Bảng so sánh điều kiện đầu tư KD trước và sau khi bãi bỏ, đơn giản hóa thuộc Bộ TNMT

Chủ đề   RSS   
 • #539559 28/02/2020

  lamkylaw
  Top 100
  Lớp 10

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:31/10/2018
  Tổng số bài viết (660)
  Số điểm: 14232
  Cảm ơn: 10
  Được cảm ơn 612 lần


  Bảng so sánh điều kiện đầu tư KD trước và sau khi bãi bỏ, đơn giản hóa thuộc Bộ TNMT

  Là nội dung tại Công văn 915/BTNMT-PC về việc công khai bảng so sánh điều kiện đầu tư kinh doanh trước và sau khi bãi bỏ, đơn giải hóa.

  Thực hiện Nghị quyết 02/NQ-CP về việc tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh quốc gia năm 2020, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã rà soát, lập bảng so sánh điều kiện đầu tư kinh doanh trước và sau khi bãi bỏ, đơn giản hóa thuộc chức năng quản lý nhà nước của Bộ.

  Cụ thể như sau:

   

  ...

  Xem cụ thể tại file đính kèm:

   
  2581 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #540122   29/02/2020

  anthuylaw
  anthuylaw
  Top 50
  Female
  Lớp 9

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:29/04/2017
  Tổng số bài viết (1322)
  Số điểm: 11747
  Cảm ơn: 252
  Được cảm ơn 273 lần


  Việc tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh quốc gia năm 2020 là công việc cần thiết, từ đó tháo dỡ những quy định mang tính thủ tục hành chính nặng nề. Góp phần hiệu quả trong quá trình quản lý nhà nước.

  Không có gì là không thể.

   
  Báo quản trị |