Bằng đại học xếp loại trung bình thì có thi công chức xã được không?

Chủ đề   RSS   
 • #563584 27/11/2020

  hongphuongtg98
  Top 75
  Lớp 4

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:11/08/2020
  Tổng số bài viết (820)
  Số điểm: 5755
  Cảm ơn: 6
  Được cảm ơn 122 lần


  Bằng đại học xếp loại trung bình thì có thi công chức xã được không?

  Theo Khoản 1 Điều 1 Nghị định 161/2018/NĐ-CP quy định như sau:

  “Điều 4. Điều kiện đăng ký dự tuyển công chức

  Điều kiện đăng ký dự tuyển công chức thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 36 Luật cán bộ, công chức. Cơ quan sử dụng công chức xác định các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí dự tuyển quy định tại điểm g khoản 1 Điều 36 Luật cán bộ, công chức nhưng không được trái với quy định của pháp luật, không được phân biệt loại hình đào tạo, văn bằng, chứng chỉ, trường công lập, trường ngoài công lập và báo cáo cơ quan quản lý công chức phê duyệt trước khi tuyển dụng.”

  Điểm c Khoản 1 Điều 1 Thông tư 13/2019/TT-BNV quy định về công chức cấp xã phải có đủ các tiêu chuẩn chung quy định tại Điều 3 Nghị định 112/2011/NĐ-CP ngày 05 tháng 12 năm 2011 của Chính phủ về công chức xã, phường, thị trấn (sau đây gọi tắt là Nghị định 112/2011/NĐ-CP) và các tiêu chuẩn cụ thể như sau:

  Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: Tốt nghiệp đại học trở lên của ngành đào tạo phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ của từng chức danh công chức cấp xã; Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định cụ thể tiêu chuẩn về trình độ chuyên môn nghiệp vụ từ trung cấp trở lên đối với công chức làm việc tại các xã: miền núi, vùng cao, biên giới, hải đảo, xã đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn;

  Như vậy, hiện nay pháp luật không có quy định cụ thể về xếp loại bằng cấp đại học nào thì sẽ được thi công chức xã. Do đó, sẽ dựa vào quyết định của UBND cấp tỉnh tùy điều kiện thực tế của địa phương mà dự thi.

  Trân trọng!

   
  863 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận