Bị cảnh sát giao thông phạt, khi nào được khiếu nại?

Chủ đề   RSS   
 • #557967 17/09/2020

  NguyenThanhNgan123

  Female
  Chồi

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:07/09/2020
  Tổng số bài viết (97)
  Số điểm: 1520
  Cảm ơn: 35
  Được cảm ơn 123 lần


  Bị cảnh sát giao thông phạt, khi nào được khiếu nại?

  Khí không đồng ý với quyết định xử phạt của cảnh sát giao thông đối với mình. Và người bị xử phạt có căn cứ cho rằng quyền lợi của mình bị xâm phậm thì có quyền khiếu nại. Để nắm rõ thủ tục khiếu nại trong trường hợp này bạn có thể tham khảo bài viết sau đây:

  Khiểu nại

  Khiểu nại - Ảnh minh họa

  Khi nào được khiếu nại khi bị cảnh sát giao thông phạt?

  Căn cứ theo Khoản 1 Điều 15 Luật xử lý vi phạm hành chính 2012 quy định:

  “Cá nhân, tổ chức bị xử lý vi phạm hành chính có quyền khiếu nại, khởi kiện đối với quyết định xử lý vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật.”

  Như vậy, nếu thấy biên bản vi phạm giao thông của cảnh sát giao thông là trái luật thì có thể thực hiện khiếu nại về vấn đề này. Việc khiếu nại có thể đúng hoặc không đúng. Tuy nhiên, hoàn toàn có quyền khiếu nại khi có căn cứ cho rằng quyền lợi của mình bị xâm hại. Nếu việc khiếu nại không thành công thì cũng không bị xử phạt thêm về lỗi nào khác.

  Nếu đã muốn khiếu nại có cần nộp phạt trước không?

  Mặc dù không đồng ý với biên bản vi phạm giao thông đã lập và đang tiến hành thủ tục khiếu nại, người bị xử phạt vẫn phải thực hiện đóng phạt.

  Việc này được căn cứ theo quy định tại Điều 73 Luật xử lý vi phạm hành chính 2012 cụ thể như sau:

  - Cá nhân, tổ chức bị xử phạt vi phạm hành chính phải chấp hành quyết định xử phạt trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận quyết định xử phạt vi phạm hành chính; trường hợp quyết định xử phạt vi phạm hành chính có ghi thời hạn thi hành nhiều hơn 10 ngày thì thực hiện theo thời hạn đó.

  - Trường hợp cá nhân, tổ chức bị xử phạt khiếu nại, khởi kiện đối với quyết định xử phạt vi phạm hành chính thì vẫn phải chấp hành quyết định xử phạt, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 15 của Luật này. Việc khiếu nại, khởi kiện được giải quyết theo quy định của pháp luật.”

  Nếu sau đó xác định biên bản vi phạm là trái luật, bạn sẽ được hoàn lại tiền nộp phạt.

  Trình tự khiếu nại:

  Điều 7 Luật Khiếu nại 2011 quy định về trình tự khiếu nại quyết định hành chính như sau:

  - Khi có căn cứ cho rằng quyết định hành chính, hành vi hành chính là trái pháp luật, xâm phạm trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp của mình thì người khiếu nại khiếu nại lần đầu đến người đã ra quyết định hành chính hoặc cơ quan có người có hành vi hành chính hoặc khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa án theo quy định của Luật tố tụng hành chính.

  - Trường hợp người khiếu nại không đồng ý với quyết định giải quyết lần đầu hoặc quá thời hạn quy định mà khiếu nại không được giải quyết thì có quyền khiếu nại lần hai đến Thủ trưởng cấp trên trực tiếp của người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại lần đầu hoặc khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa án theo quy định của Luật tố tụng hành chính.

  - Trường hợp người khiếu nại không đồng ý với quyết định giải quyết khiếu nại lần hai hoặc hết thời hạn quy định mà khiếu nại không được giải quyết thì có quyền khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa án theo quy định của Luật tố tụng hành chính.

  * Lưu ý về thời hiệu khiếu nại:

  - Thời hiệu khiếu nại là 90 ngày, kể từ ngày nhận được quyết định hành chính hoặc biết được quyết định hành chính, hành vi hành chính.

  - Trường hợp người khiếu nại không thực hiện được quyền khiếu nại theo đúng thời hiệu vì ốm đau, thiên tai, địch họa, đi công tác, học tập ở nơi xa hoặc vì những trở ngại khách quan khác thì thời gian có trở ngại đó không tính vào thời hiệu khiếu nại ( Điều 9 Luật Khiếu nại 2011)

  ===> Xem thêm Các lỗi vi phạm có thể bị tịch thu phương tiện giao thông tại đây

   
  1826 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận