Bảng lương phụ cấp trong quân đội áp dụng từ ngày 01/7/2018

Chủ đề   RSS   
 • #496026 03/07/2018

  TuyenBig
  Top 100
  Female
  Trung cấp

  Bắc Kạn , Việt Nam
  Tham gia:27/03/2018
  Tổng số bài viết (741)
  Số điểm: 27039
  Cảm ơn: 24
  Được cảm ơn 949 lần


  Bảng lương phụ cấp trong quân đội áp dụng từ ngày 01/7/2018

  Bộ quốc phòng ban hành thông tư 88/2018/TT-BQP hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở đối với các đối tượng đang hưởng lương hoặc phụ cấp quân hàm từ ngân sách nhà nước trong các cơ quan, đơn vị bộ Quốc phòng

  Theo đó, hướng dẫn cách tính lương và phụ cấp theo mức lương cơ sở mới áp dụng từ ngày 01/7/2018.
   

   Danh mục bảng lương, nâng lương và phụ cấp được đưa ra như sau:

  Bảng 1: BẢNG LƯƠNG CẤP BẬC QUÂN HÀM SĨ QUAN VÀ CẤP HÀM CƠ YẾU

  STT

  ĐỐI TƯỢNG

  HỆ SỐ

  MỨC LƯƠNG THỰC HIỆN TỪ 01/7/2018

  1

  Đại tướng

  10,40

  14.456.000

  2

  Thượng tướng

  9,80

  13.622.000

  3

  Trung tướng

  9,20

  12.788.000

  Cấp hàm cơ yếu bậc 10

  4

  Thiếu tướng

  8,60

  11.954.000

  Cấp hàm cơ yếu bậc 9

  5

  Đại tá

  8,00

  11.120.000

  Cấp hàm cơ yếu bậc 8

  6

  Thượng tá

  7,30

  10.147.000

  Cấp hàm cơ yếu bậc 7

  7

  Trung tá

  6.60

  9.174.000

  Cấp hàm cơ yếu bậc 6

  8

  Thiếu tá

  6,00

  8.340.000

  Cấp hàm cơ yếu bậc

  9

  Đại úy

  5,40

  7.506.000

  Cấp hàm cơ yếu bậc 4

  10

  Thượng úy

  5,00

  6.950.000

  Cấp hàm cơ yếu bậc 3

  11

  Trung úy

  4,60

  6.394.000

  Cấp hàm cơ yếu bậc 2

  12

  Thiếu úy

  4.20

  5.838.000

  Cấp hàm cơ yếu bậc 1

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  BẢNG 2: BẢNG NÂNG LƯƠNG CẤP BẬC QUÂN HÀM SĨ QUAN VÀ CẤP HÀM CƠ YẾU

  STT

  ĐỐI TƯỢNG

  NÂNG LƯƠNG LẦN 1

  NÂNG LƯƠNG LẦN 2

   

   

  Hệ số

  Mức lương từ 1/7/2018

  Hệ số

  Mức lương từ 1/7/2018

  1

  Đại tướng

  11,00

  15.290.000

  -

  -

  2

  Thượng tướng

  10,40

  14.456.000

  -

  -

  3

  Trung tướng

  9,80

  13.622.000

  -

  -

  Cấp hàm cơ yếu bậc 10

  4

  Thiếu tướng

  9,20

  12.788.000

  -

  -

  Cấp hàm cơ yếu bậc 9

   

   

  5

  Đại tá

  8,40

  11.676.000

  8,60

  11.954.000

  Cấp hàm cơ yếu bậc 8

  6

  Thượng tá

  7,70

  10.703.000

  8.10

  11.259.000

  Cấp hàm cơ yếu bậc 7

  7

  Trung tá

  7,00

  9.730.000

  7,40

  10.286.000

  Cấp hàm cơ yếu bậc 6

  8

  Thiếu tá

  6,40

  8.896.000

  6,80

  9.452.000

  Cấp hàm cơ yếu bậc 5

  9

  Đại úy

  5,80

  8.062.000

  6,20

  8.618.000

  10

  Thượng úy

  5,35

  7.436.000

  5,70

  7.923.000

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Bảng 3: BẢNG PHỤ CẤP CHỨC VỤ LÃNH ĐẠO

  3.1 BẢNG PHỤ CẤP CHỨC VỤ LÃNH ĐẠO QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN

  STT

  CHỨC DANH LÃNH ĐẠO

  HỆ SỐ

  MỨC PHỤ CẤP THỰC HIỆN TỪ 01/7/2018

  1

  Bộ trưởng

  1,50

  2.058.000

  2

  Tổng tham mưu trưởng, chủ nhiệm tổng cục chính trị

  1,40

  1.946.000

  3

  Chủ nhiệm tổng cục; tư lệnh quân khu, tư lệnh quân chủng, tư lệnh bộ đội biên phòng

  1,25

  1.737.500

  4

  Tư lệnh quân đoàn; tư lệnh quân chủng

  1,10

  1.529.000

  5

  Phó tư lệnh quân  đoàn; phó tư lệnh binh chủng

  1,00

  1.390.000

  6

  Sư đoàn trưởng

  0,90

  1.251.000

  7

  Lữ đoàn trưởng

  0,80

  1.112.000

  8

  Trung đoàn trưởng

  0,70

  973.000

  9

  Phó trung đoàn trưởng

  0,60

  834.000

  10

  Tiểu đoàn trưởng

  0,50

  695.000

  11

  Phó tiểu đoàn trưởng

  0,40

  556.000

  12

  Đại đội trưởng

  0,30

  417.000

  13

  Phó đại đội trưởng

  0,25

  347.500

  14

  Trung đội trưởng

  0.20

  278.000

   

  3.2 BẢNG PHỤ CẤP CHỨC VỤ LÃNH ĐẠO CƠ YẾU

  STT

  CHỨC DANH LÃNH ĐẠO

  HỆ SỐ

  MỨC PHỤ CẤP THỰC HIỆN TỪ 01/7/2018

  1

  Trưởng ban cơ yếu chính phủ

  1,30

  1.807.000

  2

  Phó trưởng ban cơ  yếu CP,

  1,10

  1.529.000

  3

  Cục trưởng, Vụ trưởng, chánh văn phòng tương đương thuộc Ban cơ yếu CP

  0,90

  1.251.000

  4

  Phó cục trưởng, Phó vụ trưởng, Phó chánh VP và tương đương thuộc ban cơ yếu CP

  0,70

  973.000

  5

  Trưởng phòng và tương đương của các đơn vị thuộc Ban cơ yếu chính phủ

  0,50

  695.000

  6

  Phó Trưởng phòng và tương đương của các đơn vị thuộc Ban cơ yếu chính phủ

  0,40

  556.000

  7

  Trưởng ban hoặc đội trưởng cơ yếu đơn vị và tương đương của các tổ chức thuộc ban cơ yếu CP

  0,20

  278.000

   

  Bảng 4: BẢNG PHỤ CẤP QUÂN HÀM HẠ SĨ QUAN, BINH SĨ VÀ HỌC VIÊN CƠ YẾU

  STT

  ĐỐI TƯỢNG

  HỆ SỐ

  MỨC PHỤ CẤP THỰC HIỆN TỪ 01/7/2018

  1

  Thượng sĩ

  0,70

  973.000

  Học viên cơ yếu năm thứ năm

  2

  Trung sĩ

  0,60

  834.000

  Học viên cơ yếu năm thứ tư

  3

  Hạ sĩ

  0,50

  695.000

  Học viên cơ yếu năm thứ ba

  4

  Binh nhất

  0,45

  625.500

  Học viên cơ yếu năm thứ hai

  5

  Binh nhì

  0,40

  556.000

  Học viên cơ yếu năm nhất

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Bảng 5: BẢNG LƯƠNG QUÂN NHÂN CHUYÊN NGHIỆP VÀ CHUYÊN MÔN KỸ THUẬT CƠ YẾU

   

  Chức danh

  BẬC LƯƠNG

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  10

  11

  12

  VK

  1. Quân nhân chuyên nghiệp và chuyên môn kỹ thuật cơ yếu cao cấp

  Nhóm 1

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  - Hệ số

  3,85

  4,20

  4,55

  4,90

  5,25

  5,60

  5,95

  6,30

  6,65

  7,00

  7,35

  7,70

  VK

  - Mức lương thực hiện từ 01/7/2018

  5.351.500

  5.838.000

  6.324.500

  6.811.000

  7.297.500

  7.784.000

  8.270.000

  8.757.000

  9.243.000

  9.730..000

  10.216.500

  10.703.000

   

  Nhóm 2

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  - Hệ số

  3,65

  4,00

  4,35

  4,70

  5,05

  5,40

  5,75

  6,10

  6,45

  6,80

  7,15

  7,50

  VK

  - Mức lương thực hiện từ 01/7/2018

  5.073.500

  5.560.000

  6.046.500

  6.533.000

  7.019.500

  7506.000

  7.992.500

  8.479.000

  8.965.500

  9.452.000

  9.938.500

  10.425.000

   

  1. Quân nhân chuyên nghiệp và chuyên môn kỹ thuật cơ yếu trung cấp

  Nhóm I

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  - Hệ số

  3,50

  3,80

  4,10

  4,40

  4,70

  5,00

  5,30

  5,60

  5,90

  6,20

  VK

   

   

  - Mức lương thực hiện từ 01/7/2018

  4.865.000

  5.282.000

  5.699.000

  6.116.000

  6.533.000

  6.950.000

  7.367.000

  7.784.000

  8.201.000

  8.618.000

   

   

   

  Nhóm 2

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  - Hệ số

  3,20

  3,50

  3,80

  4,10

  4,40

  4,70

  5,00

  5,30

  5,60

  5,90

  VK

   

   

  - Mức lương thực hiện từ 01/7/2018

  4.448.000

  4.865.000

  5.282.000

  5.699.000

  6.116.000

  6.533.000

  6.950.000

  7.367.000

  7.784.000

  8.201.000

   

   

   

  1. Quân nhân chuyên nghiệp và chuyên môn kỹ thuật cơ yếu sơ cấp

  Nhóm 1

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  - Hệ số

  3,20

  3,45

  3,70

  3,95

  4,20

  4,45

  4,70

  4,95

  5,20

  5,45

  VK

   

   

  - Mức lương thực hiện từ 01/7/2018

  4.448.000

  4.795.500

  5.143.000

  5.490.500

  5.838.000

  6.185.500

  6.533.000

  6.880.500

  7.228.000

  7.575.500

   

   

   

  Nhóm 2

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  - Hệ số

  2,95

  3,20

  3,45

  3,70

  3,95

  4,20

  4,45

  4,70

  4,95

  5,20

  VK

   

   

  - Mức lương thực hiện từ 01/7/2018

  4.100.500

  4.448.000

  4.795.500

  5.143.000

  5.490.500

  5.838.000

  6.185.500

  6.533.000

  6.880.500

  7.228.000

  VK

   

   

  Bảng 6: BẢNG LƯƠNG CÔNG NHÂN QUỐC PHÒNG

   

  Loại

  Nhóm

  Bậc 1

  Bậc 2

  Bậc 3

  Bậc 4

  Bậc 5

  Bậc 6

  Bậc 7

  Bậc 8

  Bậc 9

  Bậc 10

  Loại A

  Nhóm 1

   

  Hệ số

  3,50

  3,85

  4,20

  4,55

  4,90

  5,25

  5,60

  5,95

  6,30

  6,65

  - Mức lương thực hiện từ 01/7/2018

  4.865.000

  5.351.500

  5.838.000

  6.324.500

  6.811.000

  7.297.500

  7.784.000

  8.270.500

  8.757.000

  9.243.500

  Nhóm 2

   

  Hệ số

  3,20

  3,55

  3,90

  4,25

  4,60

  4,95

  5,30

  5,65

  6,00

  6,35

  - Mức lương thực hiện từ 01/7/2018

  4.448.000

  4.934.500

  5.421.000

  5.907.500

  6.394.000

  6.880.500

  7.367.000

  7.853.500

  8.340.000

  8.826.500

  Loại B

  Hệ số

  2,90

  3,20

  3,50

  3,80

  4,10

  4,40

  4,70

  5,00

  5,30

  5,60

  - Mức lương thực hiện từ 01/7/2018

  4.031.000

  4.448.000

  4.865.000

  5.282.000

  5.699.000

  6.116.000

  6.533.000

  6.950.000

  7.367.000

  7.784.000

  Loại C

  Hệ số

  2,70

  2,95

  3,20

  3,45

  3,70

  3,95

  4,20

  4,45

  4,70

  4,95

  - Mức lương thực hiện từ 01/7/2018

  3.753.000

  4.100.500

  4.448.000

  4.795.500

  5.143.000

  5.490.500

  5.838.000

  6.185.500

  6.533.000

  6.880.500


   

  Mời các bạn xem chi tiết bảng lương và phụ cấp tại file đính kèm.

   

   

   

   
  28476 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận