Bộ Công an công bố 32 văn bản thuộc danh mục Bí mật nhà nước

Chủ đề   RSS   
 • #568137 26/02/2021

  vankhanhnhu
  Top 200
  Female
  Lớp 7

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:10/11/2020
  Tổng số bài viết (445)
  Số điểm: 8732
  Cảm ơn: 8
  Được cảm ơn 535 lần


  Bộ Công an công bố 32 văn bản thuộc danh mục Bí mật nhà nước

  Bí mật nhà nước thuộc Bộ Công an

  Danh mục Bí mật nhà nước do Bộ Công an ban hành

  Đây là nội dung tại Công văn 833/AMCTNB-P9 V/v thông báo về hệ thống danh mục bí mật nhà nước. Trong đó, có 2 văn bản được bãi bỏ khỏi danh mục bí mật nhà nước và 32 văn bản thuộc hệ thống danh mục nhà nước đã được ban hành tính đến ngày 23/2/2021 (ngày ban hành Công văn 833)

  2 văn bản được loại khỏi danh mục là:

  1. Quyết định 06/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 18/02/2021 bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật do Thủ tướng Chính phủ ban hành về xác định khu vực cấn, địa điểm cao và danh mục bí mật nhà nước độ Tuyệt mật, Tổi mật.

  2. Thông tư 21/2021/TT-BCA ngày 19/02/2001 của Bộ trưởng Bộ Công an bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành về danh mục bí mật nhà nước độ Mật.

  32 văn bản được đưa vào danh mục là:

  1. Quyết định 41/QĐ-TTg ngày 29/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành danh mục bí mật nhà nước trong lĩnh vực an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội.

  2. Quyết định 774/QĐ-TTg ngày 05/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành danh mục bí mật nhà nước thuộc lĩnh vực thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng.

  3. Quyết định 808/QĐ-TTg ngày 10/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành danh mục bí mật nhà nước của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.

  4. Quyết định 809/QĐ-TTg ngày 10/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành danh mục bí mật nhà nước thuộc lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo.

  5. Quyết định 872/QĐ-TTg ngày 19/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành danh mục bí mật nhà nước của Hội Cựu chiến binh Việt Nam.

  6. Quyết định 960/QĐ-TTg ngày 07/7/2020 của Thủ tướng Chính phủ danh mục bí mật nhà nước lĩnh vực Nội vụ.

  7. Quyết định 969/QĐ-TTg ngày 07/7/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành danh mục bí mật nhà nước thuộc lĩnh vực Giao thông vận tải.

  8. Quyết định 970/QĐ-TTg ngày 07/7/2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành danh mục bí mật nhà nước thuộc Tòa án nhân dân.

  9. Quyết định 971/QĐ-TTg ngày 07/7/2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành danh mục bí mật nhà nước thuộc lĩnh vực công tác dân tộc.

  10. Quyết định 988/QĐ-TTg ngày 09/7/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành danh mục bí mật nhà nước thuộc lĩnh vực Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

  11. Quyết định 1178/QĐ-TTg ngày 04/8/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành danh mục bí mật nhà nước trong lĩnh vực đối ngoại và hội nhập quốc tế.

  12. Quyết định 1180/QĐ-TTg ngày 04/8/2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành danh mục bí mật nhà nước thuộc Viện Kiểm sát nhân dân.

  13. Quyết định 1192/QĐ-TTg ngày 05/8/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành danh mục bí mật nhà nước thuộc lĩnh vực Văn hóa, thể thao.

  14. Quyết định 1222/QĐ-TTg ngày 11/8/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành danh mục bí mật nhà nước của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam.

  15. Quyết định 1294/QĐ-TTg ngày 24/8/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành danh mục bí mật nhà nước trong lĩnh vực Khoa học và Công nghệ.

  16. Quyết định 1295/QĐ-TTg ngày 24/8/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành danh mục bí mật nhà nước thuộc lĩnh vực Y tế.

  17. Quyết định 1306/QĐ-TTg ngày 26/8/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành danh mục bí mật nhà nước của Quốc hội, cơ quan của Quốc hội, cơ quan thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội, Văn phòng Quốc hội và Đoàn đại biểu Quốc hội.

  18. Quyết định 1369/QĐ-TTg ngày 03/9/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành danh mục bí mật nhà nước thuộc lĩnh vực Công nghiệp và Thương mại.

  19. Quyết định 82/QĐ-TTg ngày 17/9/2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành danh mục bí mật nhà nước trong lĩnh vực quốc phòng.

  20. Quyết định 1441/QĐ-TTg ngày 23/9/2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành danh mục bí mật nhà nước thuộc lĩnh vực kế hoạch, đầu tư và thống kê.

  21. Quyết định 1451/QĐ-TTg ngày 24/9/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành danh mục bí mật nhà nước lĩnh vực lao động và xã hội.

  22. Quyết định 1494/QĐ-TTg ngày 22102020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành danh mục bí mật nhà nước thuộc lĩnh vực xây dựng.

  23. Quyết định 1660/QĐ-TTg ngày 26/10/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành danh mục bí mật nhà nước lĩnh vực tài nguyên và môi trường.

  24. Quyết định 1663/QĐ-TTg ngày 26/10/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành danh mục bí mật nhà nước thuộc lĩnh vực kiểm toán nhà nước.

  25. Quyết định 1722/QĐ-TTg ngày 03/11/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành danh mục bí mật nhà nước của Đảng.

  26. Quyết định 1765/QĐ-TTg ngày 09/11/2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành danh mục bí mật nhà nước của Chủ tịch nước, Văn phòng Chủ tịch nước.

  27. Quyết định 1923/QĐ-TTg ngày 23/11/2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành danh mục bí mật nhà nước thuộc lĩnh vực tài chính, ngân sách.

  28. Quyết định 2182/QĐ-TTg ngày 21/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành danh mục bí mật nhà nước thuộc lĩnh vực Ngân hàng.

  29. Quyết định 2288/QĐ-TTg ngày 31/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành danh mục bí mật nhà nước của Công đoàn Việt Nam.

  30. Quyết định 2238/QĐ-TTg ngày 29/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành danh mục bí mật nhà nước trong lĩnh vực thông tin và truyền thông.

  31. Quyết định 39/QĐ-TTg ngày 18/01/20ều của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành danh mục bí mật nhà nước của Hội Nông dân Việt Nam.

  32. Quyết định 211/QĐ-TTg ngày 17/02/2021 của Thủ tướng Chính phủ ban hành danh mục bí mật nhà nước của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Văn phòng Chính phủ.

  Xem chi tiết tại file đính kèm dưới đây.

   
  6976 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn vankhanhnhu vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (26/02/2021)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận