Ban hành 43 mẫu VBQPPL mới theo Nghị định 154/2020/NĐ-CP

Chủ đề   RSS   
 • #566347 08/01/2021

  NgocHoLaw
  Top 150
  Lớp 4

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:03/09/2018
  Tổng số bài viết (554)
  Số điểm: 5491
  Cảm ơn: 3
  Được cảm ơn 291 lần


  Ban hành 43 mẫu VBQPPL mới theo Nghị định 154/2020/NĐ-CP

  nghị định 154/2020/NĐ-CP

  Nghị định 154/2020/NĐ-CP

  Ngày 31/12/2020, Chính phủ ban hành Nghị định 154/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 34/2016/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

  Theo đó, ban hành 43 mẫu văn bản quy phạm pháp luật cụ thể:

  Mẫu số 01: Nghị định của Chính phủ (quy định trực tiếp)

  Mẫu số 02:

  - Nghị định của Chính phủ (ban hành Quy định/Quy chế/Điều lệ/Danh mục...)

  - Quy định/Quy chế/Điều lệ/Danh mục... ban hành kèm theo Nghị định của Chính phủ

  Mẫu số 03: Nghị quyết liên tịch giữa Chính phủ với Đoàn Chủ tịch Ủy ban trung ương mặt trận Tổ quốc Việt nam

  Mẫu số 04: Quy định của Thủ tướng Chính phủ (quy định trực tiếp)

  Mẫu số 05:

  - Quyết định của Thủ tướng Chính phủ (ban hành Quy định/Quy chế/Điều lệ/Danh mục...)

  - Quy định/Quy chế/Điều lệ/Danh mục... ban hành kèm theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

  Mẫu số 06: Nghị quyết của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao

  Mẫu số 07: Thông tư của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao (quy định trực tiếp)

  Mẫu số 08:

  - Thông tư của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao (ban hành Quy đinh...)

  - Quy định... ban hành kèm theo thông tư của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao

  Mẫu số 09: Thông tư của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao (quy định trực tiếp)

  Mẫu số 10:

  - Thông tư của Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cáo (ban hành Quy định...)

  - Quy định... ban hành kèm theo thông tư của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao

  Mẫu số 11: Thông tư của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ (quy định trực tiếp)

  ...

  Quy định trước đó tại Nghị định 34/2016/NĐ-CP ban hành 37 mẫu VBQPPL. Tại Nghị định 154/2020 bổ sung thêm 06 mẫu VBQPPL bãi bỏ VBQPPL cụ thể:

  Mẫu số 38: Nghị định của Chính phủ bãi bỏ Nghị định/các nghị định của Chính phủ

  Mẫu số 39: Quyết định của Thủ tướng Chính phủ bãi bỏ Quyết định/các quyết định của Thủ tướng Chính phủ

  Mẫu số 40: Thông tư bãi bỏ Thông tư/các thông tư của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ

  Mẫu số 41: Quyết định của Tổng Kiểm toán nhà nước bãi bỏ Quyết định/các quyết định của Tổng Kiểm toán nhà nước

  Mẫu số 42: Nghị quyết của Hội đồng nhân dân bãi bỏ Nghị quyết/các nghị quyết của Hội đồng nhân dân cùng cấp

  Mẫu số 43: Quyết định của Uỷ ban nhân dân bãi bỏ Quyết đinh/các quyết định của Uỷ ban nhân dân cùng cấp

  Nghị định 154/2020/NĐ-CP có hiệu lực ngày 01/01/2021.

  Xem chi tiết tại:

   
  3093 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn NgocHoLaw vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (08/01/2021)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận