Ban hành chính sách Hỗ trợ cho cơ sở y tế bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19

Chủ đề   RSS   
 • #579466 19/01/2022

  ChuTuocLS
  Top 150
  Female
  Đại học

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:25/07/2009
  Tổng số bài viết (544)
  Số điểm: 41516
  Cảm ơn: 48
  Được cảm ơn 1092 lần
  SMod

  Ban hành chính sách Hỗ trợ cho cơ sở y tế bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19

  Trước tình hình dịch COVID-19 tiếp tục diễn biến hết sức phức tạp như hiện nay, mặc dù các đơn vị đã thực hiện nhiều giải pháp rà soát, sắp xếp các nhiệm vụ chi, tiết kiệm, cắt giảm các khoản chi chưa thực sự cần thiết để ưu tiên nguồn kinh phí chi trả tiền lương, phụ cấp và các khoản đóng góp theo tiền lương cho cán bộ, viên chức, bảo đảm một số nội dung chi thường xuyên thiết yếu của đơn vị; tuy nhiên do nguồn thu bị giảm sút , nhiều đơn vị không đủ kinh phí duy trì hoạt động thường xuyên, đặc biệt là các đơn vị tự bảo đảm kinh phí chi thường xuyên, có đơn vị không có nguồn để chi lương, chi thu nhập tăng thêm ảnh hưởng không nhỏ đến tâm lý của cán bộ, viên chức và người lao động.

  Theo đó nhằm khắc phục tình trạng trên, Bộ Y tế đã  dự thảo Quyết định về cơ chế hỗ trợ chi thường xuyên cho các cơ sở y tế công lập thu không đủ chi do tác động của dịch COVID-19

  Nội dung cơ bản của dự thảo Quyết định:
   
  a) Quy định về đối tượng hỗ trợ, bao gồm: các đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực y tế được cơ quan có thẩm quyền quyết định phân loại và giao quyền tự chủ tài chính năm 2021 theo quy định có tổng nguồn thu sự nghiệp không đủ đảm bảo chi hoạt động thường xuyên do ảnh hưởng của dịch COVID-19
   
  co-so-y-te-covid-19
   
  Theo quy định tại Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21/6/2021 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập, các đơn vị tiếp tục thực hiện theo phương án tự chủ tài chính được cấp có thẩm quyền phê duyệt đến hết năm 2021 theo quy định tại Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập, Nghị định số 85/2012/NĐ-CP ngày 15/10/2012 của Chính phủ về cơ chế hoạt động, cơ chế tài chính đối với các đơn vị sự nghiệp công lập và giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh của các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh,  Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập và Thông tư số 71/2006/TT-BTC ngày 09/8/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 43/2006/NĐ-CP). 
   
  b) Các cơ sở thu dung, điều trị COVID-19 là cơ sở tiếp nhận, quản lý, chăm sóc sức khỏe, điều trị người nhiễm COVID-19 không thuộc phạm vi điều chỉnh của Quyết định này do đã được quy định tại Nghị quyết số 168/NQ-CP ngày 31/12/2021 của Chính phủ về một số cơ chế, chính sách trong phòng, chống dịch COVID-19.
   
  c) Quy định về mức hỗ trợ chi thường xuyên là số bổ sung dự toán bằng số dự kiến chênh lệch thu nhỏ hơn chi thường xuyên năm 2021 của cơ sở y tế công lập sau khi trừ đi các điểm sau đây:
   
  - Dự toán chi thường xuyên năm 2021 đã được ngân sách nhà nước hỗ trợ (nếu có).
   
  - Trường hợp đơn vị được ngân sách nhà nước thanh toán chi phí xét nghiệm, điều trị COVID-19 theo giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh hoặc theo nguyên tắc thực thanh, thực chi theo quy định từ nguồn kinh phí phòng, chống dịch COVID-19, kinh phí chi trả tiền lương, phụ cấp, các khoản đóng góp theo lương cho cán bộ tăng cường chống dịch (kinh phí không giao tự chủ) thì đơn vị phải tổng hợp số được ngân sách nhà nước thanh toán vào số thu và số chi của đơn vị để xác định chênh lệch thu - chi thường xuyên trong năm.
   
  Số chênh lệch thu chi được xác định theo quy định tại Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25 tháng 4 năm 2006 của Chính phủ quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập, Thông tư số 71/2006/TT-BTC ngày 09 tháng 8 năm 2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25 tháng 4 năm 2006 của Chính phủ thực hiện quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập và theo các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế thí điểm tự chủ của một số bệnh viện.
   
  Các đơn vị báo cáo bổ sung số liệu thực hiện thu, chi thường xuyên năm 2019, năm 2020 để cấp có thẩm quyền có cơ sở xem xét, hỗ trợ kinh phí trong năm 2021.
   
  d) Việc hỗ trợ chi thường xuyên cho các cơ sở y tế công lập thu không đủ chi do tác động của dịch COVID-19 được thực hiện trong năm 2021. Sang năm 2022 căn cứ tình hình diễn biến của dịch và sự tác động tới tình hình thu, chi của các cơ sở y tế công lập, Bộ Y tế sẽ phối hợp với các bộ, ngành, địa phương báo cáo, đề xuất Thủ tướng Chính phủ.
   
  đ) Về nguồn kinh phí thực hiện hỗ trợ chi thường xuyên:
   
  - Ngân sách trung ương hỗ trợ chi thường xuyên cho các đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực y tế thu không đủ chi do tác động của dịch COVID-19 thuộc các Bộ, cơ quan trung ương quản lý. 
   
  - Ngân sách địa phương hỗ trợ chi thường xuyên cho các đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực y tế thu không đủ chi do tác động của dịch COVID-19 thuộc địa phương quản lý. Trường hợp địa phương chưa tự cân đối được ngân sách không bảo đảm được thì ngân sách trung ương xem xét hỗ trợ.
   
  >>> Xem thêm Dự thảo quyết định tại file đính kèm bên dưới
   
   
  233 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #580044   29/01/2022

  jellannm
  jellannm
  Top 75
  Female
  Lớp 5

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:04/03/2019
  Tổng số bài viết (889)
  Số điểm: 6114
  Cảm ơn: 15
  Được cảm ơn 112 lần


  Ban hành chính sách Hỗ trợ cho cơ sở y tế bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19

  Ngân sách cấp kinh phí hỗ trợ cho các cơ sở y tế là sớm muộn khi mà nguồn chi quá nhiều mà thu chẳng bao nhiêu. Đặc biệt khi việc tăng ca tham gia chống dịch COVID, vừa là làm thêm, vừa đối mặt với những nguy cơ tiêm tàng. Lương thấp, trang thiết bị bảo hộ không đầy đủ có thể dẫn đến mất nguồn nhân lực.

   

   
  Báo quản trị |  
 • #580751   27/02/2022

  Ban hành chính sách Hỗ trợ cho cơ sở y tế bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19

  cảm ơn những thông tin vô cùng hữu ích từ bài viết của bạn.  Hơn 2 năm qua, dịch bệnh COVID-19 đã ảnh hưởng nhiều mặt đến đội ngũ y, bác sĩ, nhất là những người trực tiếp tham gia chống dịch, từ suy giảm sức khỏe thể chất, lo lắng, trầm cảm đến sụt giảm thu nhập, phụ cấp. do đó nhà nước cần có những chính sách hỗ trợ đối tượng này.

   

   
  Báo quản trị |  
 • #581218   03/03/2022

  phantrungnghia99
  phantrungnghia99
  Top 500
  Chồi

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:27/02/2022
  Tổng số bài viết (225)
  Số điểm: 1515
  Cảm ơn: 3
  Được cảm ơn 6 lần


  Ban hành chính sách Hỗ trợ cho cơ sở y tế bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19

  Cảm ơn những thông tin hữu ích mà bạn đã chia sẻ, trong hai năm dịch bệnh vừa qua, cuộc sống mọi người đều bị đảo lộn và ảnh hưởng, đặc biết các cán bộ tham gia chống dịch tuyến đầu, vì vậy nguồn ngân sách hỗ trợ đưa xuống đã góp phần giúp các cán bộ y bác sĩ có thể nhận phụ cấp, trợ cấp để xứng đáng với thành quả công sức đã bỏ vào.

   
  Báo quản trị |