Bị tai nạn lao động trong thời gian thử việc có được bồi thường không?

Chủ đề   RSS   
 • #602416 09/05/2023

  xuanuyenle
  Top 50
  Cao học

  Vietnam
  Tham gia:02/08/2022
  Tổng số bài viết (1557)
  Số điểm: 56423
  Cảm ơn: 46
  Được cảm ơn 1204 lần
  ContentAdministrators
  SMod

  Bị tai nạn lao động trong thời gian thử việc có được bồi thường không?

  Tai nạn lao động là điều không mong muốn xảy ra, tuy nhiên người lao động và doanh nghiệp cần hiểu đủ và đúng quy định pháp luật về tai nạn lao động để bảo đảm quyền và lợi ích bản thân. Nếu người lao động đang thử việc mà bị tai nạn lao động thì có được bồi thường không?

  Thử việc có được bồi thường do tai nạn lao động không?

  Căn cứ Khoản 1 Điều 2 Luật an toàn, vệ sinh lao động năm 2015 quy định:

  Người lao động làm việc theo hợp đồng lao động; người thử việc; người học nghề, tập nghề để làm việc cho người sử dụng lao động.

  Mặt khác, tại Khoản 1 Điều 3 Thông tư 28/2021/TT-BLĐTBXH năm 2021 của bộ lao động - thương binh và xã hội có quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động về chế độ đối với người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp thuộc trách nhiệm của người sử dụng lao động và bảo hiểm xã hội về tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp như sau:

  Căn cứ tại Điều 3 quy định về Các trường hợp được bồi thường, bao gồm:

  Người lao động bị tai nạn lao động làm suy giảm khả năng lao động từ 5% trở lên hoặc bị chết do tai nạn lao động mà không hoàn toàn do lỗi của chính người lao động này gây ra; trừ các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 4 của Thông tư 28/2021/TT-BLĐTBXH.

  Theo những quy định đã nêu, người lao động đang thực hiện hợp đồng thử việc thuộc đối tượng áp dụng của luật an toàn, vệ sinh lao động 2015. 

  Trong thời gian thử việc nếu có tai nạn lao động xảy ra không hoàn toàn do lỗi của người thử việc thì người sử dụng lao động có trách nhiệm phải bồi thường một khoản tiền cho người bị tai nạn lao động.

  Mức tiền lương làm căn cứ tính bồi thường tai nạn lao động cho người đang thử việc được tính thế nào?

  Căn cứ Khoản 1 Điều 5 Thông tư 28/2021/TT-BLĐTBXH quy định:

  Tiền lương làm căn cứ thực hiện bồi thường, trợ cấp quy định tại Điều 3, Điều 4 Thông tư này và tiền lương làm căn cứ trả cho người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp phải nghỉ việc điều trị, phục hồi chức năng theo quy định tại khoản 3 Điều 38 Luật An toàn, vệ sinh lao động được tính bình quân của 6 tháng liền kề trước khi xảy ra tai nạn lao động hoặc trước khi bị bệnh nghề nghiệp. 

  Nếu thời gian làm việc, học nghề, tập nghề, thử việc, tập sự không đủ 6 tháng thì tiền lương làm căn cứ thực hiện bồi thường, trợ cấp là tiền lương được tính bình quân của các tháng trước liền kề thời điểm xảy ra tai nạn lao động hoặc thời điểm xác định bị bệnh nghề nghiệp.

  Như vậy, tiền lương làm căn cứ tính khoản bồi thường khi người đang thử việc bị tai nạn lao động là tiền lương trung bình của các tháng thử việc trước thời điểm xảy ra tai nạn lao động.

   
  369 | Báo quản trị |  
  2 thành viên cảm ơn xuanuyenle vì bài viết hữu ích
  danusa (16/05/2023) ntdieu (14/05/2023)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận