Bán hàng giảm giá quá 50 % là vi phạm pháp luật?

Chủ đề   RSS   
 • #480397 29/12/2017

  Bán hàng giảm giá quá 50 % là vi phạm pháp luật?

  Tết đang đến gần, và đây cũng là lúc nhu cầu tiêu thụ hàng hóa đạt mức cao nhất. Các cửa hàng đều tổ chức các chương trình khuyến mãi, giảm giá hàng loạt. Có những của hàng đưa là mức giảm giá siêu khủng lên đến 90%. Tuy nhiên điều này hoàn toàn trái với quy định pháp luật về hoạt động khuyến mãi. Cụ thể ở Điều 5 Nghị định 37/2006/NĐ-CP quy định rõ hạn mức tối đa về giá trị hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mãi là 50 %. 

  Điều 5. Hạn mức tối đa về giá trị hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại

  1. Giá trị vật chất dùng để khuyến mại cho một đơn vị hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại không được vượt quá 50% giá trị của đơn vị hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại đó trước thời gian khuyến mại, trừ trường hợp khuyến mại bằng các hình thức quy định tại Điều 7, Điều 8, Điều 11, Điều 12, Điều 13 Nghị định này.

  2. Tổng giá trị của hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại mà thương nhân thực hiện trong một chương trình khuyến mại không được vượt quá 50% tổng giá trị của hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại, trừ trường hợp khuyến mại bằng hình thức quy định tại Điều 7 Nghị định này.

  3. Giá trị hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại là chi phí mà thương nhân thực hiện khuyến mại phải bỏ ra để có được hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại tại thời điểm khuyến mại, thuộc một trong các trường hợp sau đây:

  a) Thương nhân thực hiện khuyến mại không trực tiếp sản xuất, nhập khẩu hàng hóa hoặc không trực tiếp cung ứng dịch vụ dùng để khuyến mại, chi phí này được tính bằng giá thanh toán của thương nhân thực hiện khuyến mại để mua hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại.

  b) Hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại là hàng hóa của thương nhân đó trực tiếp sản xuất, nhập khẩu hoặc cung ứng dịch vụ, chi phí này được tính bằng giá thành hoặc giá nhập khẩu của hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại.

  Theo đó những hành vi  khuyến mãi giảm giá hàng hóa sẽ bị xử phạt từ 20 lên tới 30 triệu đồng theo nghị định 185/2013/NĐ-CP 

  Điều 48. Hành vi vi phạm về khuyến mại

  3. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với thương nhân có một trong các hành vi vi phạm sau đây:

  g) Thực hiện khuyến mại có giá trị của hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại vượt quá hạn mức tối đa về giá trị hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại theo quy định;

  h) Thực hiện khuyến mại bằng hình thức giảm giá có mức giảm giá hàng hóa, giá cung ứng dịch vụ vượt quá mức giảm giá tối đa được phép đối với hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại theo quy định;

  i) Thực hiện khuyến mại bằng hình thức giảm giá bán hàng hóa, giá cung ứng dịch vụ xuống thấp hơn mức giá tối thiểu trong trường hợp giá bán hàng hóa, giá cung ứng dịch vụ thuộc diện nhà nước có quy định khung giá hoặc quy định giá tối thiểu hoặc giảm giá bán hàng hóa, giá cung ứng dịch vụ đối với hàng hóa, dịch vụ thuộc diện nhà nước quy định giá cụ thể;

  k) Thực hiện chương trình khuyến mại bằng hình thức giảm giá hoặc bằng hình thức bán hàng, cung ứng dịch vụ có kèm theo việc tham dự chương trình mang tính may rủi không đúng quy định về thời gian được phép thực hiện khuyến mại;

   
  4553 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #480418   29/12/2017

  lsthaibinh
  lsthaibinh

  Sơ sinh

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:16/04/2017
  Tổng số bài viết (23)
  Số điểm: 295
  Cảm ơn: 8
  Được cảm ơn 1 lần


  ninh2407 viết:

  Tết đang đến gần, và đây cũng là lúc nhu cầu tiêu thụ hàng hóa đạt mức cao nhất. Các cửa hàng đều tổ chức các chương trình khuyến mãi, giảm giá hàng loạt. Có những của hàng đưa là mức giảm giá siêu khủng lên đến 90%. Tuy nhiên điều này hoàn toàn trái với quy định pháp luật về hoạt động khuyến mãi. Cụ thể ở Điều 5 Nghị định 37/2006/NĐ-CP quy định rõ hạn mức tối đa về giá trị hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mãi là 50 %. 

  Điều 5. Hạn mức tối đa về giá trị hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại

  1. Giá trị vật chất dùng để khuyến mại cho một đơn vị hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại không được vượt quá 50% giá trị của đơn vị hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại đó trước thời gian khuyến mại, trừ trường hợp khuyến mại bằng các hình thức quy định tại Điều 7, Điều 8, Điều 11, Điều 12, Điều 13 Nghị định này.

  2. Tổng giá trị của hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại mà thương nhân thực hiện trong một chương trình khuyến mại không được vượt quá 50% tổng giá trị của hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại, trừ trường hợp khuyến mại bằng hình thức quy định tại Điều 7 Nghị định này.

  3. Giá trị hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại là chi phí mà thương nhân thực hiện khuyến mại phải bỏ ra để có được hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại tại thời điểm khuyến mại, thuộc một trong các trường hợp sau đây:

  a) Thương nhân thực hiện khuyến mại không trực tiếp sản xuất, nhập khẩu hàng hóa hoặc không trực tiếp cung ứng dịch vụ dùng để khuyến mại, chi phí này được tính bằng giá thanh toán của thương nhân thực hiện khuyến mại để mua hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại.

  b) Hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại là hàng hóa của thương nhân đó trực tiếp sản xuất, nhập khẩu hoặc cung ứng dịch vụ, chi phí này được tính bằng giá thành hoặc giá nhập khẩu của hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại.

  Theo đó những hành vi  khuyến mãi giảm giá hàng hóa sẽ bị xử phạt từ 20 lên tới 30 triệu đồng theo nghị định 185/2013/NĐ-CP 

  Điều 48. Hành vi vi phạm về khuyến mại

  3. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với thương nhân có một trong các hành vi vi phạm sau đây:

  g) Thực hiện khuyến mại có giá trị của hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại vượt quá hạn mức tối đa về giá trị hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại theo quy định;

  h) Thực hiện khuyến mại bằng hình thức giảm giá có mức giảm giá hàng hóa, giá cung ứng dịch vụ vượt quá mức giảm giá tối đa được phép đối với hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại theo quy định;

  i) Thực hiện khuyến mại bằng hình thức giảm giá bán hàng hóa, giá cung ứng dịch vụ xuống thấp hơn mức giá tối thiểu trong trường hợp giá bán hàng hóa, giá cung ứng dịch vụ thuộc diện nhà nước có quy định khung giá hoặc quy định giá tối thiểu hoặc giảm giá bán hàng hóa, giá cung ứng dịch vụ đối với hàng hóa, dịch vụ thuộc diện nhà nước quy định giá cụ thể;

  k) Thực hiện chương trình khuyến mại bằng hình thức giảm giá hoặc bằng hình thức bán hàng, cung ứng dịch vụ có kèm theo việc tham dự chương trình mang tính may rủi không đúng quy định về thời gian được phép thực hiện khuyến mại;

  Bạn hiểu sai rồi. Giám giá khác với khuyến mãi. Giá thì bán bao nhiêu chả được, chỉ cần công khai, niêm yết, thì với chiếc áo 2 triệu mà thương nhân bán 2.000đ hay cho không cũng chả sao. Luật giá (Điều 5) quy định nguyên tắc quản lý giá của Nhà nước là "theo cơ chế thị trường; tôn trọng quyền tự định giá" của thương nhân. Họ bán với giá bao nhiêu là quyền của họ. Chỉ cần họ công khai, niêm yết cái giá đó.

  Còn cái xử phạt trên là đã niêm yết giá rồi thì phải bán đúng giá niêm yết, nếu khuyến mại so với giá niêm yết thì cũng không quá 50% cái giá niêm yết.

  Đọc luật thì phải hiểu rõ luật, đừng cưỡi ngựa xem hoa rồi giật tít thế bạn nhé. Nhiều người họ không biết rõ luật họ lại hiểu sai đấy.

   
  Báo quản trị |