Bao nhiêu hình thức hợp đồng trọn gói trong xây dựng?

Chủ đề   RSS   
 • #536468 31/12/2019

  minhpham1995
  Top 50
  Male
  Lớp 9

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:21/10/2017
  Tổng số bài viết (1406)
  Số điểm: 11747
  Cảm ơn: 9
  Được cảm ơn 208 lần


  Bao nhiêu hình thức hợp đồng trọn gói trong xây dựng?

  Hiện không có quy định về việc bao nhiêu hình thức hợp đồng trọn gói trong xây dựng. Hợp đồng trọn gói là hợp đồng xây dựng theo hình thực giá hợp đồng. Tại khoản 2 Điều 3 Nghị định 37/2015/NĐ-CP hướng dẫn về hợp đồng xây dựng:

  "Điều 3. Các loại hợp đồng xây dựng

  ...

  2. Theo hình thức giá hợp đồng, hợp đồng xây dựng có các loại sau:

  a) Hợp đồng trọn gói;

  b) Hợp đồng theo đơn giá cố định;

  c) Hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh;

  d) Hợp đồng theo thời gian;

  đ) Hợp đồng theo giá kết hợp là hợp đồng xây dựng sử dụng kết hợp các loại giá hợp đồng nêu từ Điểm a đến Điểm d Khoản này."

  Chúng ta có thể kiểm tra thêm quy định tại khoản 1 Điều 62 Luật đầu thầu 2013 quy định về loại hợp đồng trọn gói;  Điều 95 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP

   
  2008 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #536547   31/12/2019

  Mình xin bổ sung các vấn đề liên quan đến thanh toán đối với loại hợp đồng trọn gói

  Nguyên tắc thanh toán: 

  Việc thanh toán đối với hợp đồng trọn gói được thực hiện nhiều lần sau mỗi lần nghiệm thu với giá trị tương ứng với khối lượng công việc đã thực hiện hoặc một lần sau khi nhà thầu hoàn thành các trách nhiệm theo hợp đồng với giá trị bằng giá hợp đồng trừ đi giá trị tạm ứng (nếu có). Trường hợp không thể xác định được chi tiết giá trị hoàn thành tương ứng với từng hạng mục công việc hoặc giai đoạn nghiệm thu hoàn thành thì có thể quy định thanh toán theo tỷ lệ phần trăm (%) giá trị hợp đồng. 

  Hồ sơ thanh toán đối với hợp đồng trọn gói bao gồm: 

  Biên bản nghiệm thu khối lượng thực hiện trong giai đoạn thanh toán có xác nhận của đại diện nhà thầu, chủ đầu tư và tư vấn giám sát (nếu có). Biên bản xác nhận khối lượng này là xác nhận hoàn thành công trình, hạng mục công trình, công việc của công trình phù hợp với thiết kế mà không cần xác nhận khối lượng hoàn thành chi tiết; 

  Đối với công việc mua sắm hàng hóa: Tùy tính chất của hàng hóa để quy định hồ sơ thanh toán cho phù hợp như hóa đơn của nhà thầu, danh mục hàng hóa đóng gói, chứng từ vận tải, đơn bảo hiểm, Giấy chứng nhận chất lượng, biên bản nghiệm thu hàng hóa, Giấy chứng nhận xuất xứ và các tài liệu, chứng từ khác liên quan.”

   
   
  Báo quản trị |