Bị tai nạn khi làm việc tại nhà có được xem là tai nạn lao động không?

Chủ đề   RSS   
 • #581315 10/03/2022

  Bị tai nạn khi làm việc tại nhà có được xem là tai nạn lao động không?

  Theo Khoản 3, Điều 84, Nghị định 145/2020/NĐ-CP quy định về nơi làm việc tại khoản 9 Điều 3 của Bộ luật Lao động 2019 là bất cứ địa điểm nào mà người lao động (NLĐ) thực tế làm việc theo thỏa thuận hoặc phân công của người sử dụng lao động (NSDLĐ), bao gồm cả những địa điểm hay không gian có liên quan đến công việc như các hoạt động xã hội, hội thảo, tập huấn, chuyến đi công tác chính thức, bữa ăn, hội thoại trên điện thoại, các hoạt động giao tiếp qua phương tiện điện tử, phương tiện đi lại do NSDLĐ bố trí từ nơi ở đến nơi làm việc và ngược lại, nơi ở do NSDLĐ cung cấp và địa điểm khác do NSDLĐ quy định.

  Như vậy, có thể hiểu rằng nếu NSDLĐ phân công hoặc có thỏa thuận với NLĐ về làm việc tại nhà thì nhà của NLĐ cũng được xem là nơi làm việc của NLĐ. Do đó, trong trường hợp NLĐ bị tai nạn lao động khi đang làm việc tại nhà (cháy nổ máy vi tính do doanh nghiệp cung cấp, bị tai nạn ảnh hưởng đến các bộ phận cơ thể khi sử dụng máy móc/thiết bị do doanh nghiệp cung cấp, hoặc té ngã trong quá trình sinh hoạt cá nhân trong thời gian làm việc,…) thì cũng được xem là tai nạn lao động.

   
  100 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận