Ban quản lý khu công nghiệp thực hiện chứng nhận lại doanh nghiệp sinh thái trên cơ sở nào?

Chủ đề   RSS   
 • #610066 29/03/2024

  phanthanhthao0301

  Sơ sinh

  Vietnam --> Gia Lai
  Tham gia:10/11/2023
  Tổng số bài viết (49)
  Số điểm: 245
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  Ban quản lý khu công nghiệp thực hiện chứng nhận lại doanh nghiệp sinh thái trên cơ sở nào?

  Ban quản lý khu công nghiệp, khu kinh tế thực hiện chứng nhận lại doanh nghiệp sinh thái trên cơ sở nào? Thủ tục chứng nhận lại doanh nghiệp sinh thái?

  Ban quản lý khu công nghiệp, khu kinh tế thực hiện chứng nhận lại doanh nghiệp sinh thái trên cơ sở nào?

  Căn cứ tại khoản 4 Điều 45 Nghị định 35/2022/NĐ-CP về Chứng nhận lại khu công nghiệp sinh thái và doanh nghiệp sinh thái:

  Theo đó, Ban quản lý khu công nghiệp, khu kinh tế thực hiện chứng nhận lại doanh nghiệp sinh thái trên cơ sở hồ sơ đăng ký chứng nhận lại doanh nghiệp sinh thái, báo cáo giám sát, đánh giá doanh nghiệp sinh thái hằng năm và việc đáp ứng các tiêu chí xác định doanh nghiệp sinh thái tại thời điểm chứng nhận lại mà không phải lấy ý kiến các cơ quan có liên quan quy định tại khoản 3 Điều 41 của Nghị định 35/2022/NĐ-CP.

  Ngoài ra, thủ tục chứng nhận lại doanh nghiệp sinh thái được thực hiện theo quy định tại khoản 5, khoản 6 Điều 42 của Nghị định 35/2022/NĐ-CP.

  Bước 1: Doanh nghiệp sinh thái gửi hồ sơ đăng ký chứng nhận lại doanh nghiệp sinh thái đến Ban quản lý khu công nghiệp, khu kinh tế.

  Bước 2: Trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Ban quản lý khu công nghiệp, khu kinh tế tổ chức đánh giá hồ sơ và lập báo cáo đánh giá việc đáp ứng các tiêu chí xác định doanh nghiệp sinh thái theo quy định tại khoản 2 Điều 37 của Nghị định 35/2022/NĐ-CP.

  Bước 3: Trường hợp kết quả đánh giá đạt yêu cầu, Ban quản lý khu công nghiệp, khu kinh tế cấp Giấy chứng nhận doanh nghiệp sinh thái cho doanh nghiệp.

  Lưu ý: Giấy chứng nhận doanh nghiệp sinh thái được cấp lại sau 05 năm trong trường hợp doanh nghiệp tiếp tục đáp ứng tiêu chí xác định khu công nghiệp sinh thái, doanh nghiệp sinh thái theo quy định tại Điều 37 của Nghị định 35/2022/NĐ-CP.

  Ban quản lý khu công nghiệp, khu kinh tế xem xét thu hồi Giấy chứng nhận doanh nghiệp sinh thái trên căn cứ nào?

  Theo quy định tại khoản 3 Điều 43 Nghị định 35/2022/NĐ-CP thì:

  Kết quả theo dõi, giám sát, đánh giá hiệu quả thực hiện khu công nghiệp sinh thái, doanh nghiệp sinh thái là cơ sở để Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Ban quản lý khu công nghiệp, khu kinh tế xem xét cấp lại, thu hồi hoặc chấm dứt hiệu lực của Giấy chứng nhận khu công nghiệp sinh thái, Giấy chứng nhận doanh nghiệp sinh thái.

  Hay nói cách khác, Ban quản lý khu công nghiệp, khu kinh tế xem xét thu hồi Giấy chứng nhận doanh nghiệp sinh thái trên cơ sở của kết quả theo dõi, giám sát, đánh giá hiệu quả thực hiện khu công nghiệp sinh thái, doanh nghiệp sinh thái theo quy định.

  Ngoài ra, theo quy định tại khoản 1 Điều 44 Nghị định 35/2022/NĐ-CP thì:

  Giấy chứng nhận khu công nghiệp sinh thái, Giấy chứng nhận doanh nghiệp sinh thái bị chấm dứt hiệu lực và thu hồi nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:

  (1) Khu công nghiệp sinh thái, doanh nghiệp sinh thái vi phạm quy định của pháp luật về đầu tư, pháp luật về xây dựng, pháp luật về đất đai, pháp luật về môi trường và quy định khác của pháp luật có liên quan đối với khu công nghiệp và doanh nghiệp trong khu công nghiệp;

  (2) Khu công nghiệp sinh thái, doanh nghiệp sinh thái không đáp ứng tiêu chí xác định khu công nghiệp sinh thái, doanh nghiệp sinh thái quy định tại Điều 37 của Nghị định này trên cơ sở ý kiến theo dõi, giám sát của Ban quản lý khu công nghiệp, khu kinh tế;

  (3) Theo đề nghị bằng văn bản của nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp sinh thái, doanh nghiệp sinh thái về việc chấm dứt hiệu lực của Giấy chứng nhận khu công nghiệp sinh thái, Giấy chứng nhận doanh nghiệp sinh thái.

  Tóm lại, Ban quản lý khu công nghiệp, khu kinh tế thực hiện chứng nhận lại doanh nghiệp sinh thái trên cơ sở hồ sơ đăng ký chứng nhận lại doanh nghiệp sinh thái, báo cáo giám sát, đánh giá doanh nghiệp sinh thái hằng năm và việc đáp ứng các tiêu chí xác định doanh nghiệp sinh thái tại thời điểm chứng nhận lại mà không phải lấy ý kiến các cơ quan có liên quan quy định tại khoản 3 Điều 41 của Nghị định 35/2022/NĐ-CP.

   
  51 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận