Bảng lương Quân đội, Công an năm 2021

Chủ đề   RSS   
 • #562869 18/11/2020

  TuyenBig
  Top 100
  Female
  Trung cấp

  Bắc Kạn , Việt Nam
  Tham gia:27/03/2018
  Tổng số bài viết (741)
  Số điểm: 27039
  Cảm ơn: 24
  Được cảm ơn 949 lần


  Bảng lương Quân đội, Công an năm 2021

   

  Bảng lương Quân đội, Công an năm 2021

  Bảng lương Quân đội, Công an năm 2021

  Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 được Quốc hội thông qua quyết định chưa tăng lương cơ sở của cán bộ, công chức, viên chức trong năm 2021.

  Dưới đây là bảng lương áp dụng cho quân đội, công an năm 2021:

  1. Bảng lương cấp bậc quân hàm sĩ quan quân đội nhân dân; sĩ quan, hạ sĩ quan công an nhân dân

  STT

  Cấp bậc quân hàm

  Hệ số lương

  Năm 2021 

  1

  Đại tướng

  10.4

  15,496,000

  2

  Thượng tướng

  9.8

  14,602,000

  3

  Trung tướng

  9.2

  13,708,000

  4

  Thiếu tướng

  8.6

  12,814,000

  5

  Đại tá

  8.0

  11,920,000

  6

  Thượng tá

  7.3

  10,877,000

  7

  Trung tá

  6.6

  9,834,000

  8

  Thiếu tá

  6.0

  8,940,000

  9

  Đại úy

  5.4

  8,046,000

  10

  Thượng úy

  5.0

  7,450,000

  11

  Trung úy

  4.6

  6,854,000

  12

  Thiếu úy

  4.2

  6,258,000

  13

  Thượng sĩ

  3.8

  5,662,000

  14

  Trung sĩ

  3.5

  5,215,000

  15

  Hạ sĩ

  3.2

  4,768,000

  Bảng nâng lương đối với sĩ quan cấp tướng

  Số TT

  Cấp bậc quân hàm

  Hệ số nâng lương (1 lần)

  1

  Đại tướng

  11.0

  2

  Thượng tướng

  10.4

  3

  Trung tướng

  9.8

  4

  Thiếu tướng

  9.2

  Chú ý: Thời hạn nâng lương của cấp bậc quân hàm Thiếu tướng, Trung tướng, Thượng tướng và Đại tướng là 4 năm.

  2. Bảng nâng lương quân hàm sĩ quan quân đội nhân dân và sĩ quan công an nhân dân

  STT

  Cấp bậc quân hàm

  Nâng lương lần 1

  Nâng lương lần 2

  1

  Đại tá

   

   

  Hệ số lương

  8.4

  8.6

  Năm 2021 (dự kiến)

           12,516,000  

           12,814,000  

  2

  Thượng tá

   

   

  Hệ số lương

  7.7

  8.1

  Năm 2021 (dự kiến)

           11,473,000  

           12,069,000  

  3

  Trung tá

   

   

  Hệ số lương

  7.0

  7.4

  Năm 2021 (dự kiến)

           10,430,000  

           11,026,000  

  4

  Thiếu tá

   

   

  Hệ số lương

  6.4

  6.8

  Năm 2021 (dự kiến)

             9,536,000  

           10,132,000  

  5

   

   

  Đại úy

   

   

  Hệ số lương

  5.8

  6.2

  Năm 2021 (dự kiến)

             8,642,000  

             9,238,000  

  6

   

   

  Thượng úy

   

   

  Hệ số lương

  5.35

  5.7

  Năm 2021 (dự kiến)

             7,971,500  

             8,493,000  

   

  3. Bảng lương quân nhân chuyên nghiệp thuộc quân đội nhân dân và chuyên môn kỹ thuật thuộc công an nhân dân

  STT

  Chức danh

  Bậc 1

  Bậc 2

  Bậc 3

  Bậc 4

  Bậc 5

  Bậc 6

  Bậc 7

  Bậc 8

  Bậc 9

  Bậc 10

  Bậc 11

  Bậc 12

  1

  Quân nhân chuyên nghiệp cao cấp

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  a

  Nhóm 1

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Hệ số lương

  3.85

  4.2

  4.55

  4.9

  5.25

  5.6

  5.95

  6.3

  6.65

  7.0

  7.35

  7.7

  Năm 2021 (dự kiến)

    5,736,500  

    6,258,000  

    6,779,500  

    7,301,000  

    7,822,500  

    8,344,000   

    8,865,500  

    9,387,000  

    9,908,500  

   10,430,000  

   10,951,500  

   11,473,000  

  b

  Nhóm 2

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Hệ số lương

  3.65

  4.0

  4.35

  4.7

  5.05

  5.4

  5.75

  6.1

  6.45

  6.8

  7.15

  7.5

  Năm 2021 (dự kiến)

    5,438,500  

    5,960,000  

    6,481,500  

    7,003,000  

    7,524,500  

    8,046,000  

    8,567,500  

    9,089,000  

    9,610,500  

   10,132,000  

   10,653,500  

   11,175,000  

  2

  Quân nhân chuyên nghiệp trung cấp

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  a

  Nhóm 1

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Hệ số lương

  3.5

  3.8

  4.1

  4.4

  4.7

  5.0

  5.3

  5.6

  5.9

  6.2

   

   

  Năm 2021 (dự kiến)

    5,215,000  

    5,662,000  

    6,109,000  

    6,556,000  

    7,003,000  

    7,450,000  

    7,897,000  

    8,344,000  

    8,791,000  

     9,238,000  

   

   

  b

  Nhóm 2

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Hệ số lương

  3.2

  3.5

  3.8

  4.1

  4.4

  4.7

  5.0

  5.3

  5.6

  5.9

   

   

  Năm 2021 (dự kiến)

    4,768,000  

    5,215,000  

    5,662,000  

    6,109,000  

    6,556,000  

    7,003,000  

    7,450,000  

    7,897,000  

    8,344,000  

     8,791,000  

   

   

  3

  Quân nhân chuyên nghiệp sơ cấp

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  a

  Nhóm 1

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Hệ số lương

  3.2

  3.45

  3.7

  3.95

  4.2

  4.45

  4.7

  4.95

  5.2

  5.45

   

   

  Năm 2021 (dự kiến)

    4,768,000  

    5,140,500  

    5,513,000  

    5,885,500  

    6,258,000  

    6,630,500  

    7,003,000  

    7,375,500  

    7,748,000  

     8,120,500  

   

   

  b

  Nhóm 2

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Hệ số lương

  2.95

  3.2

  3.45

  3.7

  3.95

  4.2

  4.45

  4.7

  4.95

  5.2

   

   

  Năm 2021 (dự kiến)

    4,395,500  

    4,768,000  

    5,140,500  

    5,513,000  

    5,885,500  

    6,258,000  

    6,630,500  

    7,003,000  

    7,375,500  

     7,748,000  

   

   

   

  Căn cứ:

  - Nghị định 17/2013/NĐ-CP 

  - Nghị định 204/2004/NĐ-CP 

   
  67460 | Báo quản trị |  
  2 thành viên cảm ơn TuyenBig vì bài viết hữu ích
  enychi (18/11/2020) ThanhLongLS (18/11/2020)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận