Ban hành văn bản Luật tốn bao nhiêu tiền?

Chủ đề   RSS   
 • #466816 06/09/2017

  Ban hành văn bản Luật tốn bao nhiêu tiền?

  Việc ban hành Luật là việc làm thường niên của Quốc Hội. Tuy nhiên, các bạn có biết kinh phí để ban hành một văn bản Luật là bao nhiêu? Hôm nay chúng ta sẽ cùng nghiên cứu Thông tư 338/2016/TT-BTC để biết ban hành một văn bản Luật sẽ tốn những khoản chi phí nào (mức chi phí này là định mức tối đa chi cho mỗi giai đoạn):

   

  Quy trình xây dựng Luật

  Dự án Luật  mới hoặc thay thế

  Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều

  Chi soạn thảo đề cương chi tiết dự thảo văn bản

  4.500.000 đồng/đề cương

  3.800.000 đồng/đề cương

  Chi soạn thảo văn bản

  12.000.000 đồng/dự thảo văn bản

  7.500.000 đồng/dự thảo văn bản

  Báo cáo tổng hợp ý kiến; báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến góp ý

  1.500.000 đồng/báo cáo

  1.000.000 đồng/báo cáo

  Báo cáo nhận xét, đánh giá của người phản biện, ủy viên hội đồng thẩm định, báo cáo tham luận theo đơn đặt hàng của cơ quan, đơn vị chủ trì soạn thảo

  1.500.000 đồng/báo cáo

  1.000.000 đồng/báo cáo

  Văn bản góp ý

  1.000.000 đồng/văn bản

  700.000 đồng/văn bản

  Báo cáo thẩm định, báo cáo thẩm tra

  Đối với đề nghị xây dựng: 500.000 đồng/báo cáo

  Đối với dự án: 1.500.000 đồng/báo cáo

  Chỉnh lý hoàn thiện đề cương nghiên cứu, các loại báo cáo, bản thuyết minh, Tờ trình văn bản, dự thảo văn bả

  600.000 đồng/lần chỉnh lý

  Chi cho cá nhân tham gia họp, hội thảo, tọa đàm, hội nghị và họp báo phục vụ công tác xây dựng dự kiến chương trình, soạn thảo, đánh giá tác động, góp ý, thẩm định, thẩm tra văn bản; điều tra, khảo sát; theo dõi, đánh giá về tình hình thi hành pháp luật

  - Chủ trì: 150.000 đồng/người/cuộc họp;

  - Các thành viên tham dự: 100.000 đồng/người/cuộc họp

  - Ý kiến tham luận bằng văn bản của thành viên tham dự: 500.000 đồng/văn bản

  Chi cho cá nhân tham gia cuộc họp báo công bố luật và các văn bản quy phạm pháp luật đã được cấp có thẩm quyền ký ban hành

  - Người chủ trì cuộc họp: 150.000 đồng/người/cuộc họp;

  - Các thành viên tham dự: 70.000 đồng/người/cuộc họp

  Chi lấy ý kiến tư vấn của chuyên gia độc lập (nếu có)

  1.000.000 đồng/báo cáo

  Các mức chi phí trên là định mức tối đa cho mỗi giai đoạn của quá trình ban hành và có thể thấp hơn trên thực tế. Nhưng để đảm bảo tránh lãng phí, mức chi sẽ không được vượt quá mức phân bổ ngân sách tối đa chi cho công tác xây dựng văn bản Luật như sau:

  Bộ luật mới, thay thế: tối đa 2.000 triệu đồng/dự án.

  Bộ luật sửa đổi, bổ sung một số điều: tối đa 1.600 triệu đồng/dự án.

  Dự án luật mới, thay thế: tối đa 1.000 triệu đồng/dự án.

  Dự án luật sửa đổi, bổ sung một số điều: tối đa 600 triệu đồng/dự án.

   

  Cập nhật bởi PhamCina ngày 06/09/2017 04:20:36 CH Cập nhật bởi PhamCina ngày 06/09/2017 04:13:56 CH
   
  4280 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận