Ban hành VBQPPL không hợp pháp, gây thiệt hại có phải bồi thường không?

Chủ đề   RSS   
 • #569115 18/03/2021

  Ban hành VBQPPL không hợp pháp, gây thiệt hại có phải bồi thường không?

  Nếu ban hành một VBQPPL không hợp pháp, hợp hiến, gây thiệt hại cho cá nhân, tổ chức thì có thuộc trách nhiệm bồi thường của nhà nước không

   
  852 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn abcdd11 vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (19/03/2021)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận