Ban thanh tra nhân dân có được kiểm tra hồ sơ kế toán của cơ quan, đơn vị không?

Chủ đề   RSS   
 • #610568 14/04/2024

  Ban thanh tra nhân dân có được kiểm tra hồ sơ kế toán của cơ quan, đơn vị không?

  Ban thanh tra nhân dân ở cơ quan, đơn vị có được quyền kiểm tra chứng từ, hồ sơ kế toán không?

   
  114 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #610576   15/04/2024

  btrannguyen
  btrannguyen
  Top 500
  Lớp 4

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:13/03/2024
  Tổng số bài viết (363)
  Số điểm: 5724
  Cảm ơn: 1
  Được cảm ơn 91 lần


  Thanh tra nhân dân

  Chào bạn, về vấn đề này bạn có thể tham khảo giải đáp như sau:

  Theo Điều 61 Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở 2022, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Thanh tra nhân dân ở cơ quan, đơn vị như sau:

  - Kiểm tra việc tổ chức thực hiện các quyết định của tập thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; giám sát việc thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, việc thực hiện pháp luật về thực hiện dân chủ ở cơ sở tại cơ quan, đơn vị.

  - Kiến nghị cơ quan, đơn vị, người có thẩm quyền xử lý theo quy định của pháp luật khi phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật và giám sát việc thực hiện kiến nghị đó.

  - Yêu cầu người đứng đầu cơ quan, đơn vị cung cấp thông tin, tài liệu có liên quan để phục vụ việc xác minh, kiểm tra, giám sát.

  - Xem xét, xác minh vụ việc cụ thể theo đề nghị của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ở cơ quan, đơn vị.

  - Kiến nghị người đứng đầu cơ quan, đơn vị khắc phục hạn chế, thiếu sót được phát hiện qua việc kiểm tra, giám sát; bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; biểu dương những đơn vị, cá nhân có thành tích. Trường hợp phát hiện người có hành vi vi phạm pháp luật thì kiến nghị cơ quan, tổ chức có thẩm quyền xem xét, xử lý.

  - Tham dự các cuộc họp của cơ quan, đơn vị có nội dung liên quan đến việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát của Ban Thanh tra nhân dân.

  - Tiếp nhận kiến nghị, phản ánh của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động có liên quan đến phạm vi kiểm tra, giám sát của Ban Thanh tra nhân dân.

  Đồng thời, theo Điều 62 Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở 2022 quy định về hoạt động của Ban thanh tra nhân dân như sau:

  - Ban Thanh tra nhân dân ở cơ quan, đơn vị do Ban Chấp hành Công đoàn cơ quan, đơn vị trực tiếp chỉ đạo, hướng dẫn hoạt động.

  - Căn cứ vào nghị quyết hội nghị cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của cơ quan, đơn vị và sự chỉ đạo, hướng dẫn của Ban Chấp hành Công đoàn cơ quan, đơn vị, Ban Thanh tra nhân dân xây dựng chương trình công tác theo từng quý, 06 tháng và hằng năm.

  - Ban Thanh tra nhân dân có trách nhiệm báo cáo về hoạt động của mình với Ban Chấp hành Công đoàn cơ quan, đơn vị và tại hội nghị cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của cơ quan, đơn vị.

  Như vậy, việc kiểm tra sổ sách kế toán của cơ quan, đơn vị còn phụ thuộc vào nội dung công việc mà Ban thanh tra nhân dân được giao, và từng vụ việc cụ thể khi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ở cơ quan, đơn vị có đề nghị chứ không có quy định cụ thể là được phép hay không được phép.

  Bạn có thể xem thêm chi tiết tại: Ban thanh tra nhân dân ở cơ sở có nhiệm vụ, quyền hạn gì?

   
  Báo quản trị |