Bình luận xuyên tạc chống phá Nhà nước trên facebook bị xử lý thế nào?

Chủ đề   RSS   
 • #612797 14/06/2024

  btrannguyen
  Top 150
  Lớp 8

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:13/03/2024
  Tổng số bài viết (611)
  Số điểm: 10297
  Cảm ơn: 1
  Được cảm ơn 191 lần


  Bình luận xuyên tạc chống phá Nhà nước trên facebook bị xử lý thế nào?

  Hiến pháp 2013 đã quy định “Tổ quốc Việt Nam là thiêng liêng, bất khả xâm phạm. Mọi hành vi chống lại độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ, chống lại sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc đều bị nghiêm trị”. Vậy, bình luận xuyên tạc chống phá Nhà nước trên facebook bị xử lý thế nào?

  Những hành vi nào là chống phá nhà nước trên không gian mạng?

  Theo Điều 8 Luật An ninh mạng 2018 quy định sử dụng không gian mạng để thực hiện hành vi sau đây là một trong các hành vi bị nghiêm cấm về an ninh mạng:

  - Hành vi quy định tại khoản 1 Điều 18 Luật An ninh mạng 2018;

  - Tổ chức, hoạt động, câu kết, xúi giục, mua chuộc, lừa gạt, lôi kéo, đào tạo, huấn luyện người chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

  Theo Điều 16 Luật An ninh mạng 2018 quy định thông tin trên không gian mạng có nội dung tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam bao gồm:

  - Tuyên truyền xuyên tạc, phỉ báng chính quyền nhân dân;

  - Chiến tranh tâm lý, kích động chiến tranh xâm lược, chia rẽ, gây thù hận giữa các dân tộc, tôn giáo và nhân dân các nước;

  - Xúc phạm dân tộc, quốc kỳ, quốc huy, quốc ca, vĩ nhân, lãnh tụ, danh nhân, anh hùng dân tộc.

  Như vậy, việc bình luận, tuyên truyền thông tin xuyên tạc, phỉ báng chính quyền trên facebook là một trong những nội dung chống phá Nhà nước.

  Bình luận xuyên tạc chống phá Nhà nước trên facebook bị xử lý thế nào?

  Theo Điều 9 Luật An ninh mạng 2018 quy định: Người nào thực hiện các hành vi bị nghiêm cấm tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật, xử lý vi phạm hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

  Xử phạt hành chính

  Theo khoản 7 Điều 102 Nghị định 15/2020/NĐ-CP quy định về vi phạm quy định về lưu trữ, cho thuê, truyền đưa, cung cấp, truy nhập, thu thập, xử lý, trao đổi và sử dụng thông tin. Trong đó:

  - Phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 70.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau:

  + Tuyên truyền, kích động bạo lực; truyền bá tư tưởng phản động mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự;

  + Cung cấp thông tin, hình ảnh vi phạm chủ quyền quốc gia; xuyên tạc sự thật lịch sử, phủ nhận thành tựu cách mạng; xúc phạm dân tộc, danh nhân, anh hùng dân tộc mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự.

  - Hình thức xử phạt bổ sung:

  + Tước quyền sử dụng Giấy phép thiết lập mạng xã hội từ 22 tháng đến 24 tháng

  + Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính

  Đồng thời, tại Điều 4 Nghị định 15/2020/NĐ-CP quy định mức phạt tiền trên là đối với hành vi vi phạm hành chính của tổ chức. Trường hợp cá nhân có hành vi vi phạm như của tổ chức thì mức phạt tiền bằng 1/2 mức phạt tiền đối với tổ chức.

  Như vậy, hành vi bình luận xuyên tạc chống phá Nhà nước trên facebook mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự thì đối với tổ chức sẽ bị phạt tiền từ 50 đến 70 triệu đồng. Cá nhân vi phạm sẽ bị phạt tiền từ 25 đến 37 triệu đồng.

  Xử lý hình sự

  Theo Điều 117 Bộ luật hình sự 2015 quy định về tội làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam như sau:

  - Người nào có một trong những hành vi sau đây nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, thì bị phạt tù từ 05 năm đến 12 năm:

  + Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm có nội dung xuyên tạc, phỉ báng chính quyền nhân dân;

  + Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm có nội dung bịa đặt, gây hoang mang trong nhân dân;

  + Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm gây chiến tranh tâm lý.

  - Phạm tội trong trường hợp đặc biệt nghiêm trọng, thì bị phạt tù từ 10 năm đến 20 năm.

  - Người chuẩn bị phạm tội này, thì bị phạt tù từ 01 năm đến 05 năm.

  Như vậy, người bình luận tuyên truyền nội dung xuyên tạc chống phá Nhà nước tuỳ theo tính chất, mức độ mà sẽ bị phạt tù từ 5 đến 20 năm. Ngoài ra nếu chỉ mới chuẩn bị phạm tội cũng bị phạt tù từ 1 đến 5 năm.

   
  84 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận