Bảng lương, phụ cấp trong ngành Quân đội, Công an mới nhất

Chủ đề   RSS   
 • #510463 19/12/2018

  BachHoLS
  Top 150
  Male
  Lớp 12

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:18/02/2016
  Tổng số bài viết (493)
  Số điểm: 18818
  Cảm ơn: 70
  Được cảm ơn 708 lần
  SMod

  Bảng lương, phụ cấp trong ngành Quân đội, Công an mới nhất

  Bảng lương, phụ cấp trong ngành Quân đội, Công an mới nhất

  >>> 12 quyền lợi được hưởng khi đi nghĩa vụ quân sự

  >>> 12 quyền lợi bạn được hưởng sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự

  >>> 15 quyền lợi khi thực hiện nghĩa vụ công an

  >>>  Hệ thống cấp bậc quân hàm trong Quân đội và Công an theo quy định mới nhất

  Từ ngày 1/7/2019, mức lương cơ sở sẽ tăng từ 1.390.000 lên 1.490.000 nên bảng lương, phụ cấp sẽ thay đổi, Dân Luật có món quà nho nhỏ dành tặng cho các anh, chị, bạn và em làm việc trong ngành Quân đội và Công an nhân dân về Bảng lương, các khoản phụ cấp mới nhất để mọi người cùng cập nhật nhằm hiểu rõ về quyền và nghĩa vụ của mình

  Cụ thể như sau:

  1. BẢNG LƯƠNG CẤP BẬC QUÂN HÀM SĨ QUAN QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN; SĨ QUAN, HẠ SĨ QUAN CÔNG AN NHÂN DÂN

  (Ban hành kèm theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ)

   

  STT

  ĐỐI TƯNG

  HỆ SỐ

  MỨC LƯƠNG HIỆN HÀNH

  MỨC LƯƠNG TỪ NGÀY 1/7/2019

  1

  Đại tướng

  10,40

  14.456.000

  15.496.000

  2

  Thượng tướng

  9,80

  13.622.000

  14.602.000

  3

  Trung tướng

  9,20

  12.788.000

  13.708.000

  Cấp hàm cơ yếu bậc 10

  4

  Thiếu tướng

  8,60

  11.954.000

  12.814.000

  Cấp hàm cơ yếu bậc 9

  5

  Đại tá

  8,00

  11.120.000

  11.920.000

  Cấp hàm cơ yếu bậc 8

  6

  Thượng tá

  7,30

  10.147.000

  10.877.000

  Cấp hàm cơ yếu bậc 7

  7

  Trung tá

  6,60

  9.174.000

  9.834.000

  Cấp hàm cơ yếu bậc 6

  8

  Thiếu tá

  6,00

  8.340.000

  8.940.000

  Cấp hàm cơ yếu bậc 5

  9

  Đại úy

  5,40

  7.506.000

  8.493.000

  Cấp hàm cơ yếu bậc 4

  10

  Thượng úy

  5,00

  6.950.000

  7.450.000

  Cấp hàm cơ yếu bậc 3

  11

  Trung úy

  4,60

  6.394.000

  6.854.000

  Cấp hàm cơ yếu bậc 2

  12

  Thiếu úy

  4,20

  5.838.000

  6.258.000

  Cấp hàm cơ yếu bậc 1

  13

   
  Thượng sĩ

  3,80 5.282.000  5,662,000
  14 Trung sĩ 3,50 4.865.000 5,215,000 
  15 Hạ sĩ 3,20 4.448.000 4,768,000

   

  2. BẢNG NÂNG LƯƠNG QUÂN HÀM SĨ QUAN QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN VÀ SĨ QUAN

  CÔNG AN NHÂN DÂN

  STT

  Cấp bậc quân hàm

  Nâng lương lần 1

  Nâng lương lần 2

  1

  Đại tá

   

   

  Hệ số lương

  8.4

  8.6

  Từ 01/01 - 30/6/2019

           11,676,000  

           11,954,000  

  Từ 01/7 - 31/12/2019

           12,516,000  

           12,814,000  

  2

  Thượng tá

   

   

  Hệ số lương

  7.7

  8.1

  Từ 01/01 - 30/6/2019

           10,703,000  

           11,259,000  

  Từ 01/7 - 31/12/2019

           11,473,000  

           12,069,000  

  3

  Trung tá

   

   

  Hệ số lương

  7.0

  7.4

  Từ 01/01 - 30/6/2019

             9,730,000  

           10,286,000  

  Từ 01/7 - 31/12/2019

           10,430,000  

           11,026,000  

  4

  Thiếu tá

   

   

  Hệ số lương

  6.4

  6.8

  Từ 01/01 - 30/6/2019

             8,896,000  

             9,452,000  

  Từ 01/7 - 31/12/2019

             9,536,000  

           10,132,000  

  5

  Đại úy

   

   

  Hệ số lương

  5.8

  6.2

  Từ 01/01 - 30/6/2019

             8,062,000  

             8,618,000  

  Từ 01/7 - 31/12/2019

             8,642,000  

             9,238,000  

  6

  Thượng úy

   

   

  Hệ số lương

  5.4

  5.7

  Từ 01/01 - 30/6/2019

             7,436,500  

             7,923,000  

  Từ 01/7 - 31/12/2019

             7,971,500  

             8,493,000  

  Bảng nâng lương đối với sĩ quan cấp tướng

  Số TT

  Cấp bậc quân hàm

  Hệ số nâng lương (1 lần)

  1

  Đại tướng

  Hệ số: 11.0

  Mức lương hiện tại: 15.290.000

  Mức lương 01/07/2019: 16.390.000

  2

  Thượng tướng

  Hệ số: 10.4

  Mức lương hiện tại14.456.000

  Mức lương 01/07/2019: 15.496.000

  3

  Trung tướng

  Hệ số: 9.8

  Mức lương hiện tại13.622.000

  Mức lương 01/07/2019: 14.602.000

  4

  Thiếu tướng

  Hệ số: 9.2

  Mức lương hiện tại12.788.000

  Mức lương 01/07/2019: 13.708.000

   

   

   

   

  3. PHỤ CẤP CHỨC VỤ LÃNH ĐẠO QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN VÀ CÔNG AN NHÂN DÂN

  Đơn vị tính: Đồng

  STT

  CHỨC DANH LÃNH ĐẠO

  HỆ SỐ

  MỨC PHỤ CẤP HIỆN HÀNH

  MỨC PHỤ CẤP THỰC HIỆN 
  từ 01/7/2019

  1

  Bộ trưởng

  1,50

  2.085.000

  2.235.000

  2

  Tổng Tham mưu trưởng; Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị

  1,40

  1.946.000

  2.086.000

  3

  Chủ nhiệm Tổng cục; Tư lệnh Quân khu, Tư lệnh Quân chủng, Tư lệnh Bộ đội Biên phòng

  1,25

  1.737.500

  1.862.500

  4

  Tư lệnh Quân đoàn; Tư lệnh Binh chủng

  1,10

  1.529.000

  1.639.000

  5

  Phó Tư lệnh Quân đoàn; Phó Tư lệnh Binh chủng

  1,00

  1.390.000

  1.490.000

  6

  Sư đoàn trưởng

  0,90

  1.251.000

  1.341.000

  7

  Lữ đoàn trưởng

  0,80

  1.112.000

  1.192.000

  8

  Trung đoàn trưởng

  0,70

  973.000

  1.043.000

  9

  Phó Trung đoàn trưởng

  0,60

  834.000

  894.000

  10

  Tiểu đoàn trưởng

  0,50

  695.000

  745.000

  11

  Phó Tiểu đoàn trưởng

  0,40

  556.000

  596.000

  12

  Đại đội trưởng

  0,30

  417.000

  447.000

  13

  Phó Đại đội trưởng

  0,25

  347.500

  372.500

  14

  Trung đội trưởng

  0,20

  278.000

  298.000

   

  4. BẢNG PHỤ CẤP QUÂN HÀM HẠ SĨ QUAN, CHIẾN SĨ NGHĨA VỤ THUỘC QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN VÀ CÔNG AN NHÂN DÂN

  Đơn vị tính: Đng

  SỐ TT

  ĐỐI TƯỢNG

  HỆ S

  MỨC PHỤ CẤP HIỆN HÀNH

  MỨC PHỤ CẤP THỰC HIỆN 
  từ 01/7/2019

  1

  Thượng sĩ

  0,70

  973.000

  1.043.000

  Học viên cơ yếu năm thứ năm

  2

  Trung sĩ

  0,60

  834.000

  894.000

  Học viên cơ yếu năm thứ tư

  3

  Hạ sĩ

  0,50

  695.000

  745.000

  Học viên cơ yếu năm thứ ba

  4

  Binh nhất

  0,45

  625.500

  670.500

  Học viên cơ yếu năm thứ hai

  5

  Binh nhì

  0,40

  556.000

  596.000

  Học viên cơ yếu năm thứ nhất

   

  5. BẢNG LƯƠNG QUÂN NHÂN CHUYÊN NGHIỆP THUỘC QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN VÀ CHUYÊN MÔN KỸ THUẬT THUỘC CÔNG AN NHÂN DÂN

  Đơn vị tính: Đồng

  CHỨC DANH

  BẬC LƯƠNG

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  10

  11

  12

  VK

  I. Quân nhân chuyên nghiệp và chuyên môn kỹ thuật cơ yếu cao cấp

  Nhóm 1

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  - Hệ số

  3,85

  4,20

  4,55

  4,90

  5,25

  5,60

  5,95

  6,30

  6,65

  7,00

  7,35

  7,70

  VK

  - Mức lương hiện hành

  5.351.500

  5.838.000

  6.324.500

  6.811.000

  7.297.500

  7.784.000

  8.270.500

  8.757.000

  9.243.500

  9.730.000

  10.216.500

  10.703.000

   

  Mức lương thực hiện từ 01/7/2019

  5.736.500

  6.258.000

  6.779.500

  7.301.000

  7.822.500

  8.344.000

  8.820.800

  9.387.000

  9.980.500

  10.430.000

  10.951.500

  11.473.000

   

  Nhóm 2

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  - Hệ số

  3,65

  4,00

  4,35

  4,70

  5,05

  5,40

  5,75

  6,10

  6,45

  6,80

  7,15

  7,50

  VK

  - Mức lương hiện hành

  5.073.500

  5.560.000

  6.046.500

  6.533.000

  7.019.500

  7.506.000

  7.992.500

  8.479.000

  8.965.500

  9.452.000

  9.938.500

  10.425.000

   

  Mức lương thực hiện từ 01/7/2019

  5.438.500

  5.9960.000

  6.481.500

    7,003,000  

    7,450,000  

  7,524,500

  8,567,500

  8,954,900

  9,610,500

  10,132,000

  10,653,500

  11,175,000

   

  II. Quân nhân chuyên nghiệp và chuyên môn kỹ thuật cơ yếu trung cấp

  Nhóm 1

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  - Hệ số

  3,50

  3,80

  4,10

  4,40

  4,70

  5,00

  5,30

  5,60

  5,90

  6,20

  VK

   

   

  - Mức lương hiện hành

  4.865.000

  5.282.000

  5.699.000

  6.116.000

  6.533.000

  6.950.000

  7.367.000

  7.784.000

  8.201.000

  8.618.000

   

   

   

  Mức lương thực hiện từ 01/7/2019

    5,215,000  

    5,662,000  

    6,109,000  

    6,556,000  

    7,003,000  

    7,450,000  

    7,897,000  

    8,344,000  

   

    8,791,000  

   

     9,238,000  

       

  Nhóm 2

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  - Hệ số

  3,20

  3,50

  3,80

  4,10

  4,40

  4,70

  5,00

  5,30

  5,60

  5,90

  VK

   

   

  - Mức lương hiện hành

  4.448.000

  4.865.000

  5.282.000

  5.699.000

  6.116.000

  6.533.000

  6.950.000

  7.367.000

  7.784.000

  8.201.000

   

   

   

  - Mức lương thực hiện từ 01/7/2018

    4,768,000  

    5,215,000  

    5,662,000  

    6,109,000  

    6,556,000  

    7,003,000  

    7,450,000  

    7,897,000  

    8,344,000  

     8,791,000  

       

  III. Quân nhân chuyên nghiệp và chuyên môn kỹ thuật cơ yếu sơ cấp

  Nhóm 1

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  - Hệ số

  3,20

  3,45

  3,70

  3,95

  4,20

  4,45

  4,70

  4,95

  5,20

  5,45

  VK

   

   

  - Mức lương hiện hành

   

  4.448.000

  4.795.500

  5.143.000

  5.490.500

  5.838.000

  6.185.500

  6.533.000

  6.880.500

  7.228.000

  7.575.500

   

   

   

  Mức lương thực hiện từ 01/7/2019

    4,768,000  

    5,140,500  

    5,513,000  

    5,885,500  

    6,258,000  

    6,630,500  

    7,003,000  

    7,375,500  

    7,748,000  

     8,120,500  

       

  Nhóm 2

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  - Hệ số

  2,95

  3,20

  3,45

  3,70

  3,95

  4,20

  4,45

  4,70

  4,95

  5,20

  VK

   

   

  - Mức lương hiện hành

  4.100.500

  4.448.000

  4.795.500

  5.143.000

  5.490.500

  5.838.000

  6.185.500

  6.533.000

  6.880.500

  7.228.000

   

   

   

  Mức lương thực hiện từ 01/7/2019

   

    4,395,500  

   

   

    4,768,000  

   

   

    5,140,500  

   

   

    5,513,000  

   

   

    5,885,500  

   

   

    6,258,000  

   

   

    6,630,500  

   

   

    7,003,000  

   

   

    7,375,500  

   

    

     7,748,000  

   

       

   

  Căn cứ:

  1. Thông tư 88/2018/TT-BQP

  2. Nghị quyết 70/2018/QH14 về dự toán Ngân sách nhà nước năm 2019

  3. Văn bản hợp nhất 01/VBHN-BNV năm 2016 hợp nhất Nghị định về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công, viên chức và lực lượng vũ trang do Bộ Nội vụ ban hành

   

  Tôi yêu Việt Nam! "Từ bao lâu tôi đã yêu nụ cười của bạn Từ bao lâu tôi đã yêu quê hương Việt Nam Những con đường nên thơ và những dòng sông ước mơ Từ trái tim xin 1 lời Tôi yêu Việt Nam"

   
  16747 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #510599   21/12/2018

  tientaetae
  tientaetae
  Top 500
  Female
  Lớp 1

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:04/10/2018
  Tổng số bài viết (312)
  Số điểm: 2768
  Cảm ơn: 22
  Được cảm ơn 52 lần


  Lương và phụ cấp

  Theo mình thấy những mức lương này vẫn còn khá thấp so với mức sống hiện nay của nước ta. Vật giá ngày càng leo thang, chưa kể những vùng nội thành. Liệu lương và phụ cấp như trên có đủ để họ trang trãi cho cuộc sống?
   
  Báo quản trị |