Bầu thành viên Hội đồng quản trị

Chủ đề   RSS   
 • #525070 05/08/2019

  hienmtdt

  Male
  Mầm

  Thái Bình, Việt Nam
  Tham gia:06/07/2011
  Tổng số bài viết (34)
  Số điểm: 755
  Cảm ơn: 1
  Được cảm ơn 10 lần


  Bầu thành viên Hội đồng quản trị

  Kính chào Luật sư!

  Tôi hiện đang là thành viên HĐQT của một công ty cổ phần mà nhà nước hiện nắm giữ 83% vốn điều lệ, đại diện chủ sở hữu là Ủy ban nhân dân tỉnh. Chủ sở hữu lại cử người đại diện phần vốn nhà nước tại công ty và được bầu giữ chức Chủ tịch HĐQT. Hiện nay Công ty tôi đang chuẩn bị đại hội cổ đông để bàu HĐQT nhiệm kỳ mới. Trong điều lệ Công ty ghi rõ HĐQT gồm có 5 thành viên, tuy nhiên khi họp HĐQT để giới thiệu nhân sự bầu HĐQT khóa mới, Chủ tịch HĐQT cũng chính là người đại diện phần vốn nhà nước lại giới thiệu 7 thành viên để đại hội bầu lấy 5 thành viên, như vậy có đúng không?

  Mong luật sư tư vấn giúp

  Trân trọng cám ơn!

   
  1694 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn hienmtdt vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (05/08/2019)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #525101   05/08/2019

  ntdieu
  ntdieu
  Top 10
  Male
  Dân Luật bậc 1

  Đồng Nai, Việt Nam
  Tham gia:11/02/2009
  Tổng số bài viết (14960)
  Số điểm: 99989
  Cảm ơn: 3486
  Được cảm ơn 5356 lần
  SMod

  Giới thiệu 7 thành viên để đại hội bầu lấy 5 thành viên thì đúng quá còn gì nữa

   
  Báo quản trị |  
 • #525161   06/08/2019

  embesatthu
  embesatthu
  Top 500
  Mầm

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:02/02/2019
  Tổng số bài viết (130)
  Số điểm: 771
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 91 lần


  Em chưa thấy sai điểm nào bạn ơi

  I can neither confirm nor deny details of any information without the Secretary's approval.

   
  Báo quản trị |  
 • #525226   07/08/2019

  hienmtdt
  hienmtdt

  Male
  Mầm

  Thái Bình, Việt Nam
  Tham gia:06/07/2011
  Tổng số bài viết (34)
  Số điểm: 755
  Cảm ơn: 1
  Được cảm ơn 10 lần


  Điều 114. Quyền của cổ đông phổ thông

  2. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên trong thời hạn liên tục ít nhất 06 tháng hoặc một tỷ lệ khác nhỏ hơn quy định tại Điều lệ công ty có các quyền sau đây:

  a) Đề cử người vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát;

  4. Trường hợp Điều lệ công ty không có quy định khác thì việc đề cử người o Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát quy định tại điểm a khoản 2 Điều này được thực hiện như sau:

  a) Các cổ đông phổ thông hợp thành nhóm để đề cử người vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát phải thông báo về việc họp nhóm cho các cổ đông dự họp biết trước khi khai mạc Đại hội đồng cổ đông;

  b) Căn cứ số lượng thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát, cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản 2 Điều này được quyền đề cử một hoặc một số người theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông làm ứng cử viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát. Trường hợp số ứng cử viên được cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử thấp hơn số ứng cử viên mà họ được quyền đề cử theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông thì số ứng cử viên còn lại do Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và các cổ đông khác đề cử.

  Mặt khác, việc bầu cử HĐQT trong đại hội cổ đông là bầu theo phương thức dồn phiếu, tức mỗi một cổ phần tương ứng với một phiếu biểu quyết. Chủ tịch HĐQT nắm giữ 83% vốn điều lệ, tức là chỉ cần một quyền bầu cử của Chủ tịch HĐQT là đã trúng cử rồi, không cần biết mấy trăm cổ đông còn lại bầu cho ai, vì mấy trăm cổ đông còn lại cũng chỉ nắm giữ 17%, thử hỏi cần gì Chỉ tịch HĐQT phải giới thiệu 7 để rồi bầu lấy 5 cho phức tạp hóa vấn đề

  Cập nhật bởi hienmtdt ngày 07/08/2019 08:28:30 SA
   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn hienmtdt vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (07/08/2019)
 • #525263   07/08/2019

  embesatthu
  embesatthu
  Top 500
  Mầm

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:02/02/2019
  Tổng số bài viết (130)
  Số điểm: 771
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 91 lần


  hienmtdt viết:

  ...

  Mặt khác, việc bầu cử HĐQT trong đại hội cổ đông là bầu theo phương thức dồn phiếu, tức mỗi một cổ phần tương ứng với một phiếu biểu quyết. Chủ tịch HĐQT nắm giữ 83% vốn điều lệ, tức là chỉ cần một quyền bầu cử của Chủ tịch HĐQT là đã trúng cử rồi, không cần biết mấy trăm cổ đông còn lại bầu cho ai, vì mấy trăm cổ đông còn lại cũng chỉ nắm giữ 17%, thử hỏi cần gì Chỉ tịch HĐQT phải giới thiệu 7 để rồi bầu lấy 5 cho phức tạp hóa vấn đề

  Không phải lúc nào cũng là theo phương thức bầu dồn phiếu bạn ạ.

  I can neither confirm nor deny details of any information without the Secretary's approval.

   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn embesatthu vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (08/08/2019)
 • #525312   08/08/2019

  hienmtdt
  hienmtdt

  Male
  Mầm

  Thái Bình, Việt Nam
  Tham gia:06/07/2011
  Tổng số bài viết (34)
  Số điểm: 755
  Cảm ơn: 1
  Được cảm ơn 10 lần


  Luật Doanh nghiệp 2014 quy định bầu dồn phiếu, bạn lại bảo "Không phải lúc nào cũng là theo phương thức bầu dồn phiếu bạn ạ". Bạn xem lại Luật Doanh nghiệp nhé

   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn hienmtdt vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (08/08/2019)
 • #525449   11/08/2019

  embesatthu
  embesatthu
  Top 500
  Mầm

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:02/02/2019
  Tổng số bài viết (130)
  Số điểm: 771
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 91 lần


  hienmtdt viết:

  Luật Doanh nghiệp 2014 quy định bầu dồn phiếu, bạn lại bảo "Không phải lúc nào cũng là theo phương thức bầu dồn phiếu bạn ạ". Bạn xem lại Luật Doanh nghiệp nhé

  Bạn có khẳng định 100% đều là bầu dồn phiếu k ạ bạn?

  I can neither confirm nor deny details of any information without the Secretary's approval.

   
  Báo quản trị |  
 • #525322   08/08/2019

  hoangthai090895
  hoangthai090895
  Top 500
  Male
  Mầm

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:01/08/2019
  Tổng số bài viết (122)
  Số điểm: 838
  Cảm ơn: 3
  Được cảm ơn 42 lần


  Theo thông tin bạn cung cấp thì công ty của bạn đang đề cập tới là công ty cổ phần do nhà nước nắm giữ 83% vốn điều lệ như vậy theo quy định của Luật doanh nghiệp 2014 thì cổ đông nắm giữ 10% cổ phần phổ thông trở lên trong thời hạn liên tục trên 06 tháng có quyền cử 1 hoặc một số người ứng cử thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của Đại hội đồng cổ đông. Như vậy việc đại diện phần vốn góp nhà nước cử 07 người làm ứng cử viên cho việc bầu 05 người làm thành viên Hội đồng quản trị là hoàn toàn hợp lệ nếu điều lệ công ty không có quy định chi tiết về việc đề cử ứng viên. Trao đổi cùng bạn!

   
  Báo quản trị |