Bị cáo "XIN" hay "ĐỀ NGHỊ" tăng/giảm hình phạt?

Chủ đề   RSS   
 • #452182 20/04/2017

  Bị cáo "XIN" hay "ĐỀ NGHỊ" tăng/giảm hình phạt?

  Xin chào cả nhà,

  Bắt nguồn từ vụ việc được xem là chưa từng có tiền lệ trong lịch sử xét xử ngành Tòa án Việt Nam đó là "Bị cáo kháng cáo tăng hình phạt cho mình". Nhóm em có nổ ra một cuộc tranh luận đó là: Bị cáo "XIN" hay "ĐỀ NGHỊ" tăng/giảm hình phạt?

  Về lý thuyết, kháng cáo là quyền của bị cáo và được quy định tại Bộ luật tố tụng hình sự và theo em được biết thì không có văn bản nào hướng dẫn bị cáo viết kháng cáo như thế nào, viết ra sao.

  Nên ở đây có 2 luồng ý kiến:

  - Thứ 1: Phải là "ĐỀ NGHỊ" thì mới đúng bản chất pháp lý, Tòa án dựa trên tình tiết vụ án, áp dụng các quy định pháp luật để xét xử công bằng chứ không phải là xét theo cơ chế "XIN - CHO"

  - Thứ 2: Vì kháng cáo là quyền nên việc bị cáo tự cho rằng mình ở tâm thế phải đi xin và làm đơn kháng cáo XIN giảm hình phạt cũng không có gì sai.

  Về thực tế, em cũng có tham khảo 1 số anh/chị làm ở Tòa án, việc bị cáo kháng cáo tăng hình phạt thì chưa có tiền lệ, nhưng với trường hợp bị cáo kháng cáo giảm hình phạt, đơn kháng cáo được chấp nhận đều là "Đơn xin kháng cáo" hay "Đơn kháng cáo: có nội dung xin giảm nhẹ hình phạt.

  Mong cả nhà cho em xin ý kiến ạ!!

   
  2301 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận