Ban Dân vận Trung ương thông báo tiếp nhận công chức không qua thi tuyển

Chủ đề   RSS   
 • #564384 03/12/2020

  shin_butchi
  Top 50
  Dân Luật bậc 1


  Tham gia:18/04/2015
  Tổng số bài viết (1913)
  Số điểm: 87629
  Cảm ơn: 836
  Được cảm ơn 1900 lần


  Ban Dân vận Trung ương thông báo tiếp nhận công chức không qua thi tuyển

  Ban Dân vận Trung ương thông báo tiếp nhận công chức không qua thi tuyển

  Ban Dân vận Trung ương TB tiếp nhận công chức không qua thi tuyển

  Ngày 20/11/2020 Ban Dân vận Trung ương ban hành Thông báo 396/TB-BDVTW về việc tiếp nhận công chức không qua thi tuyển.

  Theo đó, Ban Dân vận Trung ương có nhu cầu tiếp nhận 06 công chức không qua thi tuyển, cụ thể như sau:

  - Vụ Nghiên cứu: 01 chuyên viên làm công tác nghiên cứu khoa học về công tác dân vận; nắm tình hình nhân dân qua báo chí, mạng xã hội;

  - Vụ Dân tộc: 01 chuyên viên tham mưu về công tác dân tộc, nhất là dân tộc thiểu số ít người;

  - Vụ Đoàn thể nhân dân: 01 chuyên viên tham mưu về công tác các hội quần chúng;

  - Vụ Dân vận các cơ quan nhà nước: 01 chuyên viên tham mưu về công tác dân vận của các cơ quan nhà nước; tiếp công dân; xử lý đơn, thư khiếu nại, tố cáo;

  - Vụ Tôn giáo: 01 chuyên viên chính theo dõi, tham mưu công tác đối với các đạo Tin lành, Cao đài, Hồi giáo, Hồi giáo Ba-ni, Bà-la-môn giáo, B'hai;

  - Cơ quan Thường trực Ban Dân vận Trung ương tại TP.Đà Nẵng (T26): 01 chuyên viên làm công tác tổng hợp, hành chính.

  Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển:

  - Không cư trú tại Việt Nam.

  - Mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự.

  - Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành hoặc đã chấp hành xong bản án, quyết định về hình sự của Tòa án mà chưa được xóa án tích; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dưỡng.

  - Đang trong thời gian chấp hành kỷ luật, chưa được xóa hình thức kỷ luật hoặc đang bị cơ quan có thẩm quyền thanh tra, kiểm tra do có dấu hiệu vi phạm kỷ luật, vi phạm quy định của Đảng, Nhà nước, cơ quan, đơn vị.

  Thời gian tiếp nhận hồ sơ: từ ngày 20/11/2020 đến ngày 20/12/2020.

  Nơi nhận hồ sơ: Vụ Tổ chức - Cán bộ, Ban Dân vận Trung ương, địa chỉ số 105B Quán Thánh, Ba Đình, Hà Nội. Điện thoại liên hệ: 080.43826. Nộp hồ sơ trực tiếp tại Ban Dân vận Trung ương hoặc qua đường bưu chính, thời gian chậm nhất là ngày 20/12/2020, tính theo dấu bưu điện. Hồ sơ ghi rõ địa chỉ, số điện thoại của người dự tuyển. 

  Xem chi tiết nội dung thông báo tại file đính kèm:

   

   
  1710 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận