Bán lẻ thuốc có được sử dụng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền?

Chủ đề   RSS   
 • #608094 12/01/2024

  Bán lẻ thuốc có được sử dụng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền?

  Nguyên tắc sử dụng Hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền có kết nối chuyển dữ liệu điện tử với cơ quan thuế? Bán lẻ thuốc có được sử dụng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền có kết nối chuyển dữ liệu điện tử với cơ quan thuế? Nội dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế được khởi tạo từ máy tính tiền? Trách nhiệm của người bán khi sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế được khởi tạo từ máy tính tiền?

  Nguyên tắc sử dụng Hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền có kết nối chuyển dữ liệu điện tử với cơ quan thuế?

  Theo Điều 11 Nghị định 123/2020/NĐ-CP quy định Hóa đơn được khởi tạo từ máy tính tiền kết nối chuyển dữ liệu điện tử với cơ quan thuế đảm bảo nguyên tắc sau:

  - Nhận biết được hóa đơn in từ máy tính tiền kết nối chuyển dữ liệu điện tử với cơ quan thuế;

  - Không bắt buộc có chữ ký số;

  - Khoản chi mua hàng hóa, dịch vụ sử dụng hóa đơn (hoặc sao chụp hóa đơn hoặc tra thông tin từ Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế về hóa đơn) được khởi tạo từ máy tính tiền được xác định là khoản chi có đủ hóa đơn, chứng từ hợp pháp khi xác định nghĩa vụ thuế.

  Bán lẻ thuốc có được sử dụng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền có kết nối chuyển dữ liệu điện tử với cơ quan thuế?

  Theo Điều 8 Thông tư 78/2021/TT-BTC quy định:

  Doanh nghiệp, hộ, cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp kê khai có hoạt động cung cấp hàng hóa, dịch vụ trực tiếp đến người tiêu dùng theo mô hình kinh doanh (trung tâm thương mại; siêu thị; bán lẻ hàng tiêu dùng; ăn uống; nhà hàng; khách sạn; bán lẻ thuốc tân dược; dịch vụ vui chơi, giải trí và các dịch vụ khác) được lựa chọn sử dụng hóa đơn điện tử được khởi tạo từ máy tính tiền có kết nối chuyển dữ liệu điện tử với cơ quan thuế hoặc hóa đơn điện tử có mã, hóa đơn điện tử không có mã.

  Như vậy, bán lẻ thuốc tân dược được lựa chọn sử dụng hóa đơn điện tử được khởi tạo từ máy tính tiền có kết nối chuyển dữ liệu điện tử với cơ quan thuế hoặc hóa đơn điện tử có mã, hóa đơn điện tử không có mã.

  Nội dung hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế được khởi tạo từ máy tính tiền?

  Theo Điều 8 Thông tư 78/2021/TT-BTC quy định nội dung Hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế được khởi tạo từ máy tính tiền có kết nối chuyển dữ liệu điện tử với cơ quan thuế gồm:

  - Tên, địa chỉ, mã số thuế người bán;

  - Thông tin người mua nếu người mua yêu cầu (mã số định danh cá nhân hoặc mã số thuế); 

  - Tên hàng hóa, dịch vụ, đơn giá, số lượng, giá thanh toán. Trường hợp tổ chức, doanh nghiệp nộp thuế theo phương pháp khấu trừ phải ghi rõ giá bán chưa thuế GTGT, thuế suất thuế GTGT, tiền thuế GTGT, tổng tiền thanh toán có thuế GTGT;

  - Thời điểm lập hóa đơn;

  - Mã của cơ quan thuế.

  Theo Điều 8 Thông tư 78/2021/TT-BTC,Trách nhiệm của người bán khi sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế được khởi tạo từ máy tính tiền có kết nối chuyển dữ liệu điện tử với cơ quan thuế:

  - Đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế được khởi tạo từ máy tính tiền có kết nối chuyển dữ liệu điện tử với cơ quan thuế theo quy định tại Điều 15 Nghị định 123/2020/NĐ-CP;

  - Lập hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế được khởi tạo từ máy tính tiền theo quy định tại Điều 11 Nghị định 123/2020/NĐ-CP và Điều này;

  - Có trách nhiệm sử dụng dải ký tự mã của cơ quan thuế cấp khi lập hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế được khởi tạo từ máy tính tiền có kết nối chuyển dữ liệu điện tử với cơ quan thuế để đảm bảo liên tục và duy nhất;

  - Chuyển dữ liệu hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế đã khởi tạo từ máy tính tiền cho cơ quan thuế ngay trong ngày thông qua tổ chức cung cấp dịch vụ nhận, truyền, lưu trữ dữ liệu điện tử.

   
  623 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn muunhuong vì bài viết hữu ích
  DNPVietNam (03/07/2024)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #613593   03/07/2024

  Bán lẻ thuốc có được sử dụng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền?

  Xin chào Luật sư,

  Cho em hỏi là hóa đơn bán lẻ thuốc khỏi tạo từ máy tính tiền mà trong phần Tên hàng hóa dịch vụ chỉ để tên thuốc ( ví dụ: Panadol 500mg) không có tiếng Việt thì hóa đơn này có hợp lệ không ạ?

  Chân thành cảm ơn Luật sư!

   
  Báo quản trị |