Bạn cần phải làm gì để được lập câu lạc bộ, hội, nhóm?

Chủ đề   RSS   
 • #432534 03/08/2016

  trang_u
  Top 25
  Female
  Đại học

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:18/11/2015
  Tổng số bài viết (2972)
  Số điểm: 44888
  Cảm ơn: 1413
  Được cảm ơn 1691 lần


  Bạn cần phải làm gì để được lập câu lạc bộ, hội, nhóm?

  Nhu cầu cuộc sống của người dân mình hiện nay đang ở mức tương đối cao, tuy vẫn chỉ còn 1 số ít người vẫn phải chật vật với việc mưu sinh kiếm sống thì số còn lại đủ điều kiện về vật chất đang chăm chút cho cuộc sống của mình tốt hơn.

  Từ đó, các câu lạc bộ, hội, nhóm được lập ra, duy chỉ với mục tiêu nào đó như câu lạc bộ yoga, hội thiền hoặc nhóm chuyên giới thiệu văn hóa với du khách nước ngoài…Tất thảy đều có mục đích nhất định nhưng phải không vi phạm pháp luật.

  Bạn cần làm gì để lập câu lạc bộ, hội, nhóm

  Vậy để được thành lập các Câu lạc bộ, Hội, Nhóm thì bạn cần phải làm gì để hợp thức hóa chúng? Dưới đây là điều kiện và các thủ tục cần thiết để được thành lập các câu lạc bộ, hội, nhóm nêu trên.

  Điều kiện thành lập  

  Để đựơc thành lập hội, nhóm, câu lạc bộ bạn phải có đủ 4 điều kiện sau:

  1. Có mục đích hoạt động không trái với pháp luật, không trùng lặp về tên gọi và lĩnh vực hoạt động chính với câu lạc bộ, hội, nhóm đã được thành lập hợp pháp trước đó trên cùng lãnh thổ.

  2. Có Quy chế điều lệ rõ ràng.

  3. Có trụ sở giao dịch, hoạt động hợp pháp.

  4. Có số lượng công dân, tổ chức Việt Nam đăng ký tham gia thành lập nhất định:

  + Phạm vi hoạt động cả nước: ít nhất 100 công dân, tổ chức ở nhiều tỉnh có đủ điều kiện, tự nguyện và có đơn đăng ký tham gia thành lập câu lạc bộ, hội, nhóm.

  + Phạm vi hoạt động trong tỉnh: ít nhất 50 công dân, tổ chức trong tỉnh có đủ điều kiện, tự nguyện và có đơn đăng ký tham gia thành lập câu lạc bộ, hội, nhóm.

  + Phạm vi hoạt động trong huyện: ít nhất 20 công dân, tổ chức trong huyện có đủ điều kiện, tự nguyện, có đơn đăng ký tham gia thành lập câu lạc bộ, hội, nhóm.

  + Phạm vi hoạt động trong xã: ít nhất 10 công dân, tổ chức trong xã có đủ điều kiện, tự nguyện, có đơn đăng ký tham gia thành lập câu lạc bộ, hội, nhóm.

  Riêng đối với Hiệp hội của các tổ chức kinh tế có hội viên là đại diện các tổ chức kinh tế có tư cách pháp nhân Việt Nam:

  + Phạm vi hoạt động cả nước ít nhất 10 đại diện pháp nhân ở nhiều tỉnh có đủ điều kiện, có đơn đăng ký tham gia thành lập câu lạc bộ, hội, nhóm.

  + Phạm vi hoạt động trong tỉnh: ít nhất 05 đại diện pháp nhân trong tỉnh cùng ngành, nghề hoặc cùng lĩnh vực hoạt động có đủ điều kiện, có đơn đăng ký tham gia thành lập câu lạc bộ, hội, nhóm.

  Các hội nghề nghiệp có tính đặc thù chuyên môn, số lượng công dân và tổ chức tự nguyện đăng ký tham gia thành lập hội do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định xem xét từng trường hợp cụ thể.

  Sau khi nhận thấy mình đáp ứng đủ 4 điều kiện nêu trên thì bạn cần phải thực hiện các thủ tục sau đây, được xem là hợp pháp hóa việc thành lập câu lạc bộ, hội, nhóm, để pháp luật thừa nhận sự tồn tại của nó.

  Thủ tục thành lập

  Bạn cần phải chuẩn bị hồ sơ sau đây để được phép thành lập hội, nhóm, câu lạc bộ:

  1. Đơn xin phép thành lập hội, nhóm, câu lạc bộ.

  2. Dự thảo Điều lệ

  3. Dự kiến phương hướng hoạt động

  4. Danh sách những người trong ban vận động thành lập được cơ quan nhà nước có thẩm quyền công nhận.

  5. Lý lịch tư pháp của người đứng đầu ban vận động thành lập.

  6. Văn bản xác nhận nơi dự kiến đặt trụ sở của hội, nhóm, câu lạc bộ.

  7. Bản kê khai tài sản do sáng lập viên tự nguyện đóng góp (nếu có)

  Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ nêu trên, bạn nộp hồ sơ tại:

  - Bộ Nội vụ: nếu đó là câu lạc bộ, hội, nhóm hoạt động trong cả nước, liên tỉnh.

  - UBND cấp tỉnh: nếu đó là câu lạc bộ, hội, nhóm hoạt động trong tỉnh.

  - UBND cấp huyện: nếu đó là câu lạc bộ, hội, nhóm hoạt động trong huyện, xã.

  Ngay khi nhận đầy đủ hồ sơ, cơ quan này có trách nhiệm trao Giấy biên nhận cho bạn. Trong vòng 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đầy đủ, hợp pháp, các cơ quan này phải xem xét, quyết định cho phép thành lập câu lạc bộ, hội, nhóm.

  Nếu không đồng ý thì phải trả lời rõ bằng văn bản và nêu lý do.

  Căn cứ Nghị định 45/2010/NĐ-CP, Nghị định 33/2012/NĐ-CP

   
  11749 | Báo quản trị |  
  2 thành viên cảm ơn trang_u vì bài viết hữu ích
  NepCam (05/07/2018) TRUTH (04/08/2016)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận