Bảo hiểm thai sản

Chủ đề   RSS   
 • #577247 24/11/2021

  ngocanhdao1987

  Sơ sinh


  Tham gia:Cách đây vài giây
  Tổng số bài viết (0)
  Số điểm: 0
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  Bảo hiểm thai sản

  Tôi có 1 câu hỏi liên quan đến bảo hiểm thai sản, rất mong thư viện pháp luật giúp tôi giải đáp với ạ. Tôi tham gia bảo hiểm bắt đầu từ tháng 11 năm 2015 đến tháng 3 năm 2021 sau đó nghỉ việc công ty chuyển việc qua công ty khác làm từ tháng 4/2021 nhưng vừa chuyển qua công ty mới thì tôi phát hiện mình có thai, vì yêu cầu công việc đi công tác nhiều mà trúng vào thời điểm covid đang phức tạp nên tôi xin nghỉ việc từ ngày 1/8/2021, tại công ty này tôi làm 4 tháng nhưng chỉ đóng bảo hiểm xã hội được 2 tháng là tháng 6 và tháng 7 thôi, ngày dự sinh của tôi là ngày 10/12/2021 Thư viện pháp luật có thể giúp tôi xem trường hợp của tôi có được hưởng bảo hiểm thai sản không ạ Cảm ơn đã đọc tin ạ!

   
  2445 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #577291   24/11/2021

  mibietchi
  mibietchi
  Top 500
  Chồi

  Vietnam --> Hà Tĩnh
  Tham gia:25/05/2014
  Tổng số bài viết (148)
  Số điểm: 1190
  Cảm ơn: 2
  Được cảm ơn 67 lần


  Bảo hiểm thai sản

   

  Điều kiện hưởng chế độ thai sản được quy định tại điều 31 Luật bảo hiểm xã hội 2014 theo đó:

  “Điều 31. Điều kiện hưởng chế độ thai sản

  1. Người lao động được hưởng chế độ thai sản khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

  b) Lao động nữ sinh con;

  c) Lao động nữ mang thai hộ và người mẹ nhờ mang thai hộ;

  d) Người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 06 tháng tuổi;

  đ) Lao động nữ đặt vòng tránh thai, người lao động thực hiện biện pháp triệt sản;

  e) Lao động nam đang đóng bảo hiểm xã hội có vợ sinh con.

  2. Người lao động quy định tại các điểm b, c và d khoản 1 Điều này phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 06 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi.

  3. Người lao động quy định tại điểm b khoản 1 Điều này đã đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 12 tháng trở lên mà khi mang thai phải nghỉ việc để dưỡng thai theo chỉ định của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền thì phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 03 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con.

  4. Người lao động đủ điều kiện quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều này mà chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc hoặc thôi việc trước thời điểm sinh con hoặc nhận con nuôi dưới 06 tháng tuổi thì vẫn được hưởng chế độ thai sản theo quy định tại các Điều 34, 36, 38 và khoản 1 Điều 39 của Luật này.”

  Điều 9 Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH hướng dẫn thi hành một số điều của Luật bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc đã hướng dẫn cụ thể hơn về điều kiện hưởng chế độ thai sản tại điều 31 Luật bảo hiểm xã hội 2014 theo đó:

  “Điều 9. Điều kiện hưởng chế độ thai sản

  Điều kiện hưởng chế độ thai sản của lao động nữ sinh con, lao động nữ mang thai hộ, người mẹ nhờ mang thai hộ và người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 6 tháng tuổi được quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều 31 của Luật bảo hiểm xã hội; khoản 3 Điều 3 và khoản 1 Điều 4 của Nghị định số 115/2015/NĐ-CP và được hướng dẫn cụ thể như sau

  1. Thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi được xác định như sau:

  a) Trường hợp sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi trước ngày 15 của tháng, thì tháng sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi không tính vào thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi

   b)Trường hợp sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi từ ngày 15 trở đi của tháng và tháng đó có đóng bảo hiểm xã hội, thì tháng sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi được tính vào thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi. Trường hợp tháng đó không đóng bảo hiểm xã hội thì thực hiện theo quy định tại điểm a khoản này

  Ví dụ 13: Chị A sinh con ngày 18/01/2017 và tháng 01/2017 có đóng bảo hiểm xã hội, thời gian 12 tháng trước khi sinh con được tính từ tháng 02/2016 đến tháng 01/2017, nếu trong thời gian này chị A đã đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 6 tháng trở lên hoặc từ đủ 3 tháng trở lên trong trường hợp khi mang thai phải nghỉ việc để dưỡng thai theo chỉ định của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền thì chị A được hưởng chế độ thai sản theo quy định.

  Ví dụ 14: Tháng 8/2017, chị B chấm dứt hợp đồng lao động và sinh con ngày 14/12/2017, thời gian 12 tháng trước khi sinh con được tính từ tháng 12/2016 đến tháng 11/2017, nếu trong thời gian này chị B đã đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 6 tháng trở lên hoặc từ đủ 3 tháng trở lên trong trường hợp khi mang thai phải nghỉ việc để dưỡng thai theo chỉ định của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền thì chị B được hưởng chế độ thai sản theo quy định”

  Căn cứ theo các quy định trên đối với lao động nữ sinh con thì có hai trường hợp:

  - Trường hợp 1: Lao động nữ sinh con không cần nghỉ dưỡng thai theo chỉ định của bác sỹ thì phải đóng bảo hiểm xã hội 6 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con

  - Trường hợp 2: Lao động nữ sinh con đã đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 12 tháng trở lên mà khi mang thai phải nghỉ việc để dưỡng thai theo chỉ định của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền thì phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 03 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con.

  Trường hợp của chị, chị phát hiện có thai và do ảnh hưởng của dịch Covid nên chị nghỉ việc luôn nên không thuộc trường hợp nghỉ dưỡng thai theo chỉ định của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền nên bắt buộc chị phải đóng bảo hiểm xã hội 6 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con mới đủ điều kiện hưởng chế độ thai sản.

  Căn cứ hướng dẫn tại điều 9 Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH thì nếu chị sinh con đúng vào ngày dự sinh 10/12/2021 hoặc sinh trước ngày 15/12/2021 thì thời gian 12 tháng trước khi sinh con được tính từ tháng 12/2020 đến tháng 11/2021. Như dữ liệu mà chị cung cấp thì chị đã đóng bảo hiểm được 6 tháng trong thời gian từ tháng 12/2020 đến tháng 11/2021 bào gồm tháng 12/2020 và tháng 1,2,3,6,7 năm 2021 nên chị đủ điều kiện để làm thủ tục hưởng chế độ thai sản. Vì chị đã nghỉ việc nên chị sẽ phải tự tới cơ quan bảo hiểm xã hội địa phương nơi cư trú để làm thủ tục hưởng thai sản nhé chị.

   

   
  Báo quản trị |  
 • #577348   26/11/2021

  Special29
  Special29
  Top 100
  Female
  Lớp 4

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:27/12/2019
  Tổng số bài viết (712)
  Số điểm: 5322
  Cảm ơn: 1
  Được cảm ơn 111 lần


   
  “Điều 31. Điều kiện hưởng chế độ thai sản
   
  1. Người lao động được hưởng chế độ thai sản khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:
   
  a) Lao động nữ mang thai;
   
  b) Lao động nữ sinh con;
   
  c) Lao động nữ mang thai hộ và người mẹ nhờ mang thai hộ;
   
  d) Người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 06 tháng tuổi;
   
  đ) Lao động nữ đặt vòng tránh thai, người lao động thực hiện biện pháp triệt sản;
   
  e) Lao động nam đang đóng bảo hiểm xã hội có vợ sinh con.
   
  2. Người lao động quy định tại các điểm b, c và d khoản 1 Điều này phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 06 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi.”
   
  Ngày dự sinh là ngày 10/12/2021 vậy trong giai đoạn từ 12/2020 đến 11/2021 thì phải tham gia BHXH từ đủ 06 tháng trở lên.
   
  Hiện tại có tháng 12/2020, 1, 2, 3/2021 và tháng 6,7/2021 là đủ 6 tháng tham gia BHXH, nếu đúng theo thông tin chị cung cấp và xét theo số tháng thì chị đủ điều kiện hưởng, tuy nhiên, chị vui lòng đối chiếu lại đúng thời gian tham gia BHXH và xác định điều kiện trên để áp cho trường hợp của mình.
   
  Để rõ hơn về nội dung mình thắc mắc thì Chị có thể liên hệ cơ quan BHXH để được hướng dẫn rõ hơn.
   
   
   
  Cập nhật bởi Special29 ngày 26/11/2021 07:40:49 SA chỉnh lại căng dòng
   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn Special29 vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (26/11/2021)
 • #577374   27/11/2021

  linhtrang123456
  linhtrang123456
  Top 50
  Lớp 10

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:02/12/2017
  Tổng số bài viết (2006)
  Số điểm: 14485
  Cảm ơn: 11
  Được cảm ơn 319 lần


  Bảo hiểm thai sản

  Việc có hưởng thai sản hay không thì phải xem mình đã đóng bảo hiểm xã hội đủ 06 tháng trong 12 tháng trước khi sinh con chưa chị nhé. Theo như nội dung chị nêu thì đã đóng được 08 trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con nên chị vẫn đủ điều kiện hưởng chế độ thai sản. Mình đã nghỉ việc rồi nên chị sẽ tự nộp hồ sơ hưởng chế độ thai sản chị nhé.

   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn linhtrang123456 vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (27/11/2021)
 • #577538   29/11/2021

  nhmylinh97
  nhmylinh97
  Top 100
  Female
  Lớp 3

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:24/10/2019
  Tổng số bài viết (723)
  Số điểm: 4760
  Cảm ơn: 2
  Được cảm ơn 51 lần


  Bảo hiểm thai sản

  Đối với trường hợp của Chị có thể tham khảo theo quy định tại Điều 31, Luật bảo hiểm xã hội 2014, như sau:
  Điều 31. Điều kiện hưởng chế độ thai sản
  1. Người lao động được hưởng chế độ thai sản khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

  a) Lao động nữ mang thai;

  b) Lao động nữ sinh con;

  c) Lao động nữ mang thai hộ và người mẹ nhờ mang thai hộ;

  d) Người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 06 tháng tuổi;

  đ) Lao động nữ đặt vòng tránh thai, người lao động thực hiện biện pháp triệt sản;

  e) Lao động nam đang đóng bảo hiểm xã hội có vợ sinh con.

  2. Người lao động quy định tại các điểm b, c và d khoản 1 Điều này phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 06 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi.

  3. Người lao động quy định tại điểm b khoản 1 Điều này đã đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 12 tháng trở lên mà khi mang thai phải nghỉ việc để dưỡng thai theo chỉ định của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền thì phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 03 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con.

  4. Người lao động đủ điều kiện quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều này mà chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc hoặc thôi việc trước thời điểm sinh con hoặc nhận con nuôi dưới 06 tháng tuổi thì vẫn được hưởng chế độ thai sản theo quy định tại các Điều 34, 36, 38 và khoản 1 Điều 39 của Luật này.”

  Như vậy, Chị có thai và nghỉ việc luôn do ảnh hưởng của dịch bệnh nên Chị không thuộc trường hợp nghỉ dưỡng thai theo cơ sở khám bệnh. Do vậy, Chị phải đóng bảo hiểm xã hội 6 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con. Như Chị đã trao đổi thì Chị đã đóng được 8  tháng trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con nên Chị đủ điều kiện hưởng chế độ thai sản , và do Chị đã nghỉ việc nên thủ tục hưởng thai sản Chị sẽ phải tự làm và nộp nhé.

   
  Báo quản trị |  
 • #583397   30/04/2022

  minhcong99
  minhcong99
  Top 200
  Lớp 2

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:16/03/2022
  Tổng số bài viết (438)
  Số điểm: 3985
  Cảm ơn: 7
  Được cảm ơn 36 lần


  Bảo hiểm thai sản

  Để được hưởng chế độ thai sản thì cần phải xem thời gian đóng BHXH đã đủ thời gian 6 tháng trong 12 tháng trước khi sinh con chưa. Theo như trường hợp trên của chị thì đã đủ điều kiện hưởng chế độ thai sản. Trường hợp nghỉ việc thì phải tự mình nộp hồ sơ để hưởng chế độ thai sản.

   

   
  Báo quản trị |  
 • #592489   15/10/2022

  chaann
  chaann
  Top 200
  Lớp 2

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:08/06/2022
  Tổng số bài viết (404)
  Số điểm: 3485
  Cảm ơn: 1
  Được cảm ơn 51 lần


  Bảo hiểm thai sản

  Xin trả lời câu hỏi của bạn như sau:

  Căn cư vào quy định tai các điểm a, b, c, d, đ, h khoản 1 Điều 2 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 quy định về đối tượng hưởng thai sản thì bạn thuộc đối tượng hưởng thai sản.

  Căn cứ vào Điều 31 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 quy định về điều kiện hưởng chế độ thai sản thì trong trường hợp bạn đóng đủ bảo hiểm xã hội từ 6 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con thì sẽ được hưởng bảo hiểm thai sản.

  Ngoài ra, tại Điều 32 Luật bảo hiểm xã hội 2014 quy định về thời gian hưởng bảo hiểm xã hội khi khám thai như sau:

  Điều 32. Thời gian hưởng chế độ khi khám thai

  1. Trong thời gian mang thai, lao động nữ được nghỉ việc để đi khám thai 05 lần, mỗi lần 01 ngày; trường hợp ở xa cơ sở khám bệnh, chữa bệnh hoặc người mang thai có bệnh lý hoặc thai không bình thường thì được nghỉ 02 ngày cho mỗi lần khám thai.

  2. Thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản quy định tại Điều này tính theo ngày làm việc không kể ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết, ngày nghỉ hằng tuần.”

  Thời gian hưởng chế độ thai sản tính cả ngày nghỉ lễ, Tết, ngày nghỉ hằng tuần.

  Khi sinh con, bạn sẽ được hưởng chế độ thai sản khi sinh con được quy định tại Điều 34 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 như sau:

  Thời gian nghỉ hưởng chế độ thai sản trước và sau khi sinh con là 06 tháng. Trường hợp sinh đôi thì từ con thứ hai trở đi, mỗi con sẽ được nghỉ thêm 01 tháng. Tuy nhiên, thời gian nghỉ hưởng chế độ thai sản trước sinh tối đa không quá 02 tháng.

   
  Báo quản trị |