Bằng cấp 3, mong luật sư tư vấn.

Chủ đề   RSS   
 • #69313 18/11/2010

  cuongxoan90

  Sơ sinh

  Hải Phòng, Việt Nam
  Tham gia:18/11/2010
  Tổng số bài viết (1)
  Số điểm: 20
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  Bằng cấp 3, mong luật sư tư vấn.

  Thưa luật sư, cháu bị mất bằng tốt nghiệp PTTH, làm thế nào để xin cấp lại. Mong luật sư tư vấn giúp cháu.
   
  28821 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #69415   19/11/2010

  BachThanhDC
  BachThanhDC
  Top 10
  Cao học

  Nghệ An, Việt Nam
  Tham gia:01/12/2009
  Tổng số bài viết (5291)
  Số điểm: 50883
  Cảm ơn: 1843
  Được cảm ơn 3560 lần
  ContentAdministrators
  SMod

  Gửi #0072bc;">cuongxoan90

  Bạn phải nộp tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở GD&ĐT tỉnh/thành phố một bộ hồ sơ gồm:

  - Đơn xin cấp lại “bản sao” bằng tốt nghiệp (theo mẫu), có xác nhận lý do mất, (hỏng) bằng Tốt nghiệp của chính quyền địa phương hoặc Công an cấp xã (phường) và xác nhận của nhà trường nơi bạn học lớp cuối cấp, Có dán ảnh 4 x 6.

  - Học bạ gốc (hoặc bản sao có công chứng). Nếu không còn học bạ thì thay bằng bản "Trích lục từ sổ đăng bộ hoặc sổ điểm" của nhà trường nơi bạn học.

  - CMND (nếu bạn là người trong quân đội thì nộp CMQĐ). Trường hợp CMND bị mất thì thay bằng “Giấy hẹn” CMND hoặc xác nhận của Công an sở tại nơi bạn bị mất CMND, phải có ảnh đóng dấu giáp lai và số CMND.

  - Ảnh 3 x 4: 2 cái

  MẪU ĐƠN

  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập tự do Hạnh phúc

  ---------------------

   


  ĐƠN XIN CẤP LẠI “BẢN SAO” BẰNG TỐT NGHIỆP………

   

                                      Kính gửi:                     - UBND/Công an xã , phường……….

                                                                          - Trường THPT ………….

                                      Đồng kính gửi:           Sở GD - ĐT tỉnh/thành phố…………..    

                                

  Tên tôi là………………………………………………………….…………….…….

  Ngày sinh:………………………………………………………………………..……

  Nơi sinh:……………………………………………………………………….………

  Thường trú……………………………………………………………………….……

  Số CMND (quân đội):………………………………………………………………..

  Đang công tác tại……………………………………………………….……………

  Là học sinh trường THPT ……………………Khoá:……………….……………..

  Đã trúng tuyển kỳ thi Tốt nghiệp THPT  ngày…….tháng……. năm……………

  Tại Hội đồng thi:……………………………………………………………………..

  Đã được cấp bằng có số hiệu:………………………………………………..……

  Lý do xin được cấp lại bằng (bản sao)……………………………………………

  Vậy tôi viết đơn này, kính gửi các cấp có thẩm quyền xác nhận để Sở Giáo dục - Đào tạo tỉnh/thành phố……….. có căn cứ xét cấp lại bản sao bằng Tốt nghiệp THPT cho tôi.

  Xin trân trọng cảm ơn!

                                                                              ……, ngày…..tháng….. năm…..

                                                                                               Người viết đơn 

   

   

   

   

  Xác nhận của UBND/Công an phường/xã:         Xác nhận của trường THPT………

                (Ký tên, đóng dấu)                                           (Ký tên, đóng dấu)  MẪU TRÍCH LỤC

  SỞ GD & ĐT TỈNH…….              CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Trường……………………                            Độc lập tự do Hạnh phúc

                                                                              ---------------------

                                                      

  TRÍCH LỤC TỪ SỔ ĐĂNG BỘ HOẶC SỔ ĐIỂM

   

                       Trường THPT…………………………xác nhận:

                          Em………………………………………….……………………………

                          Ngày sinh……………………………………………….……………….

                          Nơi sinh………………………………………………………………….

                          Là học sinh của trường THPT………………...... Khoá:……………

   

             Năm….… đến……........Lớp.......,    Học lực………Hạnh kiểm………..

              Năm….… đến…….. .....Lớp….      Học lực………Hạnh kiểm………..

              Năm….… đến……....... Lớp….      Học lực………Hạnh kiểm………..

              Năm….… đến……....... Lớp…..      Học lực……. ..Hạnh kiểm………..

              Đã tốt nghiệp năm………………………………………..……

              Tại Hội đồng thi….....................................................................

              Xếp loại Tốt nghiệp....................................................................

   

                                                            Ngày ……tháng……. năm……..

                                                                       HIỆU TRƯỞNG

                                                                      (Ký tên đóng dấu)

  Hãy làm tất cả những gì trong phạm vi cho phép và khả năng có thể!

   
  Báo quản trị |