Bị kéo dài thời hạn nâng lương mà tái phạm có sa thải được không

Chủ đề   RSS   
 • #545205 30/04/2020

  Bị kéo dài thời hạn nâng lương mà tái phạm có sa thải được không

  Tại khoản 2 Điều 126 Bộ luật lao động 2012, quy định như sau:
   
  Điều 126. Áp dụng hình thức xử lý kỷ luật sa thải
   
  Hình thức xử lý kỷ luật sa thải được người sử dụng lao động áp dụng trong những trường hợp sau đây:
  [...]
  2. Người lao động bị xử lý kỷ luật kéo dài thời hạn nâng lương mà tái phạm trong thời gian chưa xoá kỷ luật hoặc bị xử lý kỷ luật cách chức mà tái phạm.
   
  Tái phạm là trường hợp người lao động lặp lại hành vi vi phạm đã bị xử lý kỷ luật mà chưa được xóa kỷ luật theo quy định tại Điều 127 của Bộ luật này;
  [...]
   
   
  Người lao động bị khiển trách sau 03 tháng, hoặc bị xử lý kỷ luật kéo dài thời hạn nâng lương sau 06 tháng, kể từ ngày bị xử lý, nếu không tái phạm thì đương nhiên được xoá kỷ luật. Trường hợp bị xử lý kỷ luật lao động bằng hình thức cách chức thì sau thời hạn 03 năm, nếu tiếp tục vi phạm kỷ luật lao động thì không bị coi là tái phạm. - khoản 1 Điều 127 Bộ luật lao động 2012.
   
  => Từ những quy định trên, ví như NLĐ được nâng lương vào tháng 04/2020 mà tháng 06/2019 NLĐ này bị xử lý kỷ luật bằng hình thức kéo dài thời hạn nâng lương 06 tháng, thì thời điểm nâng lương của NLĐ này là tháng 10/2020. Do đó, việc NLĐ tái phạm vào tháng 9/2019 hoặc tháng 6/2020 công ty có quyền áp dụng hình thức xử lý kỷ luật sa thải với NLĐ này.
   
  1122 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận