Biểu thuế suất nhập khẩu thuộc nhóm 2707, 2902 và 3902

Chủ đề   RSS   
 • #281501 16/08/2013

  phamthanhhuu
  Top 25
  Male
  Dân Luật bậc 1


  Tham gia:20/07/2012
  Tổng số bài viết (3536)
  Số điểm: 109378
  Cảm ơn: 401
  Được cảm ơn 4346 lần


  Biểu thuế suất nhập khẩu thuộc nhóm 2707, 2902 và 3902

  DANH MỤC THUẾ SUẤT THUẾ NHẬP KHẨU ƯU ĐÃI

  ĐỐI VỚI  MỘT SỐ MẶT HÀNG THUỘC NHÓM 2707, 2902 VÀ 3902

  (Ban hành kèm theo Thông tư số  107 /2013/TT-BTC

  ngày  12 / 8 /2013  của Bộ Tài chính)

  ____________________________________

  Mã hàng

  Mô tả hàng hoá

  Thuế suất (%)

  2013

  2014

  2015

  Từ 2016 trở đi

  27.07

  Dầu và các sản phẩm khác từ chưng cất hắc ín than đá ở nhiệt độ cao; các sản phẩm tương tự có khối lượng cấu tử thơm lớn hơn cấu tử không thơm.

   

   

   

   

  2707.10.00

  - Benzen

  1

  2

  2

  3

  2707.20.00

  - Toluen

  0

  0

  0

  0

  2707.30.00

  - Xylen

  1

  2

  2

  3

  2707.40.00

  - Naphthalen

  0

  0

  0

  0

  2707.50.00

  - Các hỗn hợp hydrocarbon thơm khác có thành phần cất từ 65% thể tích trở lên (kể cả hao hụt) được cất ở nhiệt độ 250oC theo phương pháp ASTM D 86

  0

  0

  0

  0

   

  - Loại khác:

   

   

   

   

  2707.91.00

  - - Dầu creosote

  0

  0

  0

  0

  2707.99

  - - Loại khác:

   

   

   

   

  2707.99.10

  - - - Nguyên liệu để sản xuất than đen

  0

  0

  0

  0

  2707.99.90

  - - - Loại khác

  0

  0

  0

  0

   

   

   

   

   

   

  29.02

  Hydrocacbon mạch vòng.

   

   

   

   

   

  - Xyclan, xyclen và xycloterpen:

   

   

   

   

  2902.11.00

  - - Xyclohexan

  0

  0

  0

  0

  2902.19.00

  - - Loại khác

  0

  0

  0

  0

  2902.20.00

  - Benzen

  1

  2

  2

  3

  2902.30.00

  - Toluen

  0

  0

  0

  0

   

  - Xylen:

   

   

   

   

  2902.41.00

  - - o-Xylen

  0

  0

  0

  0

  2902.42.00

  - - m-Xylen

  0

  0

  0

  0

  2902.43.00

  - - p-Xylen

  1

  2

  2

  3

  2902.44.00

  - - Hỗn hợp các đồng phân của xylen

  0

  0

  0

  0

  2902.50.00

  - Styren

  0

  0

  0

  0

  2902.60.00

  - Etylbenzen

  0

  0

  0

  0

  2902.70.00

  - Cumen

  0

  0

  0

  0

  2902.90

  - Loại khác:

   

   

   

   

  2902.90.10

  - - Dodecylbenzen

  0

  0

  0

  0

  2902.90.20

  - - Các loại alkylbenzen khác

  0

  0

  0

  0

  2902.90.90

  - - Loại khác

  0

  0

  0

  0

   

   

   

   

   

   

  39.02

  Polyme từ propylen hoặc từ các olefin khác, dạng nguyên sinh.

   

   

   

   

  3902.10

  - Polypropylen:

   

   

   

   

  3902.10.30

  - - Dạng phân tán

  0

  1

  2

  3

  3902.10.90

  - - Loại khác

  0

  1

  2

  3

  3902.20.00

  - Polyisobutylene

  0

  0

  0

  0

  3902.30

  - Copolyme propylen:

   

   

   

   

  3902.30.30

  - - Dạng lỏng hoặc bột nhão

  0

  0

  0

  0

  3902.30.90

  - - Loại khác

  0

  0

  0

  0

  3902.90

  - Loại khác:

   

   

   

   

  3902.90.10

  - - Polypropylene đã clo hóa dùng để sản xuất mực in

  0

  0

  0

  0

  3902.90.90

  - - Loại khác

  0

  0

  0

  0

   

   
  5163 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận