Bảng lương năm 2021 của Viên chức là Giáo viên, Giảng viên tại các trường công lập

Chủ đề   RSS   
 • #565606 29/12/2020

  vankhanhnhu
  Top 200
  Female
  Lớp 7

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:10/11/2020
  Tổng số bài viết (445)
  Số điểm: 8732
  Cảm ơn: 8
  Được cảm ơn 536 lần


  Bảng lương năm 2021 của Viên chức là Giáo viên, Giảng viên tại các trường công lập

  Bảng lương giáo viên, giảng viên 2021

  Bảng lương viên chức giáo viên, giảng viên tịa các trường công lập 2021

  Theo Nghị quyết 122/2020/QH14, từ 1/7/2020 mức lương cơ sở chưa tăng lên 1,6 triệu đồng theo Nghị quyết 86/2019/QH14 đã ban hành trước đó. DanLuat xin gửi đến các thành viên đang công tác trong ngành giáo dục bảng lương giảng viên, giáo viên các cấp trong năm 2021.

  Trước tiên, lương của viên chức giáo viên sẽ được tính theo Nghị định 204/2004/NĐ-CP, cơ bản như sau:

  LƯƠNG = MỨC LƯƠNG CƠ SỞ x HỆ SỐ LƯƠNG

  Mức lương cơ sở vẫn được giữ nguyên là 1.490.000 đồng, Hệ số lương của viên chức giáo viên cụ thể như sau:

  I. ĐỐI VỚI GIÁO VIÊN MẦM NON CÔNG LẬP

  Căn cứ theo Thông tư liên tịch 20/2015/TTLT-BGDĐT-BNV

  Giáo viên mầm non hạng II

   Áp dụng hệ số lương của viên chức loại A1 từ bậc 1 đến 9 theo thứ tự tăng dần:

  2.34

  2.67

  3.00

  3.33

  3.66

  3.99

  4.32

  4.65

  4.98

  Giáo viên mầm non hạng III

  Áp dụng hệ số lương của viên chức loại A0 từ bậc 1 đến 10 theo thứ tự tăng dần:

  2.10

  2.41

  2.72

  3.03

  3.34

  3.65

  3.96

  4.27

  4.58

  4.89

  Giáo viên mầm non hạng IV

  Áp dụng hệ số lương của viên chức loại B từ bậc 1 đến 12 theo thứ tự tăng dần:

  1.86

  2.06

  2.26

  2.46

  2.66

  2.86

  3.06

  3.26

  3.46

  3.66

  3.86

  4.06


  Theo đó, giáo viên cần biết hạng và hệ số lương hiện tại của mình, nhân hệ số lương với 1.490.000 đồng.

  II. ĐỐI VỚI GIÁO VIÊN TIỂU HỌC CÔNG LẬP

  Căn cứ theo Thông tư liên tịch 21/2015/TTLT-BGDĐT-BNV

  Giáo viên tiểu học hạng II

   Áp dụng hệ số lương của viên chức loại A1 từ bậc 1 đến 9 theo thứ tự tăng dần:

  2.34

  2.67

  3.00

  3.33

  3.66

  3.99

  4.32

  4.65

  4.98

  Giáo viên tiểu học hạng III

  Áp dụng hệ số lương của viên chức loại A0 từ bậc 1 đến 10 theo thứ tự tăng dần:

  2.10

  2.41

  2.72

  3.03

  3.34

  3.65

  3.96

  4.27

  4.58

  4.89

  Giáo viên tiểu học hạng IV

  Áp dụng hệ số lương của viên chức loại B từ bậc 1 đến 12 theo thứ tự tăng dần:

  1.86

  2.06

  2.26

  2.46

  2.66

  2.86

  3.06

  3.26

  3.46

  3.66

  3.86

  4.06


  Theo đó, giáo viên cần biết hạng và hệ số lương hiện tại của mình, nhân hệ số lương với 1.490.000 đồng.

  III. ĐỐI VỚI GIÁO VIÊN TRUNG HỌC CƠ SỞ CÔNG LẬP

  Căn cứ theo Thông tư liên tịch 22/2015/TTLT-BGDĐT-BNV

  Giáo viên THCS

  hạng I

   Áp dụng hệ số lương của viên chức loại A2, nhóm A2.2 từ bậc 1 đến 8 theo thứ tự tăng dần:

  4.00

  4.34

  4.68

  5.02

  5.36

  5.70

  6.04

  6.38

  Giáo viên THCS

  hạng II

  Áp dụng hệ số lương của viên chức loại A1 từ bậc 1 đến 9 theo thứ tự tăng dần:

  2.34

  2.67

  3.00

  3.33

  3.66

  3.99

  4.32

  4.65

  4.98

  Giáo viên THCS

  hạng III

  Áp dụng hệ số lương của viên chức loại A0 từ bậc 1 đến 10 theo thứ tự tăng dần:

  2.10

  2.41

  2.72

  3.03

  3.34

  3.65

  3.96

  4.27

  4.58

  4.89


  Theo đó, giáo viên cần biết hạng và hệ số lương hiện tại của mình, nhân hệ số lương với 1.490.000 đồng.

  III. ĐỐI VỚI GIÁO VIÊN THPT CÔNG LẬP

  Căn cứ theo Thông tư liên tịch 23/2015/TTLT-BGDĐT-BNV

  Giáo viên THPT

  hạng I

   Áp dụng hệ số lương của công chức loại A2, nhóm A2.1 từ bậc 1 đến 8 theo thứ tự tăng dần:

  4.40

  4.74

  5.08

  5.42

  5.76

  6.10

  6.44

  6.78

  Giáo viên THPT

  hạng II

  Áp dụng hệ số lương của viên chức loại A2, nhóm A2.2 từ bậc 1 đến 8 theo thứ tự tăng dần:

  4.00

  4.34

  4.68

  5.02

  5.36

  5.70

  6.04

  6.38

  Giáo viên THPT

  hạng III

  Áp dụng hệ số lương của viên chức loại A1 từ bậc 1 đến 9 theo thứ tự tăng dần:

  2.34

  2.67

  3.00

  3.33

  3.66

  3.99

  4.32

  4.65

  4.98


  Theo đó, giáo viên cần biết hạng và hệ số lương hiện tại của mình, nhân hệ số lương với 1.490.000 đồng.

  IV. ĐỐI VỚI GIẢNG VIÊN ĐẠI HỌC CÔNG LẬP

  Căn cứ theo Thông tư 40/2020/TT-BGDĐT

  Giảng viên cao cấp

  Hạng I

   Áp dụng hệ số lương của viên chức loại A3, nhóm A3.1 từ bậc 1 đến 8 theo thứ tự tăng dần:

  6.20

  6.56

  6.92

  7.28

  7.64

  8.00

  Giảng viên chính

  Hạng II

  Áp dụng hệ số lương của viên chức loại A2, nhóm A2.1 từ bậc 1 đến 8 theo thứ tự tăng dần:

  4.40

  4.74

  5.08

  5.42

  5.76

  6.10

  6.44

  6.78

  Giảng viên

  Trợ giảng

  Hạng III

  Áp dụng hệ số lương của viên chức loại A1 từ bậc 1 đến 9 theo thứ tự tăng dần:

  2.34

  2.67

  3.00

  3.33

  3.66

  3.99

  4.32

  4.65

  4.98


  Theo đó, giảng viên, trợ giảng cần biết hạng và hệ số lương hiện tại của mình, nhân hệ số lương với 1.490.000 đồng.

  *Lưu ý: Các đối tượng giáo viên ký hợp đồng với các trường công lập nhưng không phải viên chức sẽ có mức lương theo thỏa thuận riêng với nhà trường.

  Cập nhật bởi vankhanhnhu ngày 29/12/2020 05:25:03 CH
   
  2731 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận