Ban kiểm soát của công ty Cổ phần có được là Tổng Giám đốc của công ty khác không?

Chủ đề   RSS   
 • #521347 22/06/2019

  ph_ngoc
  Top 500


  Đăk Nông, Việt Nam
  Tham gia:21/09/2017
  Tổng số bài viết (222)
  Số điểm: 1608
  Cảm ơn: 4
  Được cảm ơn 77 lần


  Ban kiểm soát của công ty Cổ phần có được là Tổng Giám đốc của công ty khác không?

  Em có một thắc mắc muốn nhờ mọi người giải đáp ạ.

  Luật Doanh nghiệp 2014 chỉ quy định Ban kiểm soát của doanh nghiệp nhà nước không được kiêm Giám đốc hoặc Tổng giám đốc của doanh nghiệp khác. Tuy nhiên, lại không có quy định về Ban kiểm soát của công ty Cổ phần có được là Tổng Giám đốc của công ty khác.

  Vậy cho em hỏi Trưởng Ban kiểm soát của công ty Cổ phần có được là Tổng Giám đốc của công ty khác hay không?

  Em cảm ơn nhiều ạ!!!

   
  2359 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #521353   22/06/2019

  htham2501
  htham2501
  Top 500


  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:04/06/2019
  Tổng số bài viết (241)
  Số điểm: 2000
  Cảm ơn: 7
  Được cảm ơn 109 lần


  Chào bạn kindy,

  Như bạn tìm hiểu, Luật doanh nghiệp 2014 không có quy định "Ban kiểm soát của công ty cổ phần có được là Tổng Giám đốc của công ty khác hay không". Tuy nhiên, tại khoản 2, Điều 163, Luật Doanh nghiệp 2014 có quy định như sau: 

  "2. Các Kiểm soát viên bầu một người trong số họ làm Trưởng Ban kiểm soát theo nguyên tắc đa số. Quyền và nghĩa vụ của Trưởng Ban kiểm soát do Điều lệ công ty quy định. Ban kiểm soát phải có hơn một nửa số thành viên thường trú ở Việt Nam. Trưởng Ban kiểm soát phải là kế toán viên hoặc kiểm toán viên chuyên nghiệp và phải làm việc chuyên trách tại công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty quy định tiêu chuẩn khác cao hơn."

  Theo quy định nêu trên thì Trưởng Ban kiểm soát phải là kế toán viên hoặc kiểm toán viên chuyên nghiệp làm việc chuyên trách tại công ty. Như vậy, không thể có trường hợp Trưởng Ban kiểm soát  có thể làm việc ở một công ty khác huống hồ làm đến chức vụ Tồng giám đốc, dù chưa kể đến trường hợp  công ty cổ phần đó có quy định yêu cầu tiêu chuẩn cao hơn.

   
  Báo quản trị |  
 • #521383   23/06/2019

  ntdieu
  ntdieu
  Top 10
  Male
  Dân Luật bậc 1

  Đồng Nai, Việt Nam
  Tham gia:11/02/2009
  Tổng số bài viết (14960)
  Số điểm: 99989
  Cảm ơn: 3486
  Được cảm ơn 5356 lần
  SMod

  Vấn đề là luật không cấm, cho nên Trưởng Ban kiểm soát của công ty Cổ phần (không phải DNNN)  vẫn được phép là Tổng Giám đốc của công ty khác.

  Còn chuyện 1 người có đủ thời gian hoặc khả năng để làm 2 việc cùng lúc là câu chuyện khác.

   
  Báo quản trị |