BGDĐT công bố 16 VBQPPL thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước hết hiệu lực năm 2019

Chủ đề   RSS   
 • #539443 27/02/2020

  ngkhiem

  Chồi

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:25/02/2020
  Tổng số bài viết (69)
  Số điểm: 1410
  Cảm ơn: 13
  Được cảm ơn 59 lần


  BGDĐT công bố 16 VBQPPL thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước hết hiệu lực năm 2019

  Đây là nội dung của Quyết định 519/QĐ-BGDĐT về việc công bố danh mục 16 văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo hết hiệu lực năm 2019.

  Trong đó, danh mục được chia làm 02 phần, bao gồm:

  - Danh mục 15 văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo hết hiệu lực toàn bộ năm 2019.

  1. Thông tư liên tịch 18-VHTT-GDĐT/TTLB năm 1994 phối hợp đẩy mạnh các hoạt động văn hoá nghệ thuật, thông tin trong trường học do Bộ Văn hoá thông tin-Bộ Giáo dục và đào tạo ban hành

  2. Quyết định 81/2008/QĐ-BGDĐT về Tiêu chuẩn chức danh Giám đốc, Phó Giám đốc sở giáo dục và đào tạo do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

  3. Thông tư 16/2010/TT-BGDĐT ban hành Quy định về Chương trình khung trung cấp chuyên nghiệp do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

  4. Thông tư 25/2013/TT-BGDĐT Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước, các Hội đồng Chức danh giáo sư ngành, liên ngành và Hội đồng Chức danh giáo sư cơ sở do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

  5. Thông tư 03/2014/TT-BGDĐT về Quy chế quản lý người nước ngoài học tập tại Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

  6. Thông tư 05/2014/TT-BGDĐT sửa đổi Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước, Hội đồng Chức danh giáo sư ngành, liên ngành và Hội đồng Chức danh giáo sư cơ sở kèm theo Thông tư 25/2013/TT-BGDĐT do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

  7. Thông tư 05/2016/TT-BGDĐT quy định thời gian tập sự theo chức danh nghề nghiệp giáo viên, giảng viên do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

  8. Thông tư 31/2018/TT-BGDĐT quy định về thời gian tập sự theo chức danh nghề nghiệp giáo viên, giảng viên trong cơ sở giáo dục công lập do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

  9. Thông tư 36/2011/TT-BGDĐT về Chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

  10. Thông tư 30/2011/TT-BGDĐT về Chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên trung học phổ thông do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

  11. Thông tư 31/2011/TT-BGDĐT về Chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên trung học cơ sở do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

  12. Thông tư 32/2011/TT-BGDĐT về Chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên tiểu học do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

  13. Thông tư 26/2015/TT-BGDĐT ban hành Chương trình bồi dưỡng thường xuyên cán bộ quản lý trường tiểu học do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

  14. Thông tư 27/2015/TT-BGDĐT ban hành Chương trình bồi dưỡng thường xuyên cán bộ quản lý trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

  15. Thông tư 26/2012/TT-BGDĐT về Quy chế bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

  - Danh mục 01 văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo hết hiệu lực một phần năm 2019.

  1. Thông tư 15/2009/TT-BGDĐT về danh mục thiết bị dạy học tối thiểu cấp tiểu học do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

  Trong tổng số 16 văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực có 01 Thông tư liên tịch, 01 Quyết định và 14 Thông tư đều thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của BGDĐT.

  Quyết định này có hiệu lực ngay từ ngày ký – ngày 24/02/2020./.

  Xem toàn văn văn bản và danh mục đính kèm tại đây:

   
  1839 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận