Bảng lương của viên chức giáo dục nghề nghiệp mới nhất

Chủ đề   RSS   
 • #525848 19/08/2019

  thuytrangak
  Top 75
  Female
  Lớp 6

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:30/08/2017
  Tổng số bài viết (880)
  Số điểm: 7496
  Cảm ơn: 86
  Được cảm ơn 173 lần


  Bảng lương của viên chức giáo dục nghề nghiệp mới nhất

  Cùng với việc điều chỉnh tăng lương lương cơ sở từ ngày 01/07/2019, thì lương của cán bộ, công chức các ngành cũng tăng theo, trong đó lương của viên chức giáo dục nghề nghiệp cũng được điều chỉnh tăng theo quy định tại Thông tư 12/2019/TT-BLĐTBXH (có hiệu lực ngày 26/9/2019) . Theo đó, viên chức là giảng viên giảng dạy trình độ cao đẳng, giáo viên giảng dạy trình độ trung cấp, trình độ sơ cấp trong các trường cao đẳng, trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên công lập (sau đây gọi là cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập) áp dụng theo bảng lương mới, Cụ thể như sau:

  1. Giảng viên giáo dục nghề nghiệp

  Nhóm ngạch

  Bậc 1

  Bậc 2

  Bậc 3

  Bậc 4

  Bậc 5

  Bậc 6

  Bậc 7

  Bậc 8

  Bậc 9

  Bậc 10

  Giảng viên giáo dục nghề nghiệp cao cấp (Hạng I) mã số V.09.02.01

  Hệ số lương

  6.20

  6.56

  6.92

  7.28

  7.64

  8.00

   

   

   

   

  Mức lương

  9.238

  9.7744

  10.3108

  10.8472

  11.3836

  11.92

   

   

   

   

  Giảng viên giáo dục nghề nghiệp chính (hạng II) mã số V.09.02.02

  Hệ số lương

  4.40

  4.74

  5.08

  5.42

  5.76

  6.10

  6.44

  6.78

   

   

  Mức lương

  6.556

  7.0626

  7.5692

  8.0758

  8.5824

  9.089

  9.5956

  10.1022

   

   

  Giảng viên giáo dục nghề nghiệp lý thuyết (hạng III) mã số V.09.02.03

  Hệ số lương

  2.34

  2.67

  3.00

  3.33

  3.66

  3.99

  4.32

  4.65

  4.98

   

  Mức lương

  3.4866

  3.9783

  4.47

  4.9617

  5.4534

  5.9451

  6.4368

  6.9285

  7.4202

   

  Giảng viên giáo dục nghề nghiệp thực hành (hạng III) mã số V.09.02.04

  Hệ số lương

  2.10

  2.41

  2.72

  3.03

  3.34

  3.65

  3.96

  4.27

  4.58

  4.89

  Mức lương

  3.129

  3.5909

  4.0528

  4.5147

  4.9766

  5.4385

  5.9004

  6.3623

  6.8242

  7.2861


  2. Giáo viên giáo dục nghề nghiệp

  Nhóm ngạch

  Bậc 1

  Bậc 2

  Bậc 3

  Bậc 4

  Bậc 5

  Bậc 6

  Bậc 7

  Bậc 8

  Bậc 9

  Bậc 10

  Bậc 11

  Bậc 12

  Giáo viên giáo dục nghề nghiệp hạng I, mã số V.09.02.05

  Hệ số lương

  5.75

  6.11

  6.47

  6.83

  7.19

  7.55

   

   

   

   

   

   

  Mức lương

  8.5675

  9.1039

  9.6403

  10.1767

  10.7131

  11.2495

   

   

   

   

   

   

  Giáo viên giáo dục nghề nghiệp hạng II, mã số V.09.02.06

  Hệ số lương

  4.40

  4.74

  5.08

  5.42

  5.76

  6.10

  6.44

  6.78

   

   

   

   

  Mức lương

  6.556

  7.0626

  7.5692

  8.0758

  8.5824

  9.089

  9.5956

  10.1022

   

   

   

   

  Giáo viên giáo dục nghề nghiệp lý thuyết hạng III, mã số V.09.02.07

  Hệ số lương

  2.34

  2.67

  3.00

  3.33

  3.66

  3.99

  4.32

  4.65

  4.98

   

   

   

  Mức lương

  3.4866

  3.9783

  4.47

  4.9617

  5.4534

  5.9451

  6.4368

  6.9285

  7.4202

   

   

   

  Giáo viên giáo dục nghề nghiệp thực hành hạng III mã số V.09.02.08

  Hệ số lương

  2.10

  2.41

  2.72

  3.03

  3.34

  3.65

  3.96

  4.27

  4.58

  4.89

   

   

  Mức lương

  3.129

  3.5909

  4.0528

  4.5147

  4.9766

  5.4385

  5.9004

  6.3623

  6.8242

  7.2861

   

   

  Giáo viên giáo dục nghề nghiệp hạng IV, mã số V.09.02.09

  Hệ số lương

  1.86

  2.06

  2.26

  2.46

  2.66

  2.86

  3.06

  3.26

  3.46

  3.66

  3.86

  4.06

  Mức lương

  2.7714

  3.0694

  3.3674

  3.6654

  3.9634

  4.2614

  4.5594

  4.8574

  5.1554

  5.4534

  5.7514

  6.04

  (click vào bảng để xem chi tiết)

   

   
  10221 | Báo quản trị |  
  2 thành viên cảm ơn thuytrangak vì bài viết hữu ích
  TRUTH (30/08/2019) ThanhLongLS (19/08/2019)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận