Bảng lương dành cho cán bộ, công chức áp dụng năm 2020

Chủ đề   RSS   
 • #531248 24/10/2019

  BachHoLS
  Top 150
  Male
  Lớp 12

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:18/02/2016
  Tổng số bài viết (493)
  Số điểm: 18818
  Cảm ơn: 70
  Được cảm ơn 708 lần
  SMod

  Bảng lương dành cho cán bộ, công chức áp dụng năm 2020

  Theo đề xuất của Chính phủ, năm 2020 lương cơ sở tăng lên 1,6 triệu đồng/tháng (thêm 110.000 đồng/tháng). Đề xuất này đã nhận được sự nhất trí của đa số ý kiến trong Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội. Hiện tại, mức lương cơ sở là 1,49 triệu đồng/tháng.

  Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2020, dự kiến Quốc hội sẽ biểu quyết thông qua tại kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XIV này.

  CĂN CỨ:

  Nghị định 204/2004/NĐ-CP

  Nghị định 38/2019/NĐ-CP

  Theo đó, dưới đây mình sẽ cập nhật bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ đối với cán bộ, công chức trong các cơ quan nhà nước dự kiến áp dụng từ 1/7/2020 như sau:

  BẢNG LƯƠNG CHUYÊN MÔN, NGHIỆP VỤ ĐỐI VỚI CÁN BỘ, CÔNG CHỨC

  TRONG CÁC CƠ QUAN NHÀ NƯỚC

  STT

  Nhóm Ngạch

  Bậc 1

  Bậc 2

  Bậc 3

  Bậc 4

  Bậc 5

  Bậc 6

  Bậc 7

  Bậc 8

  Bậc 9

  Bậc 10

  Bậc 11

  Bậc 12

  1

  Công chức loại A3

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  a

  Nhóm 1 (A3.1)

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Hệ số lương

  6.2

  6.56

  6.92

  7.28

  7.64

  8

   

   

   

   

   

   

  Mức lương từ 1/7/2019

  9.238

  9.7744

  10.311

  10.847

  11.384

  11.92

   

   

   

   

   

   

   

  Mức lương từ 1/7/2020

  9.9200

  10.4960

  11.0720

  11.6480

  12.2240

  12.8000

   

   

   

   

   

   

  b

  Nhóm 2 (A3.2)

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Hệ số lương

  5.75

  6.11

  6.47

  6.83

  7.19

  7.55

   

   

   

   

   

   

  Mức lương từ 1/7/2019

  8.5675

  9.1039

  9.6403

  10.177

  10.713

  11.25

   

   

   

   

   

   

   

  Mức lương từ 1/7/2020

  92.000

  97.760

  10.3520

  10.9280

  11.5040

  12.0800

   

   

   

   

   

   

  2

  Công chức loại A2

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  a

  Nhóm 1 (A2.1)

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Hệ số lương

  4.4

  4.74

  5.08

  5.42

  5.76

  6.1

  6.44

  6.78

   

   

   

   

  Mức lương 1/7/2019

  6.556

  7.0626

  7.5692

  8.0758

  8.5824

  9.089

  9.5956

  10.102

   

   

   

   

   

  Mức lương từ 1/7/2020

  7.0400
   
  7.5840
   
  8.1280
   
  8.6720
   
  9.2160
   
  9.7600
   
  10.3040
   
  10.8480
   

   

   

   

   

  b

  Nhóm 2 (A2.2)

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Hệ số lương

  4

  4.34

  4.68

  5.02

  5.36

  5.7

  6.04

  6.38

   

   

   

   

  Mức lương 1/7/2019

  5.96

  6.4666

  6.9732

  7.4798

  7.9864

  8.493

  8.9996

  9.5062

   

   

   

   

   

  Mức lương từ 1/7/2020

  6.4000

  6.9440

  7.4880

  8.0320

  8.5760

  9.1200

  9.6640

  10.2080

   

   

   

   

  3

  Công chức loại A1

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Hệ số lương

  2.34

  2.67

  3

  3.33

  3.66

  3.99

  4.32

  4.65

  4.98

   

   

   

  Mức lương 1/7/2019

  3.4866

  3.9783

  4.47

  4.9617

  5.4534

  5.9451

  6.4368

  6.9285

  7.4202

   

   

   

   

  Mức lương từ 1/7/2020

  3.7440

  4.2720

  4.8000

  5.3280

  5.8560

  6.3840

  6.9120

  7.4400

  7.9680

   

   

   

  4

  Công chức loại A0

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Hệ số lương

  2.1

  2.41

  2.72

  3.03

  3.34

  3.65

  3.96

  4.27

  4.58

  4.89

   

   

  Mức lương 1/7/2019

  3.129

  3.5909

  4.0528

  4.5147

  4.9766

  5.4385

  5.9004

  6.3623

  6.8242

  7.2861

   

   

   

  Mức lương từ 1/7/2020

  3.3600

  3.8560

  4.3520

  4.8480

  5.3440

  5.8400

  6.3360

  6.8320

  7.3280

  7.8240

   

   

  5

  Công chức loại B

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Hệ số lương

  1.86

  2.06

  2.26

  2.46

  2.66

  2.86

  3.06

  3.26

  3.46

  3.66

  3.86

  4.06

  Mức lương 1/7/2019

  2.7714

  3.0694

  3.3674

  3.6654

  3.9634

  4.2614

  4.5594

  4.8574

  5.1554

  5.4534

  5.7514

  6.0494

   

  Mức lương từ 1/7/2020

  2.9760

  3.2960

  3.6160

  3.9360

  4.2560

  4.5760

  4.8960

  5.2160

  5.5360

  5.8560

  6.1760

  6.4960

  6

  Công chức loại C

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  a

  Nhóm 1 (C1)

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Hệ số lương

  1.65

  1.83

  2.01

  2.19

  2.37

  2.55

  2.73

  2.91

  3.09

  3.27

  3.45

  3.63

  Mức lương 1/7/2019

  2.4585

  2.7267

  2.9949

  3.2631

  3.5313

  3.7995

  4.0677

  4.3359

  4.6041

  4.8723

  5.1405

  5.4087

   

  Mức lương từ 1/7/2020

  2.6400

  2.9280

  3.2160

  3.5040

  3.7920

  4.0800

  4.3680

  4.6560

  4.9440

  5.2320

  5.5200

  5.8080

  b

  Nhóm 2 (C2)

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Hệ số lương 

  1.5

  1.68

  1.86

  2.04

  2.22

  2.4

  2.58

  2.76

  2.94

  3.12

  3.3

  3.48

  Mức lương 1/7/2019

  2.235

  2.5032

  2.7714

  3.0396

  3.3078

  3.576

  3.8442

  4.1124

  4.3806

  4.6488

  4.917

  5.1852

   

  Mức lương từ 1/7/2020

  2.4000

  2.6880

  2.9760

  3.2640

  3.5520

  3.8400

  4.1280

  4.4160

  4.7040

  4.9920

  5.2800

  5.5680

  c

  Nhóm 3 (C3)

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Hệ số lương

  1.35

  1.53

  1.71

  1.89

  2.07

  2.25

  2.43

  2.61

  2.79

  2.97

  3.15

  3.33

  Mức lương 1/7/2019

  2.0115

  2.2797

  2.5479

  2.8161

  3.0843

  3.3525

  3.6207

  3.8889

  4.1571

  4.4253

  4.6935

  4.9617

   

  Mức lương từ 1/7/2020

  2.1600

  2.4480

  2.7360

  3.0240

  3.3120

  3.6000

  3.8880

  4.1760

  4.4640

  4.7520

  5.0400

  5.3280

  Theo Luật sư Nguyễn Thụy Hân, Phụ trách mạng Cộng Đồng Ngành Luật của LawSoft: Đây là mức tăng nhiều nhất trong thời gian qua, điều này thể hiện tính tích cực trong việc đổi mới liên quan đến chính sách tiền lương theo như chủ trương được đưa ra tại Nghị quyết 27-NQ/TW và dự kiến từ năm 2021 sẽ bãi bỏ mức lương cơ sở và hệ số lương hiện nay.

   

   

  Tôi yêu Việt Nam! "Từ bao lâu tôi đã yêu nụ cười của bạn Từ bao lâu tôi đã yêu quê hương Việt Nam Những con đường nên thơ và những dòng sông ước mơ Từ trái tim xin 1 lời Tôi yêu Việt Nam"

   
  107674 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận