Bị mất răng có thể tham gia nghĩa vụ công an không?

Chủ đề   RSS   
 • #606904 17/11/2023

  jellannm
  Top 50
  Female
  Lớp 7

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:04/03/2019
  Tổng số bài viết (1303)
  Số điểm: 9877
  Cảm ơn: 16
  Được cảm ơn 190 lần


  Bị mất răng có thể tham gia nghĩa vụ công an không?

  Để tham gia nghĩa vụ công an nhân dân cần đáp ứng điều kiện về sức khỏe như thế nào? Người bị mất răng và có làm răng sứ thay thế thì có đủ điều kiện về sức khỏe để tham gia nghĩa vụ công an nhân dân không?

  Để tham gia nghĩa vụ công an nhân dân cần đáp ứng điều kiện về sức khỏe như thế nào?

  Theo Điều 5 Thông tư 45/2019/TT-BCA quy định về tiêu chuẩn sức khỏe và khám sức khỏe tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành thì để tham gia nghĩa vụ Công an nhân dân, công dân cần đáp ứng tiêu chuẩn về sức khỏe như sau:

  - Tiêu chuẩn thể lực để tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân thực hiện theo quy định tại Bảng số 1 Phụ lục 1 ban hành kèm theo Thông tư này.

  - Tiêu chuẩn sức khỏe về lâm sàng, cận lâm sàng của công dân được tuyển chọn thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân thực hiện theo quy định hiện tại Bảng số 2 Phụ lục 1 ban hành kèm theo Thông tư này.

  - Chỉ công nhận đủ sức khỏe để tuyển chọn đối với công dân có sức khỏe Loại 1 (một), Loại 2 (hai) và đáp ứng các chỉ số đặc biệt theo quy định tại Điều 6 Thông tư này.

  Theo quy định trên thì nếu công dân có sức khỏe Loại 1 (một), Loại 2 (hai) và đáp ứng các chỉ số đặc biệt theo quy định tại Điều 6 Thông tư này thì mới đạt tiêu chuẩn về sức khỏe để tham gia nghĩa vụ công an. 

  Người bị mất răng và có làm răng sứ thay thế thì có đủ điều kiện về sức khỏe để tham gia nghĩa vụ công an nhân dân không?

  Theo Điều 4 Thông tư 45/2019/TT-BCA quy định về phân loại sức khỏe thì việc phân loại sức khỏe căn cứ theo tiêu chuẩn sức khỏe tại Phụ lục 1 ban hành kèm theo Thông tư này.

  Và cách cho điểm, cách ghi phiếu sức khỏe nghĩa, vụ tham gia Công an nhân dân, cách phân loại sức khỏe được thực hiện theo các khoản: 2, 3, 4 và 5 Điều 9 Thông tư liên tịch số 16/2016/TTLT-BYT-BQP ngày 30/06/2016 của Bộ Y tế, Bộ Quốc phòng quy định việc khám sức khỏe thực hiện nghĩa vụ quân sự (sau đây viết gọn là Thông tư liên tịch số 16/2016/TTLT-BYT-BQP).

   Theo Mục II Phụ lục 1 Thông tư 45/2019/TT-BCA quy định:

  TT

  BỆNH TẬT

  ĐIỂM

   

  20

  Mất răng

   
   

  - Còn đủ 28 răng (không kể răng khôn)

  1

   

  - Mất răng đã có phục hình đảm bảo chức năng và thẩm mỹ

  2

   

  - Mất ≤ 2 răng, trong đó có 1 răng hàm lớn hoặc răng cửa, sức nhai còn 90% trở lên

  2

   

  - Mất 3-4 răng, trong đó có ≤ 2 răng hàm lớn hoặc răng cửa, sức nhai còn 80% trở lên

  3

   

  - Mất 5 - 7 răng, trong đó có ≤ 3 răng hàm lớn hoặc răng cửa, sức nhai còn 50% trở lên

  4

   

  - Mất trên 7 răng, trong đó có > 3 răng hàm lớn hoặc răng cửa, sức nhai còn < 50%

  5

   

  Khoản  4 Điều 9 Thông tư liên tịch số 16/2016/TTLT-BYT-BQP quy định về cách phân loại sức khỏe

  Căn cứ vào số điểm chấm cho 8 chỉ tiêu ghi trong phiếu sức khỏe nghĩa vụ quân sự để phân loại, cụ thể như sau:

  - Loại 1: 8 chỉ tiêu đều đạt điểm 1;

  - Loại 2: Có ít nhất 1 chỉ tiêu bị điểm 2;

  - Loại 3: Có ít nhất 1 chỉ tiêu bị điểm 3;

  - Loại 4: Có ít nhất 1 chỉ tiêu bị điểm 4;

  - Loại 5: Có ít nhất 1 chỉ tiêu bị điểm 5;

  - Loại 6: Có ít nhất 1 chỉ tiêu bị điểm 6.

  Theo các quy định trên, trường hợp một người bị mất răng nhưng có phục hình đảm bảo về chức năng và thẩm mỹ  hoặc mất ≤ 2 răng, trong đó có 1 răng hàm lớn hoặc răng cửa, sức nhai còn 90% trở lênthì sẽ được cấp điểm 2. Đối chiếu với  Khoản  4 Điều 9 Thông tư liên tịch số 16/2016/TTLT-BYT-BQP thì với 1 chỉ tiêu bị điểm 2 thì người này vẫn có khả năng được phân loại sức khỏe loại 2 để tham gia nghĩa vụ công an.

  Hi vọng thông tin trên hữu ích đối với bạn! 

   

   
  248 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận