hợp doanh nhân không đủ điều kiện.
   
  - Trong thời hạn 05 ngày làm việc: cấp có thẩm quyền xem xét, ban hành văn bản đồng ý cho phép doanh nhân được sử dụng thẻ ABTC kể từ ngày nhận hồ sơ do cơ quan chuyên môn trình; trường hợp từ chối phải thông báo bằng văn bản, nêu rõ lý do.
   
  (5) Kết quả giải quyết cấp văn bản cho phép sử dụng thẻ ABTC
   
  - Văn bản đồng ý cho phép sử dụng thẻ ABTC;
   
  - Văn bản trả lời, nêu rõ lý do (đối với trường hợp không đủ điều kiện cho phép sử dụng thẻ ABTC).
   
  - Phí/lệ phí: không.
   
  (6) Điều kiện thực hiện cấp văn bản cho phép sử dụng thẻ ABTC
   
  - Điều kiện đối với cơ quan, tổ chức nơi doanh nhân đang làm việc:
   
  Có nhu cầu cử nhân sự đi lại thường xuyên, ngắn hạn để tham dự các hội nghị, hội thảo, cuộc họp thường niên và các hoạt động về hợp tác, phát triển kinh tế của APEC.
   
  - Điều kiện đối với doanh nghiệp nơi doanh nhân làm việc:
   
  + Doanh nghiệp đã có thời gian hoạt động liên tục từ 12 tháng trở lên, chấp hành đúng quy định của pháp luật về thương mại, thuế, hải quan, lao động, bảo hiểm xã hội và các quy định pháp luật có liên quan khác.
   
  + Doanh nghiệp phải có hoạt động ký kết, hợp tác kinh doanh trực tiếp với đối tác của các nền kinh tế thành viên APEC.
   
  + Có nhu cầu cử nhân sự đi lại thường xuyên, ngắn hạn để thực hiện các hoạt động hợp tác kinh doanh, thương mại, đầu tư, dịch vụ hoặc các mục đích kinh tế khác tại các nền kinh tế thành viên APEC.
   
  - Điều kiện đối với doanh nhân đề nghị cấp thẻ ABTC
   
  + Từ đủ 18 tuổi trở lên, có đầy đủ năng lực hành vi dân sự.
   
  + Đang làm việc, giữ chức vụ thực tế tại cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp từ 12 tháng trở lên tính đến thời điểm đề nghị cho phép sử dụng thẻ ABTC.
   
  + Không thuộc các trường hợp tạm hoãn xuất cảnh theo quy định tại Điều 36 Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam 2019.
   
  Xem thêm Quyết định 5358/QĐ-BCA năm 2023 có hiệu lực từ ngày 02/8/2023.

   

   
  183 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận