Bảo vệ vị trí việc làm cho người tố cáo?

Chủ đề   RSS   
 • #582774 16/04/2022

  Bảo vệ vị trí việc làm cho người tố cáo?

  Tháng 11/2021 Tôi viêt đơn đến trung tâm hỗ trợ đào tạo quốc tế-23 Tạ Quang Bửu đề nghị Trung tâm bảo vệ vị trí việc làm cho tôi (là người tố cáo)theo điều 47 của Luật tố cáo,nhưng đến nay trung tâm vẫn chưa trả lời.Vậy tôi phải làm như thế nào ?

  Xin cảm ơn

   
  150 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn vungocvinh2018 vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (06/06/2022)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #588711   30/07/2022

  katkumhat
  katkumhat
  Top 75
  Lớp 4

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:31/08/2020
  Tổng số bài viết (788)
  Số điểm: 5333
  Cảm ơn: 2
  Được cảm ơn 85 lần


  Điều 51 Luật Tố cáo 2018 có quy định về xem xét, quyết định bảo vệ người tố cáo như sau:

  “Điều 51. Xem xét, quyết định bảo vệ người tố cáo

  1. Khi nhận được đề nghị áp dụng biện pháp bảo vệ và xét thấy đề nghị bảo vệ là có căn cứ, có tính xác thực hoặc trong quá trình giải quyết tố cáo, người giải quyết tố cáo thấy có căn cứ quy định tại khoản 3 Điều 47 của Luật này thì người giải quyết tố cáo kịp thời quyết định áp dụng biện pháp bảo vệ theo thẩm quyền hoặc đề nghị, yêu cầu cơ quan có thẩm quyền áp dụng biện pháp bảo vệ cần thiết.

  2. Khi nhận được yêu cầu hoặc đề nghị của người giải quyết tố cáo, cơ quan có thẩm quyền xem xét, quyết định việc áp dụng biện pháp bảo vệ.

  3. Trường hợp đề nghị của người tố cáo không có căn cứ hoặc xét thấy không cần thiết áp dụng biện pháp bảo vệ, cơ quan có thẩm quyền áp dụng biện pháp bảo vệ phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do cho người tố cáo hoặc gửi thông báo cho người giải quyết tố cáo để giải thích rõ lý do cho người tố cáo.”

  Như vậy, khi xét thấy đề nghị bảo vệ là có căn cứ thì người giải quyết tố cáo kịp thời quyết định áp dụng biện pháp bảo vệ theo thẩm quyền hoặc đề nghị, yêu cầu cơ quan có thẩm quyền áp dụng biện pháp bảo vệ cần thiết. Trường hợp đề nghị của người tố cáo không có căn cứ hoặc xét thấy không cần thiết áp dụng biện pháp bảo vệ, cơ quan có thẩm quyền áp dụng biện pháp bảo vệ phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do cho người tố cáo hoặc gửi thông báo cho người giải quyết tố cáo để giải thích rõ lý do cho người tố cáo.

  Trường hợp của bạn dù không có căn cứ hoặc xét thấy không cần thiết áp dụng biện pháp bảo vệ, cơ quan có thẩm quyền áp dụng biện pháp bảo vệ phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do cho bạn biết, tuy nhiên không có quy định rõ về việc sẽ trả lời, giải quyết trong thời hạn bao lâu. Cho nên trường hợp này bạn nên liên hệ lại với bên Trung tâm để được hỗ trợ thêm.

   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn katkumhat vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (01/08/2022)