Bài tập về giải quyết tranh chấp trong thương mại

Chủ đề   RSS   
 • #606470 29/10/2023

  Bài tập về giải quyết tranh chấp trong thương mại

  Vào ngày 15/01/2021, Công ty TNHH Tấn Phát có trụ sở tại Quận 2, TP. Hồ Chí Minh ký kết hợp đồng với Công ty TNHH Bình Minh có trụ sở tại Quận Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng, theo đó công ty Tấn Phát bán cho công ty Bình Minh một lô thép với giá 1,8 tỷ đồng, điều kiện về số lượng, chất lượng các bên đã thỏa thuận rõ, thời điểm giao hàng là ngày 25/03/2021, tại kho của Công ty Bình Minh. Công ty Bình Minh đã ký hợp đồng đặt cọc cho công ty Tấn Phát 300 triệu đồng ngày 10/02/2021 (nếu bên mua không thực hiện hợp đồng thì mất tiền cọc, bên bán không thực hiện thì phải trả tiền cọc cho bên mua, đồng thời phải bồi thường tiền cọc cho bên mua bằng số tiền đặt cọc).  Tiền hàng 1 tỷ đồng được thanh toán vào ngày giao hàng, khi bên bán giao hàng đúng chất lượng như thỏa thuận. Phần còn lại được thanh toán sau 15 kể từ ngày giao hàng. Các bên cũng thỏa thuận nếu bên nào vi phạm các thỏa thuận trong hợp đồng mức phạt là 6,5% giá trị hợp đồng. Đến ngày thực hiện hợp đồng, bên bán đã giao hàng đầy đủ cho bên mua theo thỏa thuận, bên mua đã thanh toán số tiền 1 tỷ đồng. Tuy nhiên đến ngày 10/5/2021 bên bán đã nhiều lần gửi thông báo yêu cầu thanh toán nhưng bên mua tiếp tục không thực hiện nghĩa vụ.

              Biết rằng trong hợp đồng các bên đều có thỏa thuận điều khoản:  “Trong trường hợp có tranh chấp các bên cùng nhau bàn bạc, thương lượng để giải quyết.  Nếu không thể tự giải quyết được các bên có quyền khởi kiện tại Trọng tài thương mại để giải quyết”

  1. Thỏa thuận Trọng tài nêu trên có hiệu lực pháp luật không? Nêu căn cứ pháp lý.
  2. Nếu tranh chấp xảy ra, các bên có thể yêu cầu những cơ quan nào giải quyết, chỉ rõ chủ thể đó? Giải thích vì sao? Nêu rõ căn cứ pháp lý?
  3. Hãy vận dụng quy định của pháp luật, giải quyết quyền lợi, trách nhiệm của các bên trong tình huống trên.
   
  1027 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn thaonguyenthib4@gmail.com vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (31/10/2023)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận