Ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng Quỹ bảo hiểm thất nghiệp

Chủ đề   RSS   
 • #607026 23/11/2023

  xuanuyenle
  Top 25
  Dân Luật bậc 1

  Vietnam
  Tham gia:02/08/2022
  Tổng số bài viết (2229)
  Số điểm: 77912
  Cảm ơn: 69
  Được cảm ơn 1640 lần
  ContentAdministrators
  SMod

  Ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng Quỹ bảo hiểm thất nghiệp

  Phó Thủ tướng Lê Minh Khái vừa ký Quyết định 1474/QĐ-TTg ngày 23/11/2023 ban hành Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng Quỹ bảo hiểm thất nghiệp.

  Theo Quyết định 1474/QĐ-TTg, danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng Quỹ bảo hiểm thất nghiệp gồm:

  (1) Nhóm dịch vụ tư vấn, giới thiệu việc làm cho người lao động theo quy định tại Điều 54 Luật Việc làm:

  - Dịch vụ tư vấn.

  - Dịch vụ giới thiệu việc làm.

  (2) Nhóm dịch vụ giải quyết hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người lao động

  - Dịch vụ tiếp nhận và giải quyết hồ sơ đề nghị hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người lao động.

  - Dịch vụ trả kết quả hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người lao động.

  (3) Nhóm dịch vụ giải quyết trợ cấp thất nghiệp:

  - Dịch vụ tiếp nhận và giải quyết hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp. 

  - Dịch vụ thông báo về việc tìm kiếm việc làm. 

  - Dịch vụ tạm dừng hưởng trợ cấp thất nghiệp. 

  - Dịch vụ tiếp tục hưởng trợ cấp thất nghiệp. 

  - Dịch vụ chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp.

  - Dịch vụ chuyển và tiếp nhận chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp.

  (4) Dịch vụ tiếp nhận và giải quyết hồ sơ đề nghị hỗ trợ học nghề.

  Phó Thủ tướng yêu cầu trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có vướng mắc phát sinh, đề nghị phản ánh về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội để báo cáo Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng Quỹ bảo hiểm thất nghiệp cho phù hợp.

  Theo Chính phủ

   
  125 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận