Bầu Ban quản trị chung cư

Chủ đề   RSS   
 • #565872 30/12/2020

  Bầu Ban quản trị chung cư

  theo điểm a khoản 2 điều 20 của quy che ban hành kèm theo thông tư 02/2016/TT-BXD quy định : Trường hợp chủ đầu tư còn sở hữu diện tích trong nhà chung cư thì đại diện của chủ đầu tư có thể được hội nghị nhà chung cư bầu làm Trưởng ban quản trị nhà chung cư; trường hợp không được bầu làm Trưởng ban thì được tham gia làm Phó ban quản trị nhà chung cư.

  như vậy người đại diện của chủ đầu tư do chủ đầu tư giới thiệu là thành viên đương nhiên phải không và không để tên của người do chủ đầu tư giới thiệu vào trong phiếu bầu thành viên , đúng không LS

   

   
  653 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn lehanh1 vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (05/01/2021)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận