Bài tập chia tài sản doanh nghiệp khi vợ chồng ly hôn

Chủ đề   RSS   
 • #607152 29/11/2023

  Bài tập chia tài sản doanh nghiệp khi vợ chồng ly hôn

  Anh chị giúp em bài tập này với:
   
  Anh H và chị L kết hôn năm 2016. Năm 2019 anh H thành lập doanh nghiệp tư nhân P chuyên về phân phối bánh kẹo, do anh đứng tên là chủ doanh nghiệp. Việc thành lập doanh nghiệp là do 2 vợ chồng bàn bạc, thỏa thuận, nguồn vốn thành lập là lấy từ tài sản chung của vợ chồng, hỏi:
   
  a. Lợi tức thu được từ hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp tư nhân P là tài sản riêng của anh H hay là tài sản chung của vợ chồng anh H, chị L? căn cứ pháp lý
   
  b. Nếu phát sinh nghĩa vụ về tài sản từ hoạt động của doanh nghiệp tư nhân trên thì nghĩa vụ này được đảm bảo bằng tài sản của doanh nghiệp tư nhân và tài sản riêng của anh H hay tài sản doanh nghiệp tư nhân và tài sản chung của vợ chồng anh H chị L? căn cứ pháp lý
   
  445 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn nhok.y2k3@gmail.com vì bài viết hữu ích
  nhok.y2k3@gmail.com (29/11/2023)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #607157   29/11/2023

  Bài tập chia tài sản doanh nghiệp khi vợ chồng ly hôn

  Căn cứ Luật hôn nhân và gia đình 2014 quy định như sau: 

  Điều 33. Tài sản chung của vợ chồng

  1. Tài sản chung của vợ chồng gồm tài sản do vợ, chồng tạo ra, thu nhập do lao động, hoạt động sản xuất, kinh doanh, hoa lợi, lợi tức phát sinh từ tài sản riêng và thu nhập hợp pháp khác trong thời kỳ hôn nhân, trừ trường hợp được quy định tại khoản 1 Điều 40 của Luật này; tài sản mà vợ chồng được thừa kế chung hoặc được tặng cho chung và tài sản khác mà vợ chồng thỏa thuận là tài sản chung.

  Quyền sử dụng đất mà vợ, chồng có được sau khi kết hôn là tài sản chung của vợ chồng, trừ trường hợp vợ hoặc chồng được thừa kế riêng, được tặng cho riêng hoặc có được thông qua giao dịch bằng tài sản riêng.

  Điều 40. Hậu quả của việc chia tài sản chung trong thời kỳ hôn nhân

  1. Trong trường hợp chia tài sản chung của vợ chồng thì phần tài sản được chia, hoa lợi, lợi tức phát sinh từ tài sản riêng của mỗi bên sau khi chia tài sản chung là tài sản riêng của vợ, chồng, trừ trường hợp vợ chồng có thỏa thuận khác. Phần tài sản còn lại không chia vẫn là tài sản chung của vợ chồng.

  2. Thỏa thuận của vợ chồng quy định tại khoản 1 Điều này không làm thay đổi quyền, nghĩa vụ về tài sản được xác lập trước đó giữa vợ, chồng với người thứ ba. 

  ==> Do đó, đối với tài sản trong thời kỳ hôn nhân như thông tin chị cung cấp sẽ là tài sản chung của vợ chồng bao gồm cả hoa lợi, lợi tức, hơn nữa trường hợp của chị cũng không thuộc trường hợp chia tài sản chung trong thời kỳ hôn nhân tại điều 40 nên phần lợi tức này sẽ là của chung hai vợ chồng. 

   
  Báo quản trị |