Bộ Công an công bố một số thủ tục hành chính trong lĩnh vực quản lý xuất nhập cảnh

Chủ đề   RSS   
 • #604182 21/07/2023

  xuanuyenle
  Top 50
  Dân Luật bậc 1

  Vietnam
  Tham gia:02/08/2022
  Tổng số bài viết (1846)
  Số điểm: 64300
  Cảm ơn: 46
  Được cảm ơn 1375 lần
  ContentAdministrators
  SMod

  Bộ Công an công bố một số thủ tục hành chính trong lĩnh vực quản lý xuất nhập cảnh

  Ngày 14/7/2023, Bộ Công an vừa ban hành Quyết định 4977/QĐ-BCA về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành và được thay thế trong lĩnh vực quản lý xuất nhập cảnh thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Công an.

  Theo đó, Bộ Công an công bố 03 thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực quản lý xuất nhập cảnh (cấp tỉnh: 01 thủ tục; cấp huyện: 01 thủ tục; cấp xã: 01 thủ tục), gồm:

  Xem và tải Đơn trình báo mất thẻ

  https://cdn.thuvienphapluat.vn/uploads/danluatfile/2023/07/21/don-trinh-bao-mat-the.docx

  - Trình báo mất thẻ ABTC thực hiện tại cơ quan Quản lý xuất nhập cảnh Công an cấp tỉnh.

  Xem và tải thủ tục cấp tỉnh

  https://cdn.thuvienphapluat.vn/uploads/danluatfile/2023/07/21/moi-1.docx

  - Trình báo mất thẻ ABTC thực hiện tại Công an cấp huyện.

  Xem và tải thủ tục cấp huyện

  https://cdn.thuvienphapluat.vn/uploads/danluatfile/2023/07/21/moi-2.docx

  - Trình báo mất thẻ ABTC thực hiện tại Công an cấp xã.

  Xem và tải thủ tục cấp xã

  https://cdn.thuvienphapluat.vn/uploads/danluatfile/2023/07/21/moi-3.docx

  Bên cạnh đó, căn cứ Quyết định 09/2023/QĐ-TTg ngày 12/4/2023 của Thủ tướng Chính phủ quy định về trình tự, thủ tục, thẩm quyền cấp và quản lý thẻ đi lại của doanh nhân APEC, Bộ Công an công bố 03 thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực quản lý xuất nhập cảnh (cấp Trung ương: 03 thủ tục), gồm có:

  Xem và tải Tờ khai đề nghị cấp

  https://cdn.thuvienphapluat.vn/uploads/danluatfile/2023/07/21/mau-don-khai-bao.docx

  - Cấp thẻ ABTC (lần đầu) cho doanh nhân Việt Nam thực hiện tại Cục Quản lý xuất nhập cảnh, Bộ Công an.

  Xem hướng dẫncuối bài

  - Cấp lại thẻ ABTC cho doanh nhân Việt Nam thực hiện tại Cục Quản lý xuất nhập cảnh, Bộ Công an.

  Xem và tải thủ tục cấp lại thẻ ABTC

  https://cdn.thuvienphapluat.vn/uploads/danluatfile/2023/07/21/thay-the-2.docx

  - Trình báo mất thẻ ABTC thực hiện tại Cục Quản lý xuất nhập cảnh, Bộ Công an.

  Xem và tải thủ tục trình báo mất thẻ ABTC

  https://cdn.thuvienphapluat.vn/uploads/danluatfile/2023/07/21/thay-the-3.docx

  Xem chi tiết hướng dẫn thủ tục và hồ sơ các thủ tục hành chính trên tại Quyết định 4977/QĐ-BCA

  https://cdn.thuvienphapluat.vn/uploads/danluatfile/2023/07/21/Quyet_dinh_so_4977_Q%C4%90_BCA-A08-14.07.2023-TTHC-XNC.pdf

  Trong đó: Hướng dẫn Thủ tục: cấp mới thẻ ABTC (TTHC cấp Trung ương)

  Trình tự thực hiện

  Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật.

  Bước 2: Nộp hồ sơ

  - Cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp đề nghị cấp mới thẻ ABTC cho doanh nhân đang ở trong nước trực tiếp nộp hồ sơ tại một trong hai trụ sở làm việc của Cục Quản lý xuất nhập cảnh - Bộ Công an:

  + Số 44-46 đường Trần Phú, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.

  + Số 333-335-337 đường Nguyễn Trãi, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

  Hoặc nộp hồ sơ trực tuyến qua Cổng dịch vụ công quốc gia hoặc Cổng dịch vụ công Bộ Công an.

  Trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp thì cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp có thể cử người đi nộp hồ sơ và nhận kết quả thay cho doanh nhân.

  - Cán bộ quản lý xuất nhập cảnh tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

  + Trường hợp hồ sơ hợp lệ thì cấp giấy hẹn trả kết quả hoặc hệ thống của Cổng dịch vụ công thông báo bằng tin nhắn (sms) hoặc thư điện tử (email) về việc tiếp nhận hồ sơ; thu lệ phí theo quy định.

  + Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ thì cán bộ tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ theo mẫu CV03 hoặc hệ thống của cổng dịch vụ công thông báo bằng tin nhắn (sms) hoặc thư điện tử (email).

  - Cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp đề nghị cấp mới thẻ ABTC cho doanh nhân có thể đăng ký nhận kết quả trực tiếp hoặc trực tuyến qua Cổng dịch vụ công hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích.

  - Thời gian tiếp nhận hồ sơ: giờ hành chính từ thứ 2 đến sáng thứ 7 hàng tuần (trừ ngày Tốt, ngày lễ).

  Bước 3: Nhận kết quả

  - Đối với thẻ ABTC cứng: cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp đề nghị cấp mới thẻ ABTC cứng cho doanh nhân trực tiếp nhận kết quả tại Cục Quản lý xuất nhập cảnh hoặc đề nghị nhận kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích. Trường hợp đề nghị nhận kết quả qua dịch vụ bưu chính thì thực hiện theo hướng dẫn của cơ quan cung cấp dịch vụ bưu chính.

  - Đối với thẻ ABTC điện tử: doanh nhân nhận thông tin tài khoản đăng nhập thẻ ABTC điện tử trực tiếp tại Cục Quản lý xuất nhập cảnh hoặc trực tuyến qua cổng dịch vụ công quốc gia hoặc cổng dịch vụ công Bộ Công an.

  - Trường hợp không đồng ý cấp thẻ ABTC thì Cục Quản lý xuất nhập cảnh phải trả lời bằng văn bản hoặc thông báo trên cổng dịch vụ công quốc gia hoặc Công dịch vụ công Bộ Công an và nêu rõ lý do.

  + Thời gian trả kết quả: giờ hành chính từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày Tết, ngày lễ).

  Hình thức thực hiện:

  - Trực tiếp: nộp hồ sơ, nhận kết quả trực tiếp tại trụ sở Cục Quản lý xuất nhập cảnh.

  - Trực tuyến: nộp hồ sơ, nhận kết quả trực tuyến qua cổng dịch vụ công quốc gia hoặc cổng dịch vụ công Bộ Công an.

  - Bưu chính công ích: nhận kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích.

  Xem chi tiết tại Quyết định 4977/QĐ-BCA có hiệu lực thi hành kể từ ngày 14/7/2023. 

  Xem và tải Quyết định 4977/QĐ-BCA

  https://cdn.thuvienphapluat.vn/uploads/danluatfile/2023/07/21/Quyet_dinh_so_4977_Q%C4%90_BCA-A08-14.07.2023-TTHC-XNC.pdf

   
  279 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn xuanuyenle vì bài viết hữu ích
  admin (21/08/2023)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận