Biệt phái có được hưởng phụ cấp chức vụ?

Chủ đề   RSS   
 • #522300 30/06/2019

  phungpham1973
  Top 150
  Lớp 10

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:30/01/2019
  Tổng số bài viết (549)
  Số điểm: 14940
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 139 lần


  Biệt phái có được hưởng phụ cấp chức vụ?

  Tôi đang là công chức giữ chức vụ phó chánh văn phòng, hưởng phụ cấp chức vụ 0.3, theo quyết định thì tôi được biệt phái sang 1 đơn vị sự nghiệp khác (làm chuyên viên ở đơn vị mới), như vậy có còn được hưởng phụ cấp chức vụ 0.3 nữa không?

   
  3182 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn phungpham1973 vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (01/07/2019)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #522308   30/06/2019

  minhpham1995
  minhpham1995
  Top 50
  Male
  Lớp 7

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:21/10/2017
  Tổng số bài viết (1294)
  Số điểm: 9959
  Cảm ơn: 9
  Được cảm ơn 196 lần


  Căn cứ quy định tại khoản 3 Điều 37 của Nghị định 24/2010/NĐ-CP quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức. Cụ thể:

  “Điều 37. Biệt phái công chức

  3. Công chức được cử biệt phái chịu sự phân công, bố trí, đánh giá, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ công tác của cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi được biệt phái đến và vẫn thuộc biên chế của cơ quan, tổ chức, đơn vị cử biệt phái. Cơ quan, tổ chức, đơn vị cử công chức biệt phái có trách nhiệm bố trí công việc phù hợp cho công chức khi hết thời hạn biệt phái, có trách nhiệm trả lương và bảo đảm các quyền lợi khác của công chức được cử biệt phái”.

  Dựa vào quy định trên, và theo quan điểm của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT, thì người được biệt phái sẽ vẫn được hưởng chế độ phụ cấp chức vụ trong thời biệt phái anh/chị nhé.
  Anh/chị kiểm tra kết luận sau trong bài viết của Báo Chính Phủ:

  “Việc UBND huyện bổ nhiệm Trưởng phòng Tài nguyên và môi trường mới, thay thế vị trí ông Ngô Mạnh trong thời gian được cử đi biệt phái không phải là căn cứ để thôi trả phụ cấp trưởng phòng đối với ông Mạnh, bởi theo tại Khoản 3 Điều 37, UBND huyện có trách nhiệm trả lương, phụ cấp chức vụ đang hưởng và bảo đảm các quyền lợi khác của ông Mạnh trong thời gian được cử biệt phái. Mặt khác, theo quy định tại Khoản 1 Điều 39 Nghị định số 24/2010/NĐ-CP đã được sửa đổi bởi Khoản 4 Điều 1 Nghị định 93/2010/NĐ-CP thì, trường hợp phải chuyển ngạch, thôi thôi giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý đang giữ, thôi hưởng phụ cấp chức vụ đang hưởng chỉ áp dụng đối với trường hợp công chức được điều động, luân chuyển; không áp dụng đối với trường hợp công chức được biệt phái.
  Do UBND huyện có trách nhiệm trả lương, phụ cấp đang hưởng và bảo đảm các quyền lợi khác của ông Mạnh trong thời gian được cử biệt phái, nên ông Mạnh tiếp tục hưởng phụ cấp trưởng phòng trong thời gian biệt phái mới đúng quy định.
  Do ông Mạnh là công chức được hưởng phụ cấp chức vụ đang giữ ở cơ quan trước khi cử đi biệt phái, nên trong thời gian biệt phái làm Chủ tịch UBND xã, ông Mạnh tiếp tục được hưởng phụ cấp chức vụ  trưởng phòng ở cơ quan cử đi biệt phái, không hưởng phụ cấp chức vụ Chủ tịch UBND xã”. 

  Thực tế vấn đề này vẫn còn tạo ra nhiều quan điểm pháp lý khác nhau. Do đó, THƯ VIỆN PHÁP LUẬT khuyến khích mình nên trao đổi thêm với cơ quan Nội vụ tại địa phương để có thêm thông tin ạ.
  http://baochinhphu.vn/Huong-dan-chinh-sach-phap-luat/Thoi-han-biet-phai-cong-chuc-khong-qua-3-nam/347646.vgp

   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn minhpham1995 vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (01/07/2019)
 • #531602   28/10/2019

  linhtrang123456
  linhtrang123456
  Top 50
  Lớp 8

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:02/12/2017
  Tổng số bài viết (1594)
  Số điểm: 10739
  Cảm ơn: 11
  Được cảm ơn 222 lần


  Trường hợp trên vẫn được hưởng phụ cấp chức vụ bạn nhé. Tại Khoản 3 Điều 37 của Nghị định 24/2010/NĐ-CP quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức thì trong thời gian công chức được cử đi biệt phái thì đơn vị cử công chức biệt phái có trách nhiệm trả lương và bảo đảm các quyền lợi khác của công chức.

   
  Báo quản trị |  
 • #532104   31/10/2019

  sunshine19
  sunshine19
  Top 150
  Lớp 3

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:02/12/2017
  Tổng số bài viết (613)
  Số điểm: 4350
  Cảm ơn: 210
  Được cảm ơn 134 lần


  Đối với trường hợp công chức được cử đi biệt phái thì theo quy định của pháp luật cụ thể tại văn bản Nghị định 24/2010/NĐ-CP có nêu rõ
  Công chức được cử biệt phái chịu sự phân công, bố trí, đánh giá, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ công tác của cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi được biệt phái đến và vẫn thuộc biên chế của cơ quan, tổ chức, đơn vị cử biệt phái. Cơ quan, tổ chức, đơn vị cử công chức biệt phái có trách nhiệm bố trí công việc phù hợp cho công chức khi hết thời hạn biệt phái, có trách nhiệm trả lương và bảo đảm các quyền lợi khác của công chức được cử biệt phái

   

   
  Báo quản trị |  
 • #533607   27/11/2019

  vyvy2409
  vyvy2409
  Top 50
  Female
  Lớp 7

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:11/09/2017
  Tổng số bài viết (925)
  Số điểm: 8647
  Cảm ơn: 47
  Được cảm ơn 176 lần


  Theo quy định thì Cơ quan, tổ chức, đơn vị cử công chức biệt phái có trách nhiệm bố trí công việc phù hợp cho công chức khi hết thời hạn biệt phái, có trách nhiệm trả lương và bảo đảm các quyền lợi khác của công chức được cử biệt phái. Vì vậy anh vẫn được hưởng phụ cấp chức vụ nhé

   
  Báo quản trị |  
 • #533616   27/11/2019

  thuylinh2311
  thuylinh2311
  Top 75
  Lớp 7

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:01/12/2017
  Tổng số bài viết (920)
  Số điểm: 9451
  Cảm ơn: 7
  Được cảm ơn 140 lần


  Công chức được cử đi biệt phái sẽ không quá 03 năm, trừ một số trường hợp. Cơ quan, tổ chức, đơn vị cử công chức biệt phái có trách nhiệm bố trí công việc phù hợp cho công chức khi hết thời hạn biệt phái, có trách nhiệm trả lương và bảo đảm các quyền lợi khác của công chức được cử biệt phái. Trường hợp nếu công chức được biệt phái tới một số vùng theo quy định thì được hưởng thêm các chế độ, chính sách ưu đãi theo quy định. Ngoại trừ trường hợp CB, CC, VC đi biệt phái tại vùng nằm ngoài Phụ lục của Thông tư 09/2005/TT-BNV từ một tháng trở lên thì sẽ không đủ điều kiện hưởng phụ cấp đặc biệt.

   
   
  Báo quản trị |