Báo cáo tài chính của công ty TNHH 2 thành viên có vốn nước ngoài có cần phải kiểm toán?

Chủ đề   RSS   
 • #594905 30/11/2022

  Báo cáo tài chính của công ty TNHH 2 thành viên có vốn nước ngoài có cần phải kiểm toán?

  Theo Luật Đầu tư 2020 có quy định:
  "Điều 3. Giải thích từ ngữ
  Trong Luật này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:
  ...
  19. Nhà đầu tư nước ngoài là cá nhân có quốc tịch nước ngoài, tổ chức thành lập theo pháp luật nước ngoài thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh tại Việt Nam.
  ...
  22. Tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài là tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài là thành viên hoặc cổ đông.
  "
  =>> Như vậy, đối với công ty TNHH 2 thành viên có một thành viên góp vốn người nước ngoài thì công ty được xem là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.
  Căn cứ Luật kiểm toán độc lập 2011 có quy định như sau:
  "Điều 9. Kiểm toán bắt buộc
  1. Kiểm toán bắt buộc là kiểm toán đối với báo cáo tài chính hàng năm, báo cáo quyết toán dự án hoàn thành và các thông tin tài chính khác của đơn vị được kiểm toán quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 37 của Luật này và các quy định khác của pháp luật có liên quan.
  ...
  3. Doanh nghiệp, tổ chức bắt buộc phải kiểm toán khi nộp báo cáo tài chính cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền và khi công khai báo cáo tài chính phải có báo cáo kiểm toán đính kèm; trường hợp cơ quan nhà nước khi nhận báo cáo tài chính của doanh nghiệp, tổ chức bắt buộc phải kiểm toán mà không có báo cáo kiểm toán đính kèm thì có trách nhiệm thông báo với cơ quan nhà nước có thẩm quyền để xử lý theo quy định của pháp luật.
  "
  Đồng thời tại Nghị định 17/2012/NĐ-CP có quy định như sau:
  "Điều 15. Đơn vị được kiểm toán
  1. Doanh nghiệp, tổ chức mà pháp luật quy định báo cáo tài chính hàng năm phải được doanh nghiệp kiểm toán, chi nhánh doanh nghiệp kiểm toán nước ngoài tại Việt Nam kiểm toán, bao gồm:
  a) Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài;
  "
  =>> Theo quy định trên đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài bắt buộc phải kiểm toán đối với báo cáo tài chính hằng năm. Tức công ty TNHH hai thành viên này phải thực hiện kiểm toán với báo cáo tài chính theo đó báo cáo tài chính này phải được doanh nghiệp kiểm toán hoặc chi nhánh doanh nghiệp kiểm toán nước ngoài tại Việt Nam thực hiện kiểm toán. 

   
  451 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn Thanhngoc209 vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (01/12/2022)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #595864   27/12/2022

  dtlanh99
  dtlanh99
  Top 150
  Lớp 3

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:16/12/2021
  Tổng số bài viết (568)
  Số điểm: 4103
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 55 lần


  Báo cáo tài chính của công ty TNHH 2 thành viên có vốn nước ngoài có cần phải kiểm toán?

  Cảm ơn chia sẻ của bạn. Kiểm toán báo cáo tài chính là hình thức đánh giá tính trung thực và hợp lý của báo cáo tài chính phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán của Công ty, do đó, đối với những doanh nghiệp cần được kiểm soát đặc biệt như doanh nghiệp nước ngoài, tổ chức tài chính, tổ chức tín dụng cần phải thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính hằng năm để đảm bảo tính minh bạch và chính xác.

  Theo quy định tại Khoản 3, Điều 53 Nghị định 41/2018/NĐ-CP quy định xử phạt trong trường hợp không tiến hành kiểm toán như sau:

  “Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với đơn vị được kiểm toán không thực hiện kiểm toán bắt buộc đối với báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán dự án hoàn thành, báo cáo tài chính hợp nhất, báo cáo tài chính tổng hợp và các công việc kiểm toán khác theo quy định của pháp luật về kiểm toán độc lập và pháp luật khác có liên quan”.

   
  Báo quản trị |