Ban quản lý dự án ODA áp dụng chế độ kế toán nào?

Chủ đề   RSS   
 • #516032 30/03/2019

  minhhung456
  Top 500
  Lớp 4

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:29/01/2019
  Tổng số bài viết (180)
  Số điểm: 5025
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 56 lần


  Ban quản lý dự án ODA áp dụng chế độ kế toán nào?

  Tôi công tác tại Ban quản lý dự án hỗ trợ kỹ thuật (Dự án ODA viện trợ không hoàn lại của Mĩ) có tư cách pháp nhân và con dấu riêng, cơ quan chủ quản là UBND tỉnh. Tôi muốn hỏi, đơn vị của tôi thuộc đối tượng áp dụng theo Thông tư số 195/2012/TT-BTC hướng dẫn kế toán áp dụng cho đơn vị chủ đầu tư hay theo Quyết định số 19/2006/QĐ-BTC về chế độ kế toán hành chính sự nghiệp?

   
  1274 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #516038   30/03/2019

  huynhthu95
  huynhthu95
  Top 50
  Female
  Lớp 10

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:05/06/2017
  Tổng số bài viết (1262)
  Số điểm: 12550
  Cảm ơn: 61
  Được cảm ơn 203 lần


  Đối tượng điều chỉnh của Thông tư số 195/2012/TT-BTC ngày 15/11/2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành chế độ kế toán áp dụng cho các đơn vị chủ đầu tư quy định như sau:
   
  - Các đơn vị chủ đầu tư có thành lập Ban quản lý dự án đầu tư thì áp dụng chế độ kế toán cho đơn vị chủ đầu tư ban hành theo Thông tư số 195/2012/TT-BTC.
   
  - Các đơn vị chủ đầu tư không thành lập Ban quản lý dự án đầu tư thì kế toán dự án đầu tư được thực hiện trên cùng hệ thống sổ kế toán của chủ đầu tư nhưng phải tuân thủ những quy định của Thông tư số 195/2012/TT-BTC về nội dung, phương pháp ghi chép và mở sổ kế toán chi tiết phản ánh nguồn vốn đầu tư, chi phí thực hiện đầu tư, lập các báo cáo tài chính và quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành, cụ thể:
   
  Nếu đơn vị chủ đầu tư là các doanh nghiệp thì áp dụng chế độ kế toán doanh nghiệp ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 (đối với doanh nghiệp lớn) hoặc Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 (đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa).
   
  Nếu đơn vị chủ đầu tư là các đơn vị hành chính sự nghiệp thì áp dụng chế độ kế toán hành chính sự nghiệp ban hành Thông tư 107/2017/TT-BTC hướng dẫn Chế độ kế toán hành chính, sự nghiệp do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
   
  Từ các quy định trên, đề nghị đơn vị anh lựa chọn chế độ kế toán áp dụng cho phù hợp.
   
  Báo quản trị |