Bị bệnh tim các thể loại đều được miễn đi nghĩa vụ quân sự?

Chủ đề   RSS   
 • #588729 30/07/2022

  katkumhat
  Top 75
  Lớp 4

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:31/08/2020
  Tổng số bài viết (832)
  Số điểm: 5619
  Cảm ơn: 2
  Được cảm ơn 85 lần


  Bị bệnh tim các thể loại đều được miễn đi nghĩa vụ quân sự?

  Khoản 2 Điều 41 Luật Nghĩa vụ quân sự 2015 có quy định miễn gọi nhập ngũ (miễn tham gia nghĩa vụ quân sự) đối với những công dân sau đây:

  - Con của liệt sĩ, con của thương binh hạng một;

  - Một anh hoặc một em trai của liệt sĩ;

  - Một con của thương binh hạng hai; một con của bệnh binh suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên; một con của người nhiễm chất độc da cam suy giảm khả năng lao động từ 81 % trở lên;

  - Người làm công tác cơ yếu không phải là quân nhân, Công an nhân dân;

  - Cán bộ, công chức, viên chức, thanh niên xung phong được điều động đến công tác, làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của pháp luật từ 24 tháng trở lên.

  Theo đó bệnh tật không phải là cơ sở để được miễn nghĩa vụ quân sự theo quy định trên. Tuy nhiên bệnh tật là một trong những cơ sở được tạm hoãn nghĩa vụ quân sự theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 41 Luật này do không đủ sức khỏe để nhập ngũ.

  Vậy bệnh tim các thể loại có thuộc trường hợp này hay không?

  Theo quy định tại khoản 3 Điều 4 Thông tư 148/2018/TT-BQP thì chỉ tuyển chọn những công dân có sức khỏe loại 1, 2, 3 nhập ngũ theo tiêu chuẩn phân loại sức khỏe tại Thông tư liên tịch 16/2016/TTLT-BYT-BQP.

  Tại khoản 4 Điều 9 Thông tư liên tịch 16/2016/TTLT-BYT-BQP quy định về chỉ tiêu phân loại sức khỏe nghĩa vụ quân sự như sau:

  - Loại 1: 8 chỉ tiêu đều đạt điểm 1;

  - Loại 2: Có ít nhất 1 chỉ tiêu bị điểm 2;

  - Loại 3: Có ít nhất 1 chỉ tiêu bị điểm 3;

  - Loại 4: Có ít nhất 1 chỉ tiêu bị điểm 4;

  - Loại 5: Có ít nhất 1 chỉ tiêu bị điểm 5;

  - Loại 6: Có ít nhất 1 chỉ tiêu bị điểm 6

  Theo số thứ tự 101 mục 7 Phụ lục 1 Phân loại sức khỏe theo thể lực và bệnh tật ban hành kèm theo Thông tư liên tịch 16/2016/TTLT-BYT-BQP thì bệnh tim (các thể loại) thì có điểm 4 đến điểm 6.

  Như vậy, người bị bệnh tim sẽ có sức khỏe từ loại 4 đến loại 6 theo quy định này và sẽ không đảm bảo điều kiện sức khỏe để nhập ngũ.

  Tóm lại, người bị bệnh tim thuộc trường hợp không đảm bảo sức khỏe để đi nghĩa vụ quân sự. Họ sẽ được tạm hoãn nghĩa vụ trong năm đó, và hằng năm họ vẫn phải khám nghĩa vụ quân sự lại. Trường hợp vẫn không đảm bảo sức khỏe thì tiếp tục tạm hoãn và sẽ ngừng gọi nhập ngũ khi hết tuổi gọi nhập ngũ.

   
  5366 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn katkumhat vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (01/08/2022)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #588762   30/07/2022

  lvkhngoc
  lvkhngoc
  Top 200
  Lớp 2

  Vietnam
  Tham gia:10/07/2022
  Tổng số bài viết (420)
  Số điểm: 3759
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 75 lần


  Bị bệnh tim các thể loại đều được miễn đi nghĩa vụ quân sự?

  Cám ơn thông tin chia sẻ hữu ích từ bài viết của bạn. Tham gia nghĩa vụ quân sự là trách nhiệm của mỗi công dân tại Việt Nam. Tuy nhiên sẽ có các trường hợp được miễn nghĩa vụ quân sự và được tạm hoãn tham gia nghĩa vụ quân sự. Theo đó đối với công dân đến tuổi tham gia nghĩa vụ quân sự mà đang mắc các bệnh tại Phụ lục 1 Thông tư liên tịch 16/2016/TTLT-BYT-BQP thì được hoãn nghĩa vụ quân sự. 

   
  Báo quản trị |  
 • #590398   29/08/2022

  nguyenthikimdung2000
  nguyenthikimdung2000
  Top 500
  Lớp 1

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:16/08/2022
  Tổng số bài viết (241)
  Số điểm: 2480
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 67 lần


  Bị bệnh tim các thể loại đều được miễn đi nghĩa vụ quân sự?

  Nghĩa vụ quân sự được xem là một nghĩa vụ của công dân đối với đất nước về quốc phòng. Đây được xem là một nghĩa vụ vẻ vang bao gồm phục vụ tại ngũ và phục vụ trong ngạch dự bị của Quân đội nhân dân.

   
  Báo quản trị |  
 • #591978   29/09/2022

  Bị bệnh tim các thể loại đều được miễn đi nghĩa vụ quân sự?

  Công dân có bổn phận làm nghĩa vụ quân sự (NVQS), thực hiện NVQS là trách nhiệm của mỗi công dân đối với Tổ quốc, không phân biệt dân tộc, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo, trình độ văn hóa, nghề nghiệp … nhằm góp phần xây dựng an ninh quốc phòng, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Những công dân đến tuổi tham gia nghĩa vụ quân sự cần thực hiện tinh thần trách nhiệm, nghĩa vụ của mình đối với Tổ quốc. Tuy nhiên, luật cũng đã có quy định rõ có những trường hợp công dân sẽ được miễn nghĩa vụ quân sự vì không đủ điều kiện sức khỏe. 

   
  Báo quản trị |  
 • #596637   31/12/2022

  haunguyenth
  haunguyenth
  Top 150
  Lớp 2

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:16/02/2022
  Tổng số bài viết (587)
  Số điểm: 3796
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 43 lần


  Bị bệnh tim các thể loại đều được miễn đi nghĩa vụ quân sự?

  Cảm ơn thông tin bài viết của bạn, thông tin bài viết của bạn rất hữu ích, thực hiện nghĩa vụ quân sự là trách nhiệm của mỗi công dân, với những thông tin quy định của pháp luật về các trường hợp được miễn thực hiện nghĩa vụ quân sự.

   
  Báo quản trị |  
 • #597791   29/01/2023

  peodangyeu
  peodangyeu

  Female
  Sơ sinh

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:17/12/2022
  Tổng số bài viết (69)
  Số điểm: 420
  Cảm ơn: 7
  Được cảm ơn 8 lần


  Bị bệnh tim các thể loại đều được miễn đi nghĩa vụ quân sự?

  Mặc dù nghĩa vụ quân sự là nghĩa vụ bắt buộc, là trách nhiệm đối với công dân, nhưng qua bài viết của bạn tôi đã biết thêm về việc phân loại sức khỏe ở những mức nào thì sẽ được miễn, tạm hoãn nghĩa vụ quân sự khi cá nhân không đủ điều kiện sức khỏe.

   
  Báo quản trị |