Bị mất sổ đỏ ai là người có thẩm quyền cấp lại?

Chủ đề   RSS   
 • #589324 04/08/2022

  phantrungnghia99
  Top 200
  Lớp 3

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:27/02/2022
  Tổng số bài viết (459)
  Số điểm: 4650
  Cảm ơn: 5
  Được cảm ơn 64 lần


  Bị mất sổ đỏ ai là người có thẩm quyền cấp lại?

     Trong quá trình sử dụng đất, có rất nhiều trường hợp người sử dụng đất làm mất giấy chứng nhận quyền sử dụng đất gây ảnh hưởng đến quá trình sử dụng phần diện tích đất của mình. Khi mất giấy chứng nhận quyền sử dụng đất người sử dụng đất được quyền yêu cầu cơ quan có thẩm quyền thực hiện thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận và việc thực hiện thủ tục này theo quy định cũng tương đối đơn giản.
   
     Trường hợp sổ đỏ bị mất mà không phải do thiên tai, hỏa thoạn thì Người sử dụng đất có thể thực hiện thủ tục Cấp lại sổ đỏ để được nhận sổ đỏ mới.
   
   “Sổ đỏ” không phải là tài sản
   
     Theo cơ sở pháp lý tại Điều 115 Luật dân sự 2015 này cũng quy định rõ quyền tài sản như sau:
   
     “Quyền tài sản là quyền trị giá được bằng tiền, bao gồm quyền tài sản đối với đối tượng quyền sở hữu trí tuệ, quyền sử dụng đất và các quyền tài sản khác".
   
     Theo đó, quyền sử dụng đất là tài sản, còn Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất không phải là tài sản.”
   
     Theo khoản 16 Điều 3 Luật Đất đai 2013 quy định như sau:
   
     “16. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất là chứng thư pháp lý để Nhà nước xác nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất hợp pháp của người có quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và quyền sở hữu tài sản khác gắn liền với đất.”
   
     Bên cạnh đó, Điều 195 Bộ Luật dân sự 2015 cũng đã quy định rõ:
   
     “Người không phải là chủ sở hữu tài sản chỉ có quyền định đoạt tài sản theo ủy quyền của chủ sở hữu hoặc theo quy định của luật”.
   
     Như vậy, các giao dịch liên quan đến bất động sản theo quy định của pháp luật đều phải do người có tên trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thực hiện hoặc phải có sự ủy quyền bằng văn bản cho người khác, được công chứng chứng thực mới có hiệu lực pháp luật. Vì thế, mặc dù bạn bị mất sổ đỏ nhưng việc này cũng không ảnh hưởng đến quyển sử dụng đất của bạn.
   
    Thẩm quyền cấp lại sổ đỏ đã bị mất
   
     Theo quy định tại Điều 37 Nghị định 43/2014/NĐ-CP, đối với trường hợp cấp sổ đỏ khi người sử dụng đất muốn cấp lại sổ đỏ thì cơ quan có thẩm quyền cấp lại sổ đỏ được xác định như sau:
   
     “Điều 37. Cơ quan cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất khi người sử dụng đất thực hiện các quyền của người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất, cấp đổi, cấp lại Giấy chứng nhận
   
  1. Đối với địa phương đã thành lập Văn phòng đăng ký đất đai theo quy định tại Khoản 1 Điều 5 của Nghị định này thì Sở Tài nguyên và Môi trường cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất đã được cấp Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng, trong các trường hợp sau:
   
  a) Khi người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản thực hiện các quyền của người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất mà phải cấp mới Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất;
   
  b) Cấp đổi, cấp lại Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng.
   
  2. Đối với địa phương chưa thành lập Văn phòng đăng ký đất đai theo quy định tại Khoản 1 Điều 5 của Nghị định này thì việc cấp Giấy chứng nhận cho các trường hợp quy định tại Khoản 1 Điều này thực hiện như sau:
   
  a) Sở Tài nguyên và Môi trường cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho tổ chức, cơ sở tôn giáo; người Việt Nam định cư ở nước ngoài thực hiện dự án đầu tư; tổ chức, cá nhân nước ngoài; doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài;
   
  b) Ủy ban nhân dân cấp huyện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam.
   
  3. Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về các trường hợp cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất khi thực hiện đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất và việc xác nhận thay đổi vào Giấy chứng nhận đã cấp.”
   
     Chính vì vậy, đối với nơi đã thành lập văn phòng đăng ký đất đai thì Sở Tài nguyên và Môi trường là cơ quan có thẩm quyền cấp lại sổ đỏ bị mất. Còn đối với nơi chưa thành lập văn phòng đăng ký đất đai thì Sở Tài nguyên và Môi trường cấp sổ đỏ cho tổ chức, cơ sở tôn giáo; người Việt Nam định cư ở nước ngoài thực hiện dự án đầu tư; tổ chức, cá nhân nước ngoài; doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài; và UBND cấp huyện cấp sổ đỏ cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam.
   
  235 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #589591   12/08/2022

  Bị mất sổ đỏ ai là người có thẩm quyền cấp lại?

  Cảm ơn thông tin bài viết của bạn. Theo điểm k khoản 1 Điều 99 Luật Đất đai quy định về trường hợp được cấp đổi hoặc cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. Theo đó, Nhà nước cấp Giấy chứng nhận trong trường hợp người sử dụng đất đề nghị cấp đổi hoặc cấp lại Giấy chứng nhận bị mất. Vậy có thể thấy rằng để được Nhà nước cấp lại Giấy chứng nhận cần đáp ứng hai điều kiện sau: Giấy chứng nhận bị mất, hư hỏng vàcó yêu cầu cấp lại từ người sử dụng đất.

   

   
  Báo quản trị |  
 • #598452   31/01/2023

  nguyentanviet2000
  nguyentanviet2000
  Top 500
  Chồi

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:06/12/2022
  Tổng số bài viết (187)
  Số điểm: 1544
  Cảm ơn: 5
  Được cảm ơn 39 lần


  Bị mất sổ đỏ ai là người có thẩm quyền cấp lại?

  Cảm ơn bài viết hữu ích của tác giả. Mình xin được bổ sung thêm. Căn cứ quy định tại Khoản 1 Điều 77 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP; Khoản 2 Điều 10 Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT viện dẫn nêu trên, khi hộ gia đình, cá nhân có yêu cầu cấp lại Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng do bị mất, thì phải có đơn (văn bản) khai báo với UBND cấp xã nơi có đất về việc bị mất Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng.

   
  Báo quản trị |