Ban hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều các Luật về thuế

Chủ đề   RSS   
 • #360559 03/12/2014

  danusa
  Top 25
  Female
  Cao Đẳng

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:12/07/2008
  Tổng số bài viết (2773)
  Số điểm: 32223
  Cảm ơn: 939
  Được cảm ơn 1122 lần


  Ban hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều các Luật về thuế

  Công văn 17526 /BTC-TCT triển khai thực hiện Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế

  Ngày 26/11/2014 vừa qua Quốc Hội vừa thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều các Luật về thuế

  1. Về thuế Thu nhập doanh nghiệp:

  - Áp dụng thuế suất 15% đối với: thu nhập của doanh nghiệp trồng trọt, chăn nuôi, chế biến trong lĩnh vực nông nghiệp và thủy sản không thuộc địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn hoặc địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

  - Doanh nghiệp có dự án đầu tư được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định của pháp luật thuế thu nhập doanh nghiệp tại thời điểm cấp phép hoặc cấp giấy chứng nhận đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư. Trường hợp pháp luật thuế thu nhập doanh nghiệp có thay đổi mà doanh nghiệp đáp ứng điều kiện ưu đãi thuế theo quy định của pháp luật mới được sửa đổi, bổ sung thì doanh nghiệp được quyền lựa chọn hưởng ưu đãi về thuế suất và về thời gian miễn thuế, giảm thuế theo quy định của pháp luật tại thời điểm cấp phép hoặc theo quy định của pháp luật mới được sửa đổi, bổ sung cho thời gian còn lại.

  Tính đến hết kỳ tính thuế năm 2015, trường hợp doanh nghiệp có dự án đầu tư đang được áp dụng thuế suất ưu đãi 20% quy định tại khoản 3 Điều 13 Luật thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12 được sửa đổi, bổ sung theo Luật số 32/2013/QH13 thì kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2016 được chuyển sang áp dụng mức thuế suất 17% cho thời gian còn lại.
   
  2. Về thuế Thu nhập cá nhân:
   
  - Cá nhân kinh doanh nộp thuế thu nhập cá nhân theo tỷ lệ trên doanh thu đối với từng lĩnh vực, ngành nghề sản xuất, kinh doanh.
   
  Theo đó Doanh thu là toàn bộ tiền bán hàng, tiền gia công, tiền hoa hồng, tiền cung ứng dịch vụ phát sinh trong kỳ tính thuế từ các hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ.
   
  Mức thuế suất mới được quy định cụ thể trong Luật
   
  - Sửa đổi  Biểu thuế suất toàn phần như sau:
   

  Thu nhập tính thuế

  Thuế suất (%)

  a) Thu nhập từ đầu tư vốn

  5

  b) Thu nhập từ bản quyền, nhượng quyền thương mại

  5

  c) Thu nhập từ trúng thưởng

  10

  d) Thu nhập từ thừa kế, quà tặng

  10

  đ) Thu nhập từ chuyển nhượng vốn quy định tại khoản 1 Điều 13 của Luật này

  Thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán quy định tại khoản 1 Điều 13 của Luật này

  20

   

  0,1

  e) Thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản

  2

   

  Cùng một số nội dung khác về Thuế tài nguyên và Thuế Giá trị gia tăng

  Luật này có hiệu lực từ 1/1/2015

   

  Cập nhật bởi danusa ngày 03/12/2014 04:43:55 CH
   
  5430 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn danusa vì bài viết hữu ích
  hvthongxm (10/12/2014)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận