Báo cáo sơ kết thực hiện đề án “Trồng một tỷ cây xanh giai đoạn 2021-2025”

Chủ đề   RSS   
 • #605519 20/09/2023

  nguyenhoaibao12061999
  Top 25
  Dân Luật bậc 1

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:03/08/2022
  Tổng số bài viết (2261)
  Số điểm: 78451
  Cảm ơn: 100
  Được cảm ơn 2004 lần
  ContentAdministrators
  SMod

  Báo cáo sơ kết thực hiện đề án “Trồng một tỷ cây xanh giai đoạn 2021-2025”

  Ngày 14/9/2023 Bộ NN&PTNT đã có Công văn 6484/BNN-LN năm 2023 về việc báo cáo sơ kết thực hiện đề án “Trồng một tỷ cây xanh giai đoạn 2021-2025”.
   
  Cụ thể, thực hiện Quyết định 524/QĐ-TTg năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Trồng một tỷ cây xanh giai đoạn 2021 - 2025”, trong thời gian qua, các Bộ, ngành, địa phương đã quan tâm triển khai thực hiện và đạt được những kết quả rất tích cực.
   
  bao-cao-so-ket-thuc-hien-de-an-trong-mot-ty-cay-xanh-giai-doan-2021-2025
   
  Kế hoạch báo cáo kết quả thực hiện Đề án “Trồng một tỷ cây xanh” 
   
  Để tổng hợp, sơ kết đánh giá kết quả sau 3 năm triển khai thực hiện Đề án “Trồng một tỷ cây xanh giai đoạn 2021 - 2025” báo cáo Thủ tướng Chính phủ theo yêu cầu. Bộ NN&PTNT đề nghị Quý cơ quan báo cáo kết quả thực hiện Đề án với nội dung cụ thể như sau:
   
  - Tình hình triển khai, xây dựng kế hoạch, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ được giao tại mục VI của Quyết định 524/QĐ-TTg năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ.
   
  - Kết quả huy động nguồn lực và trồng cây xanh trong 3 năm (2021-2023) của các bộ ngành, địa phương.
   
  - Những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện Đề án và đề xuất kiến nghị.
   
  - Đề xuất khen thưởng các tổ chức, cá nhân tiêu biểu, điển hình có nhiều thành tích xuất sắc trong 3 năm thực hiện Đề án.
   
  Đề cương báo cáo sơ kết thực hiện Đề án “Trồng một tỷ cây xanh”
   
  - Tình hình triển khai, xây dựng kế hoạch, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ được giao tại mục VI của Quyết định 524/QĐ-TTg năm 2021.
  + Ban hành kế hoạch, văn bản chỉ đạo triển khai thực hiện Quyết định 524/QĐ-TTg năm 2021; xây dựng, phê duyệt và tổ chức thực hiện các chương trình, dự án trồng rừng, trồng cây xanh của bộ ngành, địa phương.
   
  + Tổ chức các phong trào, hoạt động tuyên truyền và trồng cây, trồng rừng; những cách làm hay, các mô hình tốt, sáng tạo, điển hình được triển khai thực hiện
   
  - Kết quả huy động nguồn lực và tổ chức trồng cây xanh 3 năm (2021- 2023), dự kiến kế hoạch năm 2024 và 2025 của các bộ ngành, địa phương.
   
  + Kết quả huy động và lồng ghép các nguồn lực thực hiện từ ngân sách (trung ương, địa phương), vốn ODA, vốn xã hội hóa, đóng góp của các doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân.
   
  + Kết quả trồng mới rừng (phòng hộ, đặc dụng, sản xuất); trồng cây phân tán (đô thị và nông thôn và trồng trong các trụ sở, cơ quan, đơn vị) năm 2021, 2022 và ước thực hiện cả năm 2023.
   
  + Dự kiến kế hoạch trồng cây năm 2024 và 2025
   
  (Mẫu biểu chi tiết tại Phụ lục 2, 3, 4)
   
  - Khó khăn, vướng mắc và kiến nghị, đề xuất.
   
  - Đề xuất khen thưởng các tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc.
   
  + Tên đơn vị:
   
  + Hình thức khen thưởng: (Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bằng khen của Bộ Nông nghiệp và PTNT, Giấy khen của Cục Lâm nghiệp)
   
  + Thành tích đạt được (Báo cáo thành tích theo mẫu số 06, Nghị định 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017) ghi rõ: kết quả thực hiện phong trào trồng cây, trồng rừng; diện tích (hoặc số cây) đã trồng; kết quả huy động nguồn lực của đơn vị, tổ chức, cá nhân; mô hình tốt, sáng tạo, điển hình, có sức lan tỏa cao trong cộng đồng,….)
   
  Ghi chú:
   
  * Mỗi tỉnh, thành phố đề xuất khen thưởng không quá 01 tập thể và 02 cá nhân
   
  * Bộ Nông nghiệp và PTNT sẽ thành lập Hội đồng khen thưởng, xem xét thành tích của các tổ chức, cá nhân để đề xuất các hình thức khen thưởng phù hợp theo quy định.
   
  Chi tiết Công văn 6484/BNN-LN năm 2023 ban hành ngày 14/9/2023.
   
  578 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận