Bài tập luât Thương mại?

Chủ đề   RSS   
 • #572317 15/06/2021

  Bài tập luât Thương mại?

  Ngày 10.08.2017 thương nhân A và thương nhân B giao kết hợp đồng mua bán hàng hóa trong đó các bên thỏa thuận ngày 20.08.2017, A phải giao hàng và ngày 01.09.2017, B phải thanh toán tiền hàng.
   
  Đến hạn giao hàng, do sự kiện bất khả kháng nên A không thực hiện việc giao hàng. B đã chuẩn bị kho bãi và các điều kiện để tiếp nhận hàng hóa nhưng không được nhận hàng nên đã thông báo ngừng thanh toán tiền hàng.
   
  Ngày 01.10.2017, B đề nghị A giao hàng nhưng A không thực hiện được và trả lời sẽ cố gắng giao hàng vào ngày 01.11.2017.
   
  Do nhu cầu sản xuất, ngày 25.10.2017, B đã mua hàng của một thương nhân khác. Ngày 01.11.2017, A giao hàng và yêu cầu B thực hiện nghĩa vụ thanh toán.
  Câu hỏi:
   
  Căn cứ vào quy định của pháp luật thương mại hiện hành, xác định yêu cầu của thương nhân A đối với thương nhân B có phù hợp với quy định của pháp luật không? Giải thích tại sao?
   
   
  419 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn Behoangbi vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (15/06/2021)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận