Bảo vệ trong các công ty, cơ quan nhà nước thì có phải 'người đang thi hành công vụ' theo BLHS?

Chủ đề   RSS   
 • #571478 24/05/2021

  jacktran159
  Top 500
  Lớp 4

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:20/03/2021
  Tổng số bài viết (249)
  Số điểm: 5148
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 238 lần


  Bảo vệ trong các công ty, cơ quan nhà nước thì có phải 'người đang thi hành công vụ' theo BLHS?

  Người đang thi hành công vụ trong BLHS - Minh họa

  Người đang thi hành công vụ trong BLHS - Minh họa

  Nhắc tới lực lượng bảo vệ, an ninh, chúng ta sẽ nghĩ ngay đến những người được trang bị  các công cụ hỗ trợ, mặc đồng phục nghiêm chỉnh và ít nhiều có “quyền lực” khi giải quyết những vấn đề xảy ra trong khu vực họ quản lý. Trong Bộ luật hình sự có thuật ngữ “người đang thi hành công vụ” – vậy lực lượng bảo vệ đang làm việc có phải là đang thi hành công vụ hay không?

  Trước tiên, để hiểu tìm được câu trả lời chính xác, chúng ta phải đi tìm định nghĩa của thuật ngữ “người đang thi hành công vụ”.

  Hiện nay, có hai văn bản quy phạm pháp luật giải thích cụm từ này, thứ nhất:

  Tại Khoản 1 Điều 3 Nghị định 208/2013/NĐ-CP quy định biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn và xử lý hành vi chống người thi hành công vụ có định nghĩa:

  “Người thi hành công vụ là cán bộ, công chức, viên chức, sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ lực lượng vũ trang nhân dân được cơ quan, tổ chức hoặc cá nhân có thẩm quyền giao thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật và được pháp luật bảo vệ nhằm phục vụ lợi ích của Nhà nước, nhân dân và xã hội.”

  Tại Khoản 2 Điều 3 Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước có định nghĩa:

  “Người thi hành công vụ là người được bầu cử, phê chuẩn, tuyển dụng hoặc bổ nhiệm theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức và pháp luật có liên quan vào một vị trí trong cơ quan nhà nước để thực hiện nhiệm vụ quản lý hành chính, tố tụng hoặc thi hành án hoặc người khác được cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao thực hiện nhiệm vụ có liên quan đến hoạt động quản lý hành chính, tố tụng hoặc thi hành án.”

  Theo hai định nghĩa trên, chúng ta có thể rút ra kết luận về “người đang thi hành công vụ” như sau:

  (1) Người thi hành công vụ là người được bầu cử, phê chuẩn, tuyển dụng hoặc bổ nhiệm theo quy định của pháp luật và đang thực hiện nhiệm vụ được người có thẩm quyền giao.

  (2) Nếu không thuộc đối tượng được bầu cử, phê chuẩn, tuyển dụng hoặc bổ nhiệm theo quy định của pháp luật thì người này phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao thực hiện nhiệm vụ có liên quan đến hoạt động quản lý hành chính, tố tụng hoặc thi hành án.

  Áp dụng các kết luận trên để trả lời câu hỏi đặt ra tại tiêu đề, chúng ta sẽ có câu trả lời cụ thể:

  - Bảo vệ trong các doanh nghiệp tư nhân sẽ không phải người đang thi hành công vụ (trừ trường hợp được cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao thực hiện nhiệm vụ có liên quan đến hoạt động quản lý hành chính, tố tụng hoặc thi hành án)

  - Bảo vệ trong cơ quan nhà nước nếu được tuyển dụng theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức và pháp luật có liên quan thì sẽ là người thi hành công vụ.

   
  1533 | Báo quản trị |  
  2 thành viên cảm ơn jacktran159 vì bài viết hữu ích
  admin (25/05/2021) ThanhLongLS (24/05/2021)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận