Bài tập môn Luật chứng khoán

Chủ đề   RSS   
 • #373296 10/03/2015

  Bài tập môn Luật chứng khoán

  Công ty cố phẩn A hiện có vốn điều lệ 20 tỷ đồng, kinh doanh trong 2 năm vừa qua đều có lãi, nhưng số lỗ luỹ tiến từ các năm trước là 1 tỷ đồng. Cổ phiếu phổ thông của Công ty đang được trên 100 nhà đầu tư không chuyên nghiệp sở hữu.

  Vào tháng 4/200, công ty đã thực hiện việc mua 10 nghìn cổ phiếu. Vậy số cổ phiếu được phép phát hành của Công ty, cổ phiếu đang lưu hành của Công ty là bao nhiêu?
  Một nhà đầu tư B, hiện tại (đầu năm 2007) nắm giữ 20 nghìn cổ phiếu của Công ty, cổ đông A có phải là công ty lớn không? Vì sao?

  Mong luật sư giải đáp dùm!

   
  11020 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận